Νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για 2.500 ανέργους πλησίον σύνταξης από τον καινούργιο χρόνο


Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης, κατήρτισε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με εισήγηση του διοικητή του Οργανισμού Γιώργου Βερναδάκη. Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού 81,25 εκατομμυρίων ευρώ προγράμματος, από τους πόρους του λογαριασμού ΛΑΕΚ.

Το πρόγραμμα, που θα ξεκινήσει από τον καινούργιο χρόνο (υποβολή αιτήσεων μετά την 1η Ιανουαρίου), αφορά στην απασχόληση 2.500 ανέργων που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κυρίας ασφάλισης, επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) έτη για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησής τους. Τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας πρέπει να είναι το ΙΚΑ.

Ύψος και διάρκεια επιχορήγησης

Η επιχορήγηση καταβάλλεται στις επιχειρήσεις για διάστημα από έναν μήνα μέχρι και πέντε έτη (60 μήνες) και για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης του επιδοτούμενου ανέργου, ανέρχεται στα:

  • 22 ευρώ, για τον πρώτο χρόνο,
  • 24 ευρώ, για το δεύτερο χρόνο,
  • 26 ευρώ, για τον τρίτο χρόνο,
  • 28 ευρώ, για τον τέταρτο χρόνο και
  • 30 ευρώ, για τον πέμπτο χρόνο.
Τα παραπάνω ποσά μειώνονται στο ήμισι εάν οι μισθωτοί απασχοληθούν με μειωμένο ωράριο εργασίας (τέσσερις τουλάχιστον ώρες ημερησίως).

Λιγότερες από 18 ημέρες απασχόλησης το μήνα θα επιχορηγούνται για τρεις κατ’ ανώτατο όριο μήνες ανά έτος επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης των ανέργων, εκτός εάν η πρόσληψη προηγηθεί της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, οπότε η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Η πρόσληψη μπορεί να προηγείται μέχρι δύο μήνες της υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα.

Εντασσόμενες επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση να μην έχουν προβεί (οι ίδιες ή τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στον ίδιο νομό) σε απόλυση προσωπικού, απασχολούμενου σε θέση αντίστοιχη με αυτήν που θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος, κατά το εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. (Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν οι επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2190/94 όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν οι αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Δικαιούχοι άνεργοι

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν πρέπει να είναι:
  • Ή επιδοτούμενοι άνεργοι
  • Ή εγγεγραμμένοι επί δύο τουλάχιστον μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ στην περιοχή του τόπου κατοικίας τους. Επίσης,
  • Να έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
  • Να μην έχουν απασχοληθεί από την επιχείρηση που υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης.
Οι άνεργοι που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, υποδεικνύονται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με βάση τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και το ατομικό σχέδιο δράσης στο οποίο έχουν συμφωνήσει.

Με την παραλαβή της αναγγελίας πρόσληψης του ανέργου, η επιχείρηση προσκομίζει στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μεταξύ άλλων, βεβαίωση (καταμέτρηση) του ΙΚΑ (ή και οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού Οργανισμού) από την οποία θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο κυρίας ασφάλισης του ανέργου

ΟΑΕΔ - Δελτίο τύπου 27/12/2007

κοινοποίηση

Ημερομηνία : 28/12/2007, 09:17:43
Ετικέτες: , , , ,


Δείτε επίσης στην ενότητα Εργασία και εκπαίδευση:


Κοινωνικός σχολιασμός

Επισκέπτης

ΚΛΟΚΑ - ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑ

20/02/2008, 17:20:26

Απ: Νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για 2.500 ανέργους πλησίον σύνταξης από τον καινούργιο χρόνο

Εγώ έχω τελευταίο ασφαλιστικό τομέα το ΤΕΒΕ και ενσήματα 3007 ( από ΙΚΑ και ΤΕΒΕ) ηλικία 59 ετων (ημερομηνία γέννησης 11/5/1949). Θέλω νε μάθω σε πιο πρόγραμα του ΟΑΕΔ μπορώ να εταχθώ ώστε να συμπληρώσω τα ανάλογα ένσημα για σύνταξη. Περιμένω την απαντησή σας.

Επισκέπτης

Μητσόπουλος Παύλος

10/03/2008, 13:02:51

Απ: Νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για 2.500 ανέργους πλησίον σύνταξης από τον καινούργιο χρόνο

Ασφαλίστηκα πρώτη φορά στο ΙΚΑ το 1972, έπειτα από τον Απρίλιο του 1985 έως τον Οκτώβριο του 1992 ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ, στη συνέχεια εντάχθηκα πάλι στο ΙΚΑ έως και σήμερα. Μέχρι σήμερα έχω συμπληρώσει 2.140 ένσημα στο ΙΚΑ και 7 έτη και 7 μήνες στο ΤΕΒΕ και είμαι 56 ετών. Δικαιούμαι να υπαχθώ στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους πλησίον σύνταξης;

Επισκέπτης

Νικολαος Δημοπουλος

24/11/2009, 20:15:51

Απ: Νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για 2.500 ανέργους πλησίον σύνταξης από τον καινούργιο χρόνο

εχω 1 χρονο ικα μετα 32 χρονια τεβε και απο 13112009 εκλεισα την επιχειρηση μου λογο ελειψης εργασιας,με ταυτοχρονη διακοπη απο τεβε.Ειμαι 56 ετων και ρωταω αν δικαιουμαι καποιου επιδοματος απο δω και περα η"πληρωμη καποιων ασφαλιστικων μου εισφορων για δικαιωμα συνταξης.

Επισκέπτης

Κρανίδου Χρυσούλα

23/12/2009, 10:02:10

Απ: Νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για 2.500 ανέργους πλησίον σύνταξης από τον καινούργιο χρόνο

Καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά. Θα ήθελα την βοηθεια σας σχετικά με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ προκειμένου να βοηθήσω τη μητέρα μου. Εχω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις : Γνωρίζω οτι πρέπει να μπει στο ταμείο ανεργίας για 1 χρόνο. Μετά το χρόνο τι γίνεται ? μπαίνει κατευθείαν στο πρόγραμμα για του ΟΑΕΔ ? Επίσης, στον χρόνο που θα είναι στο ταμείο ανεργίας, υπάρχει ιατρική ασφάλιση ? Στα υπόλοιπα έτη που θα απομένουν έως και τη συνταξιοδότηση, θα υπάρχει ιατρική ασφάλιση ? Ευχαριστώ πολύ.

Επισκέπτης

αννα τ.

23/04/2012, 23:42:45

Απ: Νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για 2.500 ανέργους πλησίον σύνταξης από τον καινούργιο χρόνο

γεια σας.έχω 4600 ένσημα και είμαι 53 χρονών.πότε μπορώ να μπω στο πρόγραμμα του οαεδ(πλησιον συνταξης);παρακαλώ να μου απαντήσετε, γιατι πρέπει να κολλήσω τα τελευταία πέντε χρόνια από 100 ένσημα τον χρόνο. ευχαριστώ πολύ.

Επισκέπτης

noti

14/05/2012, 19:31:41

Απ: Νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για 2.500 ανέργους πλησίον σύνταξης από τον καινούργιο χρόνο

ειμαι 55 ετων,εχω περιπου 4,159 ενσημα,ποτε μπορω να μπω στο προγραμμα ΛΑΕΚ για πλησιον συνταξης?ευχαριστο!!!!!!!!!

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

Παρακαλώ: α) Μην γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (είναι κουραστικό), β) Μην γράφετε με greeklish, γ) Εκφραστείτε κόσμια

Αριθμός ασφαλείας (antispam) :

Ψιτ? Αν γράφεις συχνά σχόλια και βαριέσαι να συμπληρώνεις συνέχεια όνομα, email και αριθμό ασφαλείας, μπορείς να γίνεις μέλος ώστε να μπορείς να σχολιάζεις μόνο γράφοντας το μήνυμα σου :-)


Χοιρινή τηγανιά

Χοιρινή τηγανιά με μουστάρδα και πιπεριές
Νόστιμη τηγανιά με χοιρινό κρέας και μουστάρδα για έξτρα γεύση


Μαθαίνοντας VHDL

Μαθαίνοντας VHDL
Βρήκα διάφορα βίντεο


Αργολίδα

Αργολίδα
Ο νομός Αργολίδας, είναι ο μικρότερος της Πελοποννήσου και έχει...


Νομός Καστοριάς

Νομός Καστοριάς
Η λίμνη της Καστοριάς, o ορεινός όγκος του Γράμμου με...


Σκόπελος

Σκόπελος
Η Σκόπελος είναι ένα όμορφο καταπράσινο νησί στις βόρειες Σποράδες....


Αίγινα

Αίγινα
Η Αίγινα βρίσκεται στο κέντρο του Σαρωνικού κόλπου και πρωτεύουσα...


κώδικας ιστοσελίδας

Στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες
Λίγα λόγια γύρω από τα δύο βασικά είδη των ιστοσελίδων


ιστοσελίδα

Τι χρειάζεται για μια ιστοσελίδα;
Τρία είναι τα βασικά σημεία για να υπάρξει μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ


Κάπνισμα

Κόβω το τσιγάρο
Με λένε Αναΐς, είμαι 20 χρονών, καπνίζω εδώ και 3...


Νετρινίτα η Ατίθαση

Νετρινίτα, ή....Νετρίνα η Ατίθαση :ΡΡ
Μια μεξικάνικη ιστορία, με την νετρινική μας πινελιά. Ο Χοσέ...


κάλπικη λίρα

η άλλη κάλπικη λίρα ...
Κάποτε, πριν δέκα συναπτά έτη, φοιτήτρια ούσα σε ένα από...


γυναικεία συζήτηση

Απόψεις γύρω από το θέμα της αποτρίχωσης
Προσωπικά θεωρώ μεγάλο έγκλημα τη χρήση ξυραφιού, αν και αναγνωρίζω...


κέικ σοκολατας

Κέικ σοκολάτας
Του έβαλα και γλάσο με κουβερτούρα


Καστοριά

Καστοριά
Στην Καστοριά βρεθήκαμε για μια ημερήσια εκδρομή και φτάνοντας εκεί...


Παλαιά Επίδαυρος

Παλαιά Επίδαυρος
Η Παλαιά (ή Αρχαία, όπως συνηθίζεται να λέγεται) Επίδαυρός βρίσκεται...