Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.253.5/79179/Β6 (ΦΕΚ 1318/27-07-2007, τ.Β’) Υπουργική Απόφαση για τα Προπτυχιακά και την υπ’ αριθ. 89094/B7 (ΦΕΚ 1630/17-08-2007 τ.Β’) Υπουργική Απόφαση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τον ακόλουθο αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (500 θέσεις)
2. Πληροφορική (1000 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1000 θέσεις)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (800 θέσεις)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (800 θέσεις)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (100 θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (190 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (100 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (150 θέσεις)
4. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (30 θέσεις)
5. Τραπεζική (190 θέσεις)
6. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (180 θέσεις)
7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (100 θέσεις)
8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (90 θέσεις)
9. Διασφάλιση Ποιότητας (180 θέσεις)
10. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90 θέσεις)
11. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (120 θέσεις)
12. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (150 θέσεις)
13. Διαχείριση Αποβλήτων (75 θέσεις)
14. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (60 θέσεις)
15. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45 θέσεις)
16. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (120 θέσεις)
17. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60 θέσεις)
18. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60 θέσεις)
19. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (100 θέσεις)
20. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (70 θέσεις)
21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (90 θέσεις)
22. Σπουδές στην Εκπαίδευση (350 θέσεις)
23. Εκπαίδευση Ενηλίκων (140 θέσεις)
24. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (60 θέσεις)

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2008.
Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου 2007 έως τη 10η Δεκεμβρίου 2007

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών μπορούν να τηλεφωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367340, 367336, 367327 και 367355. Ειδικά για το διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2007 έως 10 Δεκεμβρίου 2007 μπορούν να επικοινωνούν για τα προπτυχιακά προγράμματα και με το 2610 367305 και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα με το 2610-367306.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, για την υποβολή της αίτησης, θα μπορούν να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην οδό Μπουμπουλίνας 57-59, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 14.00μ.μ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην οδό Τσαμαδού 13-15 και Αγίου Ανδρέου (1ος όροφος). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης από το διαδίκτυο. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα είναι στη διάθεση του Τύπου. Στην κλήρωση θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Οι αρχικώς επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες (κατηγορίες Α και Β) καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο αμέσως μετά την κλήρωση ώστε να πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής τους. Καλούνται επίσης όλοι οι παραπάνω, με δική τους ευθύνη, να αντλήσουν από το διαδίκτυο όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή τους έντυπα, να τα συμπληρώσουν και να τα ταχυδρομήσουν στο Ε.Α.Π. το αργότερο έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008 (αποκλειστική προθεσμία). Η ημερομηνία της κλήρωσης των υποψηφίων, δηλ. η 15η Δεκεμβρίου 2007, προσδιορίζει το τέλος του υπολογίσιμου χρόνου προϋπηρεσίας, καθώς και την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών σας.

Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την εγγραφή των φοιτητών θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Όσοι υποψήφιοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης καθώς και για την άντληση των απαραίτητων για την εγγραφή τους εντύπων θα μπορούν να εξυπηρετούνται, από τις 8 Ιανουαρίου έως και τις 18 Ιανουαρίου 2008, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην οδό Μπουμπουλίνας 57-59, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 14.00μ.μ.

Πάτρα, 24 Οκτωβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Παναγιώτης Σιαφαρίκας

κοινοποίηση

Ημερομηνία : 31/10/2007, 12:44:46
Ετικέτες: ,


Δείτε επίσης στην ενότητα Εργασία και εκπαίδευση:


Κοινωνικός σχολιασμός

Επισκέπτης

rosebud

31/10/2007, 20:22:17

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Αυτό το περιβόητο και πολυφορεμένο MBA εξακολουθεί να έχει πέραση?

Επισκέπτης

APOSTOLIDOY

14/11/2007, 12:28:53

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

ΠΩΣ ΘΑ ΓΡΑΦΤΩ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ;

Επισκέπτης

rosebud

14/11/2007, 15:58:56

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Στη σελίδα του,η οποία αναφέρεται πιο πάνω,υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες.Πρόσεξε μόνο,αν τυχόν ενδιαφέρεσαι για μεταπτυχιακό πρόγραμμα,να είναι κατάλληλο το πτυχίο σου γι αυτό που θα επιλέξεις.

Επισκέπτης

Doureios-Ipnos

14/11/2007, 18:07:20

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

αν πας εδώ
http://www.eap.gr/eisagogi_2008_2009/instructions.htm

κ προχωρησεις τη σελιδα προς τα κάτω,θα βρεις πινακες (τους τελευταιους όχι τους πρώτους)που έχουν τα προσφερόμενα προγράμματα κ όπου μπορείς να πατησεις για να δεις τις προύποθέσεις.

Επισκέπτης

marilena

29/11/2007, 14:01:31

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΕ ΚΑΘΩΣ,ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝ ΥΣΤΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΤΙ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Επισκέπτης

ΕΑΠ; Ας γελασω!!!

01/12/2007, 06:21:52

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Το Ανοιχτό (σωστότερα καμπριολέ) "πανεπιστήμιο" είναι μια μεγάλη απάτη. Δε φταίτε εσείς που θέλετε να αποκτήσετε ένα πτυχίο. Φταίτε όμως που καταντάτε να το ψάχνετε στο ΕΑΠ. Για ποια επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική αποκατάσταση μιλάμε; Ποιά είναι η αποδοχή του ΕΑΠ από την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα; Μπορείτε μετά το "πτυχίο" να κάνετε μεταπτυχιακά σε κανονικό Πανεπιστήμιο; ΟΧΙ!! Δεν σας προσβάλλει αυτό; Ο ''αντιπρύτανις'' του ΕΑΠ έχει τον τίτλο του καθηγητή; Δικαιούσθε φοιτητικό εισιτήριο από την Πολιτεία; Τι θα είστε μετά το πτυχίο; Γιατροί, μηχανικοί, νομικοί, μαθηματικοί ή μήπως ΤΙΠΟΤΑ;; Σωστά μαντέψατε! Διεκδικήστε την πραγματική αναβάθμιση των "σπουδών" σας! Ζητήστε την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΕΑΠ και την ενσωμάτωση των τμημάτων του στο πανεπιστήμιο Πατρών. Για να μην είστε πάντοτε "πτυχιούχοι" 3ης και 4ης κατηγορίας! Μη βλέπετε το θέμα συντεχνιακά αλλά επιστημονικά, αφού λέτε ότι θα είστε επιστήμονες(!). Αν για παράδειγμα είστε "ευρωπαιολόγοι" αυτοί που τελιώνετε το ανάλογο τμήμα, τι θα πρέπει να πει αυτός που έχει (κανονικό και όχι "συμβατικό" όπως λένε μερικοί)πτυχίο Φιλοσοφικής, μεταπτυχιακό στην ευρωπαϊκή ιστορία και διδακτορικό στη μεσαιωνική πολιτική ιστορία της Δύσεως; Σας πληροφορώ ότι ο ανωτέρω διστάζει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τίτλο, ενώ εσείς από το καμπριολέ πανεπιστήμιο τον χρησιμοποιείτε χωρίς ιδιαίτερς αναστολές! Κούνια που σας κούναγε! Προσφέρετε στην Κοινωνία: Αυτοκαταργηθείτε!!!! Ενσωματωθείτε σε ένα άλλο ΑΕΙ και αναβαθμιστείτε θεσμικά και ουσιαστικά!!
# posted by Ανώνυμος : 1:20 πμ
Εχει δικιο ο ανωνυμος (καμπριολε). Ντρέπομαι να εχω ενα πτυχιο που θα χρησιμευει μονο σαν μορια για τον ασεπ ή για αυξηση μισθού στο δημοσιο. Μπορεί να υπερασπιζομαστε το ΕΑΠ, αλλά αν είμασταν ικανοι να βγάλουμε ένα άλλο σοβαρό ελληνικό ή ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, σίγουρα όλοι θα το προτιμούσαμε! Πρέπει να ζητήσουμε την απορρόφησή μας από ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο (π.χ. Πάτρας όπως ειπώθηκε), ώστε να αναβαθμιστούμε και να μην ντρεπόμαστε. Γιατί, κακά τα ψέμματα, μέσα μας όλοι μας ντρεπόμαστε που είμαστε στο ΕΑΠ!
# posted by γιαννα : 2:37 πμ
πολυ σωστη παρατηρηση. Πρεπει να επιδιώξουμε την ενσωμάτωσή μας σε ενα πανεπιστημιο με κυρος. τι θα πει ανοιχτο, κλειστο, σφραγισμενο και κουραφεξαλα; σιγα τις σπουδες που κανουμε! είναι ευκαιρία να γίνουμε πραγματικοί φοιτητές ενός πραγματικού πανεπιστημίου (έστω και από το παράθυρο, έστω και κατα τυχη). μπράβο στον ανωνυμο
# posted by Ανώνυμος : 2:44 πμ
ΑΝΟΙΧΤΟ "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ": ΜΙΑ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΗ ΦΑΡΣΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ
# posted by Ανώνυμος : 2:56 πμ
σε ολες τις χωρες υπαρχει ''ανοιχτο'' πανεπιστημιο. Ομως πρόκειται πάντα για ιδρυμα της πλακας που διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις κλπ και δεν επιθυμει να καλύψει τυχον κενα του σοβαρου πανεπιστημιου. Στην Γελλάδα όμως γίνονται όλα ανάποδα. Κάποιοι αποτυχημένοι εκμεταλλεύονται την αναταραχή που δημιούργησε η πρόσφατη ιδρυση του ΕΑΠ και το παίζουν φοιτητές ανοιχτου (ή μήπως αεριζόμενου) πανεπιστημίου! Ντροπή για όλους. Κρίμα, αντί να πάμε μπροστά και να αναβαθμίσουμε τα ήδη προβληματικά κρατικά πανεπιστήμια, υποβαθμίζουμε τη νοημοσύνη μας υποστηρίζοντας το ΕΑΠ, που είναι ντροπή για την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό μας
# posted by Ανώνυμος : 3:23 πμ
σε ολες τις χωρες υπαρχει ''ανοιχτο'' πανεπιστημιο. Ομως πρόκειται πάντα για ιδρυμα της πλακας που διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις κλπ και δεν επιθυμει να καλύψει τυχον κενα του σοβαρου πανεπιστημιου. Στην Γελλάδα όμως γίνονται όλα ανάποδα. Κάποιοι αποτυχημένοι εκμεταλλεύονται την αναταραχή που δημιούργησε η πρόσφατη ιδρυση του ΕΑΠ και το παίζουν φοιτητές ανοιχτου (ή μήπως αεριζόμενου) πανεπιστημίου! Ντροπή για όλους. Κρίμα, αντί να πάμε μπροστά και να αναβαθμίσουμε τα ήδη προβληματικά κρατικά πανεπιστήμια, υποβαθμίζουμε τη νοημοσύνη μας υποστηρίζοντας το ΕΑΠ, που είναι ντροπή για την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. ΑΙΣΧΟΣ. ΦΤΟΥ ΜΑΣ
# posted by Ανώνυμος : 3:24 πμ
ΕΝΤΑΞΕΙ, ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ. ΕΙΜΑΙ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΜΙΣΑ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑΤΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΛΕΥΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΠΤΗΧΙΟ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΟΣ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΜΟΡΦΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΒΓΑΛΑΤΕ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΒΡΟΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΗΣΤΙΜΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΒΕΤΕ. ΕΓΩ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΤΟ ΠΤΗΧΙΟ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΙΜΙΟ ΚΙ ΑΣ ΦΩΝΑΖΕΤΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΒΛΑΚΕΣ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥΜΕ ΕΠΗΣΤΙΜΟΝΕΣ. ΑΜ ΠΩΣ!;!;!;!
# posted by κοκός : 4:04 πμ
ναι, ναι κε εγο εχο λεφτα κε θα αγορασο πτιχιο κε μεταπτιχιακο από το ΕΑΠ. Κε θα κανο κε δικτατορικο! Αμέ! Οι γωνίς μου, μου αγοράζουν ό,τη θέλο. Θα γίνο κε εγό επιστήμονας στο ανιγμένο πανεπιστίμιο!!
# posted by Άννα-Μαρία : 8:51 μμ
Ρε ξερώλα ανώνυμε που θέλεις να ενταχθεί το ΕΑΠ στο πανεπιστήμιο της Πάτρας, έχεις καταλάβει ότι το 40% των φοιτητών του ΕΑΠ είναι φοιτητές που έχουν τελειώσει τα συμβατικά σου πανεπιστήμια και είμαστε στο ΕΑΠ για την καύλα μας και το hobby μαs?Είμαστε οι περισσότεροι επαγγελματικά τακτοποιημένοι ενώ εσύ κομπλεξάρα μπορεί να σε ταίζει ο μπαμπάς σου ή να παίρνεις τρείς και εξήντα?Κοιτάξτε εκεί στα πανεπιστημιά σας με την έρευνα σας και τις καταλήψεις σας να κάνετε κανένα μάθημα να ξεστραβωθείτε που βγαίνετε οικονομολόγοι του κώλου οι περισσότεροι, και αφήστε το ΕΑΠ και τους φοιτητές τους ήσυχους στην παρακμή μας και στην απαξιωσή μας φωστήρες της ανώτατης εκπαίδευσης.Ένας φοιτητής του ΕΑΠ και χρόνια πτυχιούχος της ΑΒΣΘ.
# posted by Ανώνυμος : 10:47 μμ
ΝΑ ΜΗΝ ΒΡΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ (ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ. ΕΠΡΕΠΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΑΠ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΠΣΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΩΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!! ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ;; ΕΣΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙΣ ΑΠΟ ΧΟΜΠΙ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΟ, ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ. ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ! ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΑΣ. ΟΥΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΑΜΕ 10.000 ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΑΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ. Ή ΜΑΛΛΟΝ ΞΕΡΩ! ΕΙΣΑΙ ΚΙ ΕΣΥ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΣΑΤΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΑΠ, ΠΟΥ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ!! ΛΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΑΡΧ..... ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ!! Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΑΣ. ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΑΛΑΖΟΝΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΩΝ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΗΘΕΛΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΩ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΕΑΠ! ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΩ; ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΓΟΜΑΙ; ΕΛΛΗΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΟΣ;;!!! ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΩ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥ ΟΝΕΙΡΟ. ΔΕΝ ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΑΠΟ ΧΟΜΠΙ!! ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΣΚΑΩ ΣΤΟ ΕΑΠ ΤΑ ΠΟΝΑΩ!! "ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
# posted by δημητρης : 2:50 πμ

Επισκέπτης

doureios-ipnos

01/12/2007, 07:27:07

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

εσύ που παρέθεσες ολο αυτο το κατεβατό,και προφανώς εισαι πολύ ανωτέρου επιπέδου απο τους φοιτητές του ΕΑΠ, δεν μπορεις να εκφράσεις μονος σου,χωρίς κόπι-πέηστ την άποψή σου?
όσοι απευθυνονται στο ΕΑΠ το κάνουν στην πλειοψηφια τους γιατί η ηλικία και οι επαγγελματικές κ οικογενειακές υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να ζουν σε μια πανεπιστημιούπολη,ούτε να παρακολουθούν κανονικά, ειναι στην πλειοψηφια τους κάτοχοχι ήδη πτυχίου κ θέλουν να συνεχισουν τη μόρφωσή τους.
εσύ τι ζόρι τραβάς μ άυτό?
νιώθεις να απειλεισαι?
γιατί,αφου έτσι κι αλλιώς εκεινοι δεν αποτελο0ύν παράγοντα απειλης σύμφωνα με τα όσα παραθέτεις!
έχεις πολύ μεγάλο κομπλεξ,δεν πας να το βγάλεις κάπου αλλού?

Επισκέπτης

ΕΑΠ; ας γελάσω!!!

01/12/2007, 21:31:30

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Αγαπητέ δούρειε ύπνε
δεν είχα καμμία πρόθεση να θίξω τους φοιτητές του ΕΑΠ, τους οποίους σέβομαι ως ανθρώπους και ως προσωπικότητες. Σε καμμία περίπτωση επίσης δεν θα πέσω στο επίπεδο να βρίσω κάποιον που δεν γνωρίζω προσωπικά. Απλώς παρέθεσα κάποιες (διαφορετικές μεταξύ τους) απόψεις φοιτητών του ΕΑΠ, τις οποίες έκρινα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες (ειδικά του Δημήτρη από το τμήμα του Ελληνικού πολιτισμού). Η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να μας δημιουργεί πανικό και εκνευρισμό, αλλά προβληματισμό.
Λες ότι απειλούμαι. Από τι; Από τι θα μπορούσε να απειληθεί π.χ. ένα γιατρός, χειρούργος ορθοπαιδικός με πολυετή νοσοκομειακή εμπειρία; Μήπως από την (ανύπαρκτη) ιατρική σχολή του ΕΑΠ; Δεν είναι επιχείρημα επίσης ότι όποιος δουλεύει πηγαίνει στο ΕΑΠ. Πολλοί φοιτητές πανεπιστημίων δουλεύουν και πολλοί φοιτητές του ΕΑΠ δεν δουλεύουν. Και εγώ δούλευα όταν ήμουν φοιτητής και μάλιστα σε δυο δουλειές. Δε σκέφτηκα όμως να πάω σε ΕΑΠ. Σπούδασα αυτό που από μικρός ήθελα και όχι αυτό με το οποίο συμβιβάστηκα.
Ας έρθουμε όμως στην ουσία: είναι λάθος να δημιουργείται μίσος και εχθρότητα μεταξύ των φοιτητών ή των αποφοίτων των πανεπιστημίων και εκείνων του ΕΑΠ. Είναι κρίμα οι απόφοιτοι του ΕΑΠ να δαπανούν κάποια χρόνια από τη ζωή τους και αρκετά χρήματα και στο τέλος να μην έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι κάποιες σχολές του ΕΑΠ μπορεί να είναι δυσκολότερες ή πιο ενδιαφέρουσες από ορισμένες σχολές των συμβατικών, κανονικών, παραδοσιακών, αληθινών (ή όπως αλλιώς θες πες το) Πανεπιστημίων. Το "προβλημά" μου δεν είναι οι συμπολίτες μου φοιτητές του ΕΑΠ. Το πρόβλημα όλων πρέπει να είναι η κοροϊδία που γίνεται από κάποιους μέσω του ΕΑΠ. Παράδειγμα: Γιατί ο Δημήτρης όταν αποφοιτήσει από το τμήμα ελλ. πολιτισμού, και αφού έχει διαβάσει πολύ, έχει κουραστεί και έχει πληρώσει μια μικρή περιουσία, να μην μπορεί να αξιοιποιήσει το πτυχίο του επαγγελματικά (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για παράδειγμα); Απορώ γιατί δεν το διεκδικείτε. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω του ΕΑΠ, εκτός και αν τα τμήματά του απορροφηθούν από κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα. Γιατί δεν το επιδιώκετε; Αν θεωρείτε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει επειδή το ΕΑΠ είναι ανώτερο από κάθε άλλο ελληνικό ή ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, τότε εντάξει. Αλλά επειδή νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς φοιτητής του ΕΑΠ που δεν θέλει να έχει το πτυχίο του αντίκρυσμα και στην αγορά εργασίας (δεν μιλάω απλώς για μόρια στο δημόσιο, έτσι;), δεν καταλαβαίνω γιατί είστε αρνητικοί εκ των προτέρων σε κάθε κριτική προς το ΕΑΠ ή σε κάθε σκέψη για αναβάθμισή του. Και μη μου πείτε ότι η αποστολή του ΕΑΠ είναι διαφορετική από των άλλων πανεπιστημίων. Αυτή η καραμέλα έχει λιώσει. Αν ήταν έτσι το ΕΑΠ δεν θα αποκαλείτο πανεπιστήμιο!
Απέχω χρόνια από την πανπιστημιακή διαδικασία, αλλά ξέρω ένα πράγμα: 'Οπου υπάρχει διχόνοια υπάρχει και οπισθοδρόμηση. Αντίθετα. αν είστε ενωμένοι και διεκδικείτε τα δικαιώματά σας όλοι οι φοιτητές (όχι μόνο του ΕΑΠ), τότε και αυτοί που τώρα σας κοροϊδεύουν και σας πουλάνε (ακριβά) διπλώματα χωρίς επαγγελματικό αντίκρυσμα θα αρχίσουν να σας υπολογίζουν να σας σέβονται και να σας φοβούνται.
Καλές σπουδές, καλή σταδιοδρομία, καλές επιτυχίες σε ό,τι κι αν επιλέγετε....
και κυρίως ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ!!!!!

Επισκέπτης

rosebud

01/12/2007, 21:34:28

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Δεν καταλαβαίνω τι παραπάνω γνώσεις και καλλιέργεια προσφέρει ένα συμβατικό πανεπιστήμιο σε όσους δεν εμφανίζονται στις παραδόσεις,παίρνουν τα βιβλία και εμφανίζονται μόνο στις εξετάσεις!Είναι ή δεν είναι εξ αποστάσεως και αυτή η εκπαίδευση??

Επισκέπτης

ΕΑΠ; ας γελάσω!!!

01/12/2007, 21:44:53

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Οι γνώσεις και η καλλιέργεια είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Ένας απόφοιτος του ΕΑΠ μπορεί να είναι πολύ πιο καλλιεργημένος, όπως πολύ πιο μορφωμένος μπορεί να είναι κι ένας βοσκός στην κορυφή ενός βουνού!. Το θέμα όμως είναι πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία τις σπουδές στο ΕΑΠ και πώς τους αποφοίτους του: Δεν τους αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα που συνδέονται με την επιστήμη τους, την οποία εσκεμμένα δεν αποσαφηνίζει και δεν ονομάζει!!!!!! Τους ζητάει όμως 10.000 τουλάχιστον

Επισκέπτης

Doureios-Ipnos

02/12/2007, 05:35:50

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

αγαπητέ ΑΝΩΝΥΜΕ,καταχωρητή ΞΕΝΩΝ απόψεων,
ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου,ας υπάρχουν κι ας μη με αφορούν,καθώς έχω πάρει εδώ κ αρκετά χρονάκια το πτυχίο μου απο "συμβατικό" πανεπιστήμιο.
δε μπορώ όμως παρά να αναγνωρισω τη μεγαλοψυχία σου καθώς,χωρίς να σε αφορά κατά κανένα τρόπο -όπως δηλώνεις- κοπτεσαι για τα δικαιώματα κ τα έξοδα των φοιτητών τωου ΕΑΠ.

Επισκέπτης

ΕΑΠ; ας γελάσω!!!

02/12/2007, 06:48:32

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

αγαπητέ δούρειε ύπνε
ευχαριστώ καταρχήν που από κομπλεξικός έγινα αγαπητός!!!
Μπράβο που, αν και ύπνος, είσαι ΞΥΠΝΙΟΣ πρωί Σαββάτου. Δεν είπα ότι δεν με αφορά, είπα ότι δεν απειλούμαι. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ!! Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται βολεμένος στο "συμβατικό" του πτυχίο (όπως το λές), όταν η (κρατική) οικονομική εκμετάλλευση νέων ανθρώπων (μέσω ΕΑΠ) οργιάζει. Μακάρι το ΕΑΠ να γίνει το καλύτερο ίδρυμα του κόσμου. Πρώτος θα το χειροκροτήσω. Κι εσύ το ίδιο! Κατά βάθος συμφωνούμε.
Καλό μήνα σε όλους

Υ.Γ. Κι εσύ ανώνυμος-η δεν είσαι; Δεν νομίζω να είναι το βαφτιστικό σου αυτό!!! (Συγχαρητήρια για το πτυχίο σου)

Επισκέπτης

Doureios-Ipnos

02/12/2007, 07:31:04

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

η διαφορά είναι,ότι ενώ για σένα ειμαι ανώνυμος,για τα μέλη της ομάδας μέσα στην οποία εκφράζω την κάθε άποψή μου,είμαι επώνυμος και δε φοβάμαι να εκφράσω την άποψή μου και,ενδεχομένως,να εκτεθώ.
υπάρχει μια λεπτή διαφορά,την οποία,αν κ απέχεις χρόνια απο το πανεπιστημιο,υποψιάζομαι ότι εισαι σε θέση να την αντιληφθείς,έτσι δεν είναι?

Επισκέπτης

ΕΑΠ; ας γελάσω!!!

02/12/2007, 08:28:20

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

όλοι είμαστε επώνυμοι σε κάποια ομάδα ή σε κάποιες ομάδες και ανώνυμοι στις υπόλοιπες. Δεν νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό ή ηρωικό, ώστε να υποπτεύεσαι ότι φοβάμαι να εκτεθώ. Περαστικός είμαι από την "παρέα" σας και, ως αιρετικός, σίγουρα ανεπιθύμητος! Καλό θα ήταν πάντως να είστε περισσότερο ανοιχτοί στη διαφορετική άποψη, από τη στιγμή μάλιστα που αυτός που την εκφράζει δεν έχει κάποιο συμφέρον να την εκφράσει. Αν για παράδειγμα χάιδευα τα αυτιά σας και έλεγα "ζήτω το ΕΑΠ, επιτέλους ήταν καιρός να λειτουργήσει ένα τέτοιο ίδρυμα και να λύσει τα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κλπ κλπ", θα ήμουν εντάξει; Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Στην παρούσα του μορφή το ΕΑΠ δημιουργεί και δεν λύνει προβλήματα. Κι αυτό θα φανεί όταν οι δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοί του θα έρθουν αντιμέτωποι με την ελληνική εργασιακή πραγματικότητα. Δυστυχώς κάτι πολύ σάπιο υπάρχει στο "βασίλειο της Δανιμαρκίας". Μακάρι να έχω άδικο. Η διαφορετική άποψη πάντως καλό θα ήταν να ακούγεται όταν έχει επιχειρήματα και να αντιμετωπίζεται χωρίς ειρωνία

Επισκέπτης

Doureios-Ipnos

02/12/2007, 09:01:22

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

πρώτον, μπήκες σε σάϊτ με γενικά θέματα και όχι φοιτητών του ΕΑΠ,άρα όπως καταλαβαίνεις,δεν υπάρχει λογος κάποια άποψη να θεωρηθεί διαφορετική τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια "ντε φάκτο" διαμορφωμένη και κατ'ανάγκην κοινά αποδεκτή άποψη.
δευτερον,το γεγονός ότι εγώ διαφώνησα,δε σημαίνει ότι οι υπολοιποι συνφωνούν μαζί μου,άρα δε σημάινει ότι εισαι ανεπιθυμητος.
τρίτον, καλά κάνεις και εκθέτεις την άποψή σου,τη στιγμή μάλιστα που έχεις να πεις κάτι που θεωρείς ότι δεν ειναι γνωστό ή διαδεδομένο ή δεν του έχει δοθεί η πρέππουσα βαρυτητητα.
όμως,αυτή την άποψη μπορείς να τη δώσεις με γεγονότα και χωρίς χαρακτηρισμούς για όσους τυχόν εμπλέκονται σ'αυτή-τους φοιτητες του ΕΑΠ στην προκειμένη περίπτωση.
τέταρτον, μιας κ εισαι αρκετά μεγάλο παιδί θα πρέπει πια να μάθεις ότι σ αυτή τη ζωή ,ό,τι δινεις παίρνεις και φυσικά δεεν υπάρχει λογος αυτό να μην ισχύει και για την ειρωνία!

Επισκέπτης

ΕΑΠ; ας γελάσω!!!

02/12/2007, 09:47:11

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Περίεργο, αλλά συμφωνώ και με τα τέσσερα ζητήματα που έθεσες. Μόνο που δεν αναφέρθηκα απαξιωτικά στους φοιτητές του ΕΑΠ, αλλά στον ίδιο το μηχανισμό του ΕΑΠ που τους εκμεταλλεύεται (τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους). Επειδή νομίζω ότι όσο "περνούν" τα μηνύματα, τόσο περισσότερο συμφωνούμε, πιστεύω ότι στο μέλλον (αφού είσαι συχνός επισκέπτης-τρια στο σάιτ) θα εκφράζεις ΕΣΥ καλύτερα τις δικές μου απόψεις.!!!!!!!!!!!!! Ίσως δεν ξαναμπώ. Όπως λες ίσως δεν είμαι ανεπιθύμητος, αλλά έχω και άλλες δουλειές. Αρκετά εξάλλου σε-σας κούρασα αυτό το διήμερο (αν κρίνω και από τον αριθμό των απαντήσεων). Καλή τύχη και να υπερασπίζεις πάντοτε τις απόψεις σου με ειλικρίνεια, με ζήλο και, όταν πρέπει, ΚΑΙ με πάθος.

Επισκέπτης

Doureios-Ipnos

02/12/2007, 10:19:32

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

χμ..αν θεωρείς οτι δεν ειναι απαξιωτικό να λες ότι πάνε στο ΕΑΠ επειδή συμβιβάζονται, και ειναι κατάντια που ψάχνονται στο ΕΑΠ,οκ,πάω πάσο.
μη φοβάσαι,δε με κούρασες,έχω αστειρευτες πηγές ενέργειας!
και τέλος,δεν ειμαι αποφοιτος ΕΑΠ αλλά βγάζω το καπέλο σε άτομα που σε ηλκίά 30,40 ή και παραπάνω έχουν το κουράγιο να κάνουν κάτι μονο και μονο απο μεράκι παραβλέποντας τα χρόνια και τα χρηματα που θα χρειαστεί να διαθέσουν καθώς και το ότι πιθανότατα δε θα τους βοηθήσει ως προς την επαγγελματική τους αποκατάσταση και πορεία.

Επισκέπτης

markos82

04/12/2007, 08:41:01

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Η όλη υπόθεση με το ανοιχτό ψευτοπανεπιστήμιο μου θυμίζει το ανέκδοτο με τα δυο παιδάκια: Το ένα το λένε Γιαννάκη και το άλλο Κωστάκη. Ο Γιαννάκης έχει τη γιορτή του και του φέρνουν δώρα οι φίλοι του. Ο Κωστάκης ζηλεύει και κλαίει. Και μετονομάζεται (από μόνος του) σε Γιαννάκη! Τι να κάνουν οι άνθρωποι, τον λυπούνται και του φέρνουν κι αυτού δώρα.
Έτσι και με το ''ανοιχτό''. Όλοι οι αποτυχημένοι, οι δυστυχισμένοι και οι ατάλαντοι ανακηρύσσονται με κλήρωση (!) φοιτητές (!!), μεταπτυχιακοί φοιτητές (!!!!!), διδάκτορες (!!!!!!!!!!) κλπ κλπ και έτσι αισθάνονται και αυτοί καλύτερα. Και βγάζουν και γλώσσα. Και συγκρίνονται με τους φοιτητές των πανεπιστημίων. Και συγκρίνουν το έκτρωμα του ανοιχτού με το θεσμό του πανεπιστημίου!! Έκανε δηλαδή και η μύγα κ... και έχ... τον κόσμο όλο!! Και εις ανώτερα!

Υ.Γ. Ανώνυμε έκανες πολύ άσχημα που ανακατεύτηκες. Τι ανακατεύεσαι ρε; ''Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες''! Σε βρίσανε, απάντησες ευγενικά, ευχήθηκες(!), σε ξαναβρίσανε!.. Ή άγιος είσαι ή μαλ....! Κοίταξε τη δουλίτσα σου και μην ασχολείσαι. Άσε τους κακομοίρηδες στον ύπνο τους και στη δυστυχία τους... Τώρα ανακάλυψαν και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ!;!;!;!;!!! ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ!!!!!!

Επισκέπτης

rosebud

04/12/2007, 09:44:30

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Ωραίο επίπεδο markos82!!Εύγε!!
Ο τρόπος που γράφεις ταιριάζει πάρα πολύ σε απόφοιτο κανονικού πανεπιστημίου!!
υγ Κανένας από δω μέσα δεν είναι απόφοιτος του ΕΑΠ.

Επισκέπτης

charm_quark

04/12/2007, 11:35:29

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Εγω, παντως πριν κανω το "κλασσικο" μεταπτυχιακο, ειχα κανει αιτηση στο Ανοιχτο Πανεπιστημιο, απλα δεν κληρωθηκα. Αν ειχα κληρωθει, θα το εκανα και δεν θα εκανα αιτηση στο κανονικο, καθως θα με βολευε οσο αφορα στο να συνεχισω να δουλευω, κατι το οποιο δεν ειναι δυνατο στο "κανονικο".
Για να βαλουμε λιγακι τα πραγματα στη θεση τους, ξερω ατομα που ειναι φοιτητες στο ΕΑΠ. Ειναι οικογενειαρχες ανθρωποι, εργαζομενοι και που διαβαζουν και ασχολουνται με την επιστημη τους περισσοτερα απο οτι οι "κλασσικοι"¨φοιτητες που γνωριζω.
Γιατι να εκφερω γνωμη οταν εδω "φωνασκουν" καποιοι χωρις να επιχειρηματολογουν.
Πιστευω πως ο καλυτερος και ο πιο διαβασμενος θα παει και καλυτερα. Ειτε το πτυχιο του ειναι απο το ΕΑΠ ειτε οχι.
Ξερω μια κοπελα, που σπουδαζει θετικες επιστημες στο ΕΑΠ και εχω δει την υλη τους μπορω να εχω αποψη τουλαχιστον για το κομματι της φυσικης. Κανουν οτι καναμε και εμεις απο αποψη φυσικης κορμου (γενικης παιδειας δηλαδη). Εκτος απο τα εργαστηριακα και τα μαθηματα ειδικευσης.
Καταννοω την ανυσηχια για τα επαγγελματικα δικαιωματα αλλα αυτο δε σημαινει οτι οι ΕΑΠτζηδες ειναι αχρηστοι. Για την ακριβεια, οποιος θελει θα δουλεψει και θα ειναι αξιος του πτυχιου του. Αυτος δε, θα πετυχει και επαγγελματικα τελικα.
Τελος ενας απο τους καλυτερους, κατα τη γνωμη μου, καθηγητης του μεταπτυχιακου μου, εφυγε απο το "κανονικο" πανεπιστημιο και πηγε στο ΕΑΠ. Επειδη στο μαθημα του μας εφερε τις σημειωσεις που χρησιμοποιει στο ΕΑΠ, ομολογω πως ειναι καλα οργανωμενα και ισως και καλυτερα σχετικα με αλλα μαθηματα. Μαλιστα εχοντας προσβαση στα συγγραματα που χρησιμοποιει στο ΕΑΠ ο ανθρωπος κανει δουλεια σοβαρη!
Τωρα αν καθε markos ή καθε "ΕΑΠ, ας γελασω" εχουν την οποια γνωμη εχουν, ας ψαχτουν καλυτερα στο γιατι την εχουν.
Αααα... και σε οτι αφορα το πως μπαινουν στο ΕΑΠ... ετσι οπως ειχε γινει το συστημα των Πανελλαδικων.... για αρκετα χρονια, ας αναλογιστουμε και το τι φοιτητες θα βγουν(;;;;;) απο τα Πανεπιστημια τα κανονικα τα επομενα χρονια. Μην ξεχναμε οτι καποια περιοδο.... ολοι, μα ολοι, περνουσαν στα Πανεπιστημια. Αυτο σημαινει οτι ολοι αξιζαν να μπουν;
Για τελος λοιπον, ναι, υποστηριζω αυτους που πανε στο ΕΑΠ γιατι μπορει να τα βρηκαν πιο δυσκολα στο να σπουδασουν στην ωρα τους, γιατι μπορει να επρεπε να δουλεψουν, γιατι μπορει να ειχαν χιλια μυρια προβληματα που δεν περνανε απο το μυαλο του καθενος, και στο κατω κατω της γραφης, μπορει απλα να αποφασισαν ευσυνειδητα να σπουδασουν αργοτερα απο τον κοινο κοσμο.
Ειρηνη λοιπον!

Επισκέπτης

ΙΩΑΝΝΗΣ

06/12/2007, 15:22:26

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Έκανα αίτηση στο ΕΑΠ. Τώρα διαβάζω τα μηνύματα και ειλικρινά λέω ότι δεν γνώριζα ότι υπάρχει πρόβλημα με τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΕΑΠ. Ενημερώστε τι πραγματικά συμβαίνει.

Επισκέπτης

charm_quark

06/12/2007, 18:16:43

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Ιωαννη, δε νομιζω οτι τιθεται θεμα επαγγελματικων δικαιωματων. Θα μπορουσε ομως για σιγουρια να ρωτησεις ειτε σε καποια γραμματεια, ειτε στο υπουργειο παιδειας ισως.

Επισκέπτης

ΘΑΝΑΣΗΣ

06/12/2007, 18:49:55

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Τι εννοείτε λέγοντας επαγγελματικά δικαιώματα; Αν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΑΠ, θα δείτε ότι αναφέρεται με σαφήνεια πως τα διάφορα τμήματα προσφέρουν (ανάλογα) γενικές γνώσεις ή γνώσεις ή δεξιότητες πάνω σε ένα θέμα. Το δίπλωμα χρησιμεύει σε ορισμένους διαγωνισμούς του δημοσίου (ΑΣΕΠ) ή στη μισθολογική καλυτέρευση των ήδη εργαζομένων στο δημόσιο. Τι παραπάνω θέλατε; Εμείς το αποδεχόμαστε αυτό και το επιλέξαμε. Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς γιατροί, δικηγόροι και φωστήρες μην το διαλέξετε. Αν σας φτάνουν τα παραπάνω, καλώς

Επισκέπτης

ΑΝΤΖΙ

09/12/2007, 07:00:59

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΕΚΑΝΑ Κ ΓΩ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΛΗΡΩΘΩ.ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!!!

Επισκέπτης

ΘΑΝΑΣΗΣ

09/12/2007, 19:44:48

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Με το να αφήνεις υπονοούμενα για μέσο στη διαδικασία κλήρωσης προσβάλλεις τις δεκάδες χιλιάδες των παιδιών που κληρώθηκαν και που σπούδασαν ή σπουδάζουν στο ΕΑΠ. Όσον αφορά την κλήρωση η διαδικασία είναι απολύτως αδιάβλητη. Εξάλλου στο ΕΑΠ δεν ενδιαφέρονται να εισαχθούν άτομα που κινούν τα νήματα στη χώρα ή που έχουν σχέση με διαπλεκόμενα κλπ. Απλά παιδιά είναι που γυρεύουν μια διέξοδο στο ΕΑΠ και που θέλουν με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουν τη ζωή τους. Αν υπάρχει κοροϊδία ίσως είναι μετά την εισαγωγή, με τα υπέρογκα δίδακτρα, με τα προγράμματα σπουδών και με την ανασφάλεια σχετικά με το μέλλον των αποφοίτων. Ο καθένας μας όμως έκανε τις επιλογές του και ανέλαβε τις ευθύνες του

Επισκέπτης

ΝΙΚΟΣ

13/12/2007, 00:56:36

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

"Συμφωνώ" !!! με τον ΘΑΝΑΣΗ. Και ο Υπουργός Επικρατείας Ρ.Θ. είναι απόφοιτος του Ε.Α.Π..

Επισκέπτης

ΘΑΝΑΣΗΣ

13/12/2007, 05:17:50

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Τι το ήθελες και το είπες αυτό ρε Νίκο; Αυτό είναι ντροπή για το ΕΑΠ!! Όχι για το πρόσωπο, αλλά φαντάζεσαι να λέμε ότι το τάδε ή το δείνα γνωστό πρόσωπο αποφοίτησε από το ΕΑΠ;; Σαν τα συνοικιακά φροντιστήρια θα καταντήσουμε που μοιράζουνε χαρτάκια με τους επιτυχόντες τους στα πανεπιστήμια: "Ο τάδε επιτυχών ήταν μαθητής μας" λένε! Τι να πούνε τα "κανονικά" πανεπιστήμια δηλαδή; Σκέψου πόσες χιλιάδες γνωστές προσωπικότητες έχουν αποφοιτήσει από αυτά! Όλοι πλην Ρουσόπουλου!!! Δεν προσφέρεις τίποτα έτσι, το αντίθετο! Εξάλλου, εγώ μίλησα για το αδιάβλητο της διαδικασίας κλήρωσης και μόνο. Δε συμφωνώ ούτε με τα υπέρογκα δίδακτρα, ούτε με τα άθλια προγράμματα, ούτε με την ανασφάλεια σχετικά με τα δικαιώματα των αποφοίτων. Απλώς λέω ότι το επέλεξα ξέροντας τι έχω να αντιμετωπίσω. Δεν χρυσώνω το χάπι όμως. Ούτε αλλοιώνω τα δεδομένα. Δε θέλω να ακούω ούτε μοιρολόγια και συκοφαντίες (π.χ. σιγά μην κληρωθώ, κοροϊδεύουν τον κόσμο) ούτε ψευτοπερηφάνειες και κομπασμούς (π.χ. μεγάλη μας τιμή, ο υπουργός είναι απόφοιτος του ΕΑΠ)

Επισκέπτης

NADIA

14/12/2007, 05:19:56

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Τελικά ας απαντήσει κάποιος που ξέρει ΣΙΓΟΥΡΑ. Χρειάζεται ή δε χρειάζεται βύσμα για να κληρωθεί κάποιος στο ΕΑΠ. Είναι ή όχι αδιάβλητες οι κληρώσεις; Παρακαλώ πολύ να μου απαντήσει μόνο όποιος ξέρει και όχι όποιος υποθέτει, για να ξέρω κι εγώ αν πρέπει να ελπίζω ή να κάνω κάτι άλλο. Ευχαριστώ

Επισκέπτης

Παντελής Σαραντής

16/12/2007, 08:26:56

Επιτέλους τέλος

Διαβάζοντας κάποιος το blog μπορεί εύκολα να αντιληφθεί την κατάντια της σημερινής νεολαίας.. Διαβάζω με μεγάλη μου λύπη ότι το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι ένα αποκούμπι για πλούσιους βλάκες, που απλά δεν μπορούν να περάσουν στο κανονικό πανεπιστήμιο… Μπορώ να φανταστώ τον βλάκα ανεπάγγελτο, αιώνιο φοιτητή, ο οποίος εύκολα σχηματίζει τέτοιου είδους απόψεις όταν βρίσκετε με τους όμοιούς του στην καφετέρια.. Η αλήθεια είναι μια και απλή: το να αναζητάς την γνώση είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση ούτε με πτυχία, ούτε με μόρια. Με τον άνθρωπο τον ίδιο και τις ιδέες του έχει να κάνει. Τέλος σας διαβεβαιώνω ότι κάθε ανώνυμη άποψη σε μία δημοκρατία είναι απλά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!

Επισκέπτης

Δημήτριος Αναγ.

16/12/2007, 10:53:20

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Ει ,Ψωνισμένα Πανεπιστημιόπαιδα , Εαν περάσατε 4 , 5 ,6 χρόνια από τη ζωή σας σε ένα πανεπιστήμιο και αποκτήσατε άποψη ελάτε να σας πώ κι εγώ που το ζώ 25 χρόνια και έμαθα τη βρωμιά του απ'εξω και ανακατωτά.Τυχαίνει να ειμαι γιός καθηγητή του θεσμού που προανέφερα και όταν ο πατέρας μου αντιλήφθηκε οτι φτάνω σε ηλικία σπουδών το πρώτο πράγμα που μου ανέφερε ήταν να μείνω μακρυά από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο....Θέλετε να σας πώ για τον τρόπο που βαθμολογουν οι καθηγητές , μήπως θέλετε να σας αναφέρω τον τρόπο που εξετάζονται τα γράπτα σας , μήπως θέλετε να σας πώ πόσες φόρες την ημέρα χτυπά το τηλ. στο σπίτι και ακούω τη γλιτσασμένη φωνή των κακομαθημένων πανεπιστημιόπαιδων να γλύφουν για να περάσουν ένα μάθημα...Ξέρετε πόσο λάδι τζάμπα έχει έρθει σπίτι μας με αφιέρωση επάνω στον τενεκέ?
Ξεκαβαλήστε λίγο και άντικρύστε την πραγματικότητα..Αφήστε το κόσμο να αποκτήσει γνώσεις με όποιο τρόπο επιθυμεί.Μη χαλάτε όνειρα..Πιστέψτε με υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν σωστότεροι και με περισσότερες γνώσεις από το θεσμό του ΕΑΠ.Όχι όμως πως όταν υπάρχει σύνεση και θέληση δεν είναι καλύτερο το Δ.Πανεπιστήμιο..Αλλά που?το 15%?Στο ΕΑΠ το 90 % έχει ένα σκόπο , ανάκτηση χαμένων ευκαιριών , δίψα για γνώση.
Και κάποιος μίλησε για κύρος?Τι σημαίνει κύρος?Να είμαι γιατρός και να παίρνω φακελάκια για να κάνω τη δουλεία μου ή πολιτικός μηχανικός και να σχεδιάζω οικοδομήματα σε εκτάσεις που σε λίγο θα καούν και πόσα ξευτιλίκια ακόμή άτομα που θεωρούν οτι έχουν κύρος κάνουν?Κύρος είναι να γλείφεις τα α......α του καθηγητή σου για να πάρεις 9 και όχι 6?Όποιο από τα κακομαθημένα φοιτητάκια και μελλοντικά ξεπουλήματα θέλει να μάθει για κύρος ας με ενοχλήσει..Ποτέ δεν είναι αργά για βελτίωση.......

Επισκέπτης

markos82

16/12/2007, 11:38:57

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Όλοι κουτσοί, στραβοί στον Ε. Α.γιο Π.αντελεήμονα!!

Επισκέπτης

NADIA

16/12/2007, 12:18:55

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Πού το ξέρεις ότι είμαι κουτσή???

Επισκέπτης

_fantom_

16/12/2007, 12:37:04

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

καλό είναι να ακούγονται διαφορετικές απόψεις και προβληματισμοί, αλλά κόσμια και χωρίς να πέφτει το επίπεδο της συζήτησης.

κατά την γνώμη μου είναι ενδιαφέρον να υπάρχει ένας επιπλέον τρόπος πρόσβασης στην εκπαίδευση. από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει και επιλέγει ή απορρίπτει.

Επισκέπτης

markos82

16/12/2007, 15:46:02

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

"Ζήτω το ΕΑΠ, Κάτω τα Πανεπιστήμια!
Κάτω οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι οικονομολόγοι που τόσα χρόνια απολάμβαναν κύρους και κοινωνικής αναγνώρισης εις βάρος μας! Ήρθε η ώρα των αγράμματων ανειδίκευτων πτυχιούχων. Ήρθε η ώρα του ΕΑΠ! Δεν μας χρειάζονται Πανεπιστήμια. Ζήτω το νέο μοντέλο κρατικο-ιδιωτικού ιδρύματος που παρέχει μόνο γενικές γνώσεις".
Είμαι εντάξει τώρα; Είμαι αρεστός; Ίσως είναι καλύτερα να ζούμε στο ψέμα, παρά να αντιμετωπίζουμε στην πραγματικότητα. Κρίμα...

Υ.Γ. 1 : προς Παντελή Σαραντή: Αν σου πω πώς με λένε Επαμεινώνδα Δημητρόπουλο του Διονυσίου και της Ελπινίκης το γένος Παπαζαφειρίου αρ. ταυτότητας Ω 342617839109, αλλάζει τίποτα; Και το δικό σου ψευδώνυμο μπορεί να είναι, μην κολλάς στους τύπους, κοίτα την ουσία. Η ουσία είναι ότι υπερασπίζεις ένα έκτρωμα (ΕΑΠ) στο οποίο η Ελλάδα έχει την παγκόσμια αποκλειστικότητα (αφού κατά τα προηγούμενα έτη, λόγω του συστήματος εξετάσεων, δημιουργήθηκαν στρατιές "κομμένων" από τα πανεπιστήμια, που τώρα την πατάνε με το ΕΑΠ. Σε διαφορετική περίπτωση κανείς λογικός δε θα το προτιμούσε)

Υ.Γ. 2: προς Δημήτρη Αναγ. : Όταν πονάει το κεφάλι δεν κόβουμε το κεφάλι, ούτε φυτεύουμε άλλο ένα πόδι στη θέση του. Υπάρχει πράγματι σοβαρό πρόβλημα αξιοκρατίας στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Η λύση όμως δεν είναι να φτιάξουμε άλλη μια μπούρδα (ΕΑΠ), αλλά να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα στο κανονικό πανεπιστήμιο.
Τι λέω όμως, εδώ είναι ελλαδα
Συνεχίστε να επιζητείτε την ακαδημαϊκή σας καταξίωση στο ΕΑΠ. Μην κατηγορείτε όμως αυτούς στη θέση των οποίων θέλατε να βρίσκεστε. Κι αυτοί θύματα είναι, όπως τα βρήκαν έτσι τα συνεχίζουν

Επισκέπτης

NADIA

16/12/2007, 16:31:04

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Ναι αλλά που το ξέρεις ότι είμαι κουτσή????????????

Επισκέπτης

charm_quark

16/12/2007, 23:03:02

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Δημήτριος Αναγ. said:
"Ει ,Ψωνισμένα Πανεπιστημιόπαιδα , Εαν περάσατε 4 , 5 ,6 χρόνια από τη ζωή σας σε ένα πανεπιστήμιο και αποκτήσατε άποψη ελάτε να σας πώ κι εγώ που το ζώ 25 χρόνια και έμαθα τη βρωμιά του απ'εξω και ανακατωτά.Τυχαίνει να ειμαι γιός καθηγητή του θεσμού που προανέφερα και όταν ο πατέρας μου αντιλήφθηκε οτι φτάνω σε ηλικία σπουδών το πρώτο πράγμα που μου ανέφερε ήταν να μείνω μακρυά από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο....Θέλετε να σας πώ για τον τρόπο που βαθμολογουν οι καθηγητές , μήπως θέλετε να σας αναφέρω τον τρόπο που εξετάζονται τα γράπτα σας , μήπως θέλετε να σας πώ πόσες φόρες την ημέρα χτυπά το τηλ. στο σπίτι και ακούω τη γλιτσασμένη φωνή των κακομαθημένων πανεπιστημιόπαιδων να γλύφουν για να περάσουν ένα μάθημα...Ξέρετε πόσο λάδι τζάμπα έχει έρθει σπίτι μας με αφιέρωση επάνω στον τενεκέ? "

Να χαιρεσαι τον ανθρωπο που:
Διορθωνει γραπτα ετσι, που δεχεται τους τενεκεδες και που με αυτα σε εστειλε στο εξωτερικο να σπουδασεις καλε μου ανθρωπε.
Αληθεια... εκει που τρωμε, ξερεις τι δεν πρεπει να κανουμε;

Επισκέπτης

ΨΩΝΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΙΔΟ

16/12/2007, 23:35:32

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Με τους τενεκέδες που στέλνουμε στον μπαμπάκα σου σπουδάζεις δημήτριε αναγ. Όμως ο μπαμπάκας σου είναι έξυπνος και δεν διανοήθηκε να σε στείλει στο ΕΑΠ. Εσύ όμως θέλεις να πηγαίνουν τα κακόμοιρα τα παιδάκια στο ΕΑΠ για να μείνουν πάντα βλάκες και να παραμείνουν ακίνδυνα για κάτι άτομα σαν εσένα!
Θέλω να δω όμως τι θα κάνεις φέτος που μας κάηκαν τα λιόδεντρα στο χωριό και δε θα σας στέλνουμε άλλους τενεκέδες. Από πού θα τρως??
Μήπως προτείνεις επειδή υπάρχει διφθορά στο πανεπιστήμιο, να το καταργήσουμε και να το αντικαταστήσουμε με το ρεζιλίκι του ΕΑΠ? Επειδή υπάρχει βύσμα στο στρατό, να τον καταργήσουμε κι αυτόν? Επειδή η Ελλάδα είναι φτωχή, να την πουλήσουμε? Να μην μείνει τίποτα όρθιο? Αντί να ευχαριστείς τον Θεούλη που επειδή υπάρχει το δημόσιο πανεπιστήμιο παίρνει έναν μισθό ο μπαμπάκας σου και σε στέλνει και σπουδάζεις εκεί που σπουδάζεις (δεν πιστεύω να σε έστειλε σε ανοιχτό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ε? έξυπνος άνθρωπος είναι) κάθεσαι και φτύνεις εκεί που τρως. "ΟΥΔΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΟΣ".
Καλά θα κάνεις να πείσεις τον μπαμπά σου να μη συμμετέχει στη διαφθορά και να την πολεμήσει ως πανεπιστημιακός δάσκαλος που είναι! Αν σου λέει κάτι αυτή η ιδιότητα. Στο παρελθόν κάποιοι συνάδελφοι του μπαμπά σου βασανίστηκαν και μαρτύρησαν υπερασπιζόμενοι αξίες όπως η παιδεία, η ελευθερία και η δημοκρατία και δεν έπαιρναν τενεκέδες με λάδι από τα τούβλα. Πολλοί φοιτητές του δημοσίου βέβαια πανεπιστημίου (Ελλάδας και εξωτερικού) θυσίασαν τη ζωή τους για τις ίδιες αξίες...
Αν θέλετε, συνεχίστε να εισπράττετε τους τενεκέδες σας. Μην κρίνετε όμως το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και μην προωθείτε, υπόγεια και ύπουλα, το ΕΑΠ (μήπως τα παίρνετε κι από εκεί??)

Επισκέπτης

ΖΑΦΕΙΡΗΣ

17/12/2007, 11:54:30

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Γεια σας. Με λένε Ζαφείρη και είμαι αθίγγανος. Το τσαντίρι μου μπάζει συνέχεια βροχή. Είναι ανοιχτό. Να το μετατρέψω σε πανεπιστήμιο, να βγάλω κι εγώ μερικά λεφτουδάκια;;; Από ότι κατάλαβα ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει

Επισκέπτης

markos82

17/12/2007, 13:14:26

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Μάθανε ότι γ....μαστε, πλακώσανε και οι γύφτοι!!!

Επισκέπτης

Τίνα

17/12/2007, 13:21:52

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Επειδή ΚΑΠΟΙΟΙ, με μεγάλη ευκολία και προφανή - σε όσους από εμάς γνωρίζουν καλά τα πράγματα - άγνοια, διατυπώνουν απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το θεσμό και τους φοιτητές του ΕΑΠ, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι:

1) Η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων μας! Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ΙΣΟΒΙΟ δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη, όπως ακριβώς και η ελευθερία, η ισότητα, η περίθαλψη, η αξιοπρέπεια...

2) Το ΕΑΠ δεν απευθύνεται σε κακομαθημένα πλουσιόπαιδα που τα δίδακτρα φοίτησης πληρώνουν οι κηδεμόνες τους, ούτε σε "τούβλα" που απέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις και τώρα βρίσκουν την ευκαιρία να αγοράσουν ένα πτυχίο. Πολλοί από εμάς είμαστε πτυχιούχοι συμβατικών ΑΕΙ και όλοι μας σχεδόν εργαζόμενοι, που κάνουμε το σκατό μας παξιμάδι για να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που (παρανόμως, μέσω μίας απροκάλυπτης παραβίασης του Συντάγματος) απαιτούν από εμάς, προκειμένου να ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε τις σπουδές μας.

3) Οι φοιτητές του ΕΑΠ δε δίνουν εξετάσεις εισαγωγής, όμως κάθε χρονιά παραδίδουν τέσσερις γραπτές εργασίες για κάθε Θεματική Ενότητα που παρακολουθούν (και η οποία αντιστοιχεί σε όγκο ύλης και γνώσης με τρία ή και τέσσερα μαθήματα στο συμβατικό Πανεπιστήμιο) και εφόσον η βαθμολογία τους στις γραπτές εργασίες είναι ικανοποιητική, ΤΟΤΕ - και μόνο τότε - έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν στις τελικές γραπτές εξετάσεις (φυσικά με κλειστά τα βιβλία και με αυστηρότατη επιτήρηση, που - είτε το πιστεύετε είτε όχι - ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, γιατί προκειμένου να φτάσουμε στις εξετάσεις έχουμε διαβάσει τόσο πολύ και τόσα πολλά για τις εργασίες μας, που οι αντιγραφές και τα σκονάκια είναι περιττά)!

4) Η διαφορά του ΕΑΠ με τα συμβατικά Πανεπιστήμια είναι ότι το ΕΑΠ απευθύνεται σε εργαζόμενους, συνήθως άνω των 30 χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δε μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα συμβατικό Πανεπιστήμιο (γιατί πρέπει να εργαστούμε για τον άρτο ημών τον επιούσιο), ότι όλη την εβδομάδα τρέχουμε σαν το Βέγγο από τη δουλειά στην οικογένεια (ξέρετε πολλοί από εμάς έχουμε και παιδιά: πρέπει να μαγειρέψουμε, να πλύνουμε, να σιδερώσουμε, να φροντίσουμε ηλικιωμένους γονείς που έχουν πλέον την ανάγκη μας κ.λπ.), από υποχρεώσεις σε υποχρεώσεις (να πληρώσουμε λογαριασμούς, ενοίκια, φροντιστήρια παιδιών, εφορία κ.λπ., πάντα με το άγχος αν θα περισσέψουν χρήματα για τα - παράνομα - δίδακτρά μας), ότι ξεχνάμε Σαββατοκύριακα, γιορτές, αργίες, συχνά ακόμα και τον ύπνο μας για να είμαστε συνεπείς στο ΕΑΠ... για να μας πουν τώρα (ΚΑΠΟΙΟΙ) ότι είμαστε πλούσιοι τενεκέδες (!!!), γιατί μετά από τόσο αγώνα δε μας αναγνωρίζουν (ΚΑΠΟΙΟΙ) ούτε το ελάχιστο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια!

5) Οι καθηγητές μας στο ΕΑΠ είναι και δικοί σας καθηγητές στα συμβατικά Πανεπιστήμια. Ρωτήστε ΑΥΤΟΥΣ αν αξίζουμε! Ρωτήστε ΑΥΤΟΥΣ αν είμαστε τούβλα και τενεκέδες! Ρωτήστε ΑΥΤΟΥΣ πόσοι απόφοιτοι του ΕΑΠ έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα συμβατικά Πανεπιστήμια (και μάλιστα ΠΡΩΤΟΙ/ΠΡΩΤΕΣ σε σειρά κατάταξης)! Ρωτήστε ΑΥΤΟΥΣ ποιοι είμαστε και ποια είναι τα κίνητρά μας! Όχι βέβαια ένα επίδομα πτυχίου, όχι βέβαια ένα επάγγελμα (αυτό το έχουμε ήδη) αλλά η ΓΝΩΣΗ και μόνο - τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των ΕΑΠιτών.

6) Εγώ προσωπικά, αν δεν ήμουν εργαζόμενη (επομένως είχα το χρόνο να παρακολουθώ κάθε μέρα το μάθημα στο αμφιθέατρο - αλήθεια, πόσοι από εσάς που μας χαρακτηρίζουν "τενεκέδες" το κάνετε;) και αν στο συμβατικό Πανεπιστήμιο μπορούσα να παρακολουθήσω το Πρόγραμμα Σπουδών που ΔΙΑΛΕΞΑ γιατί το γούσταρα με τρέλα (δεν μπήκα στη σχολή λόγω μορίων, αλλά λόγω επιλογής), δηλαδή ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ευχαρίστως θα έδινα εξετάσεις σε ένα συμβατικό Πανεπιστήμιο - και είμαι σίγουρη ότι θα τα κατάφερνα, γιατί ΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ. Και η εμπειρία μου τόσο στο συμβατικό όσο και στο ανοικτό Πανεπιστήμιο, μου έμαθε το εξής: Τενεκέδες και αστέρια υπάρχουν παντού. Τενεκές, όμως, στο ΕΑΠ δύσκολα επιβιώνει. Άντε να περάσει ένα μάθημα, άντε δύο, στο τρίτο θα εγκαταλείψει... Όμως εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι η ΠΟΛΙΤΕΙΑ οφείλει να παρέχει ΙΣΟΒΙΟ δικαίωμα μόρφωσης ακόμα και στους τενεκέδες. Γιατί έχω δει και τενεκέδες να μεταΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ σε αστέρια και τούμπαλιν!!!

7) Σπουδάζω στο ΕΑΠ δε σημαίνει απαξιώνω το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Σπουδάζω στο ΕΑΠ σημαίνει σπουδάζω σε ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο παρανόμως μου ζητάνε δίδακτρα. Γι΄ αυτό τους πάμε στα δικαστήρια. Γιατί στηρίζουμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο, γιατί σεβόμαστε το Σύνταγμα που λέει σαφώς ότι η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ΔΩΡΕΑΝ και ΔΗΜΟΣΙΑ. Γιατί παλεύουμε για τη ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... που είναι ΙΣΟΒΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

8) Οι φοιτητές του ΕΑΠ δεν είναι αντίπαλοί σας. Είναι τα μεγάλα αδέλφια σας, είναι οι μανάδες σας, οι πατεράδες σας, οι γιαγιάδες σας και οι παπούδες σας. Εγώ στο τμήμα μου έχω συμφοιτητές με εγγόνια, που λάμπουν στις σπουδές τους - όχι ως τενεκέδες, αλλά ως πραγματικά αστέρια. Το μόνο που χρειάζονται για να λάμψουν είναι το φως του ΗΛΙΟΥ: τη ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Και μη φοβάστε, δεν πρόκειται να σας πάρουν τη δουλειά. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί πληρώνουν τα δίδακτρα για τα φροντιστήριά σας. Για να γράψετε καλά στις Πανελλήνιες, να περάσετε στο συμβατικό σας Πανεπιστήμιο και να καμαρώνετε που είστε πλέον ακαδημαϊκοί πολίτες - αποκαλώντας εμάς "τούβλα" και "τενεκέδες".

9) Κάντε μας λίγο παρέα, ξεπεράστε την προκατάληψη... και ποιος ξέρει; μπορεί να αλλάξετε γνώμη για εμάς.

Πολλά φιλιά και καλή αντάμωση στις πορείες για την υπεράσπιση του δημόσιου Πανεπιστήμιου. Είμαστε κι εμείς εκεί, διακριτικά, μη σας ερεθίσουμε και μας πάρετε με τις πέτρες - και ξέρετε κάτι; δε μας αναγνωρίζετε, γιατί είμαστε ΟΜΟΙΟΙ σας!!!

Επισκέπτης

_fantom_

17/12/2007, 13:56:32

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

αυτό το θέμα για το ΕΑΠ, φαίνεται ότι τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών :-S

παραθέτω ένα σχετικό άρθρο από την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια:
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικό_Ανοικτό_Πανεπιστήμιο

Επισκέπτης

ΨΩΝΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΙΔΟ

17/12/2007, 14:21:43

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Μπράβο σου Τίνα! Είσαι η πρώτη που υποστηρίζει με τόσο καλά δομημένο λόγο την πλευρά των φοιτητών του ΕΑΠ. Ελπίζω να μην είσαι η μοναδική. Ειδικά η άποψή σου στην παράγραφο 7 ήταν τουλάχιστον συγκινητική! Μακάρι το ΕΑΠ να γίνει ένα ακόμα πραγματικά δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και τα προγράμματά του να αναβαθμιστούν, καθώς, από όσο ξέρω, είναι και ενδιαφέροντα.
Το ζητούμενο όμως σε ένα πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο η γνώση. Αυτή μπορεί να αποκτηθεί από παντού και πάντοτε. Το ζητούμενο είναι και η δομή. Δυστυχώς η δομή του ΕΑΠ δεν είναι πανεπιστημιακή. Αποτελεί, όπως είπε κάποιος, παγκόσμια πρωτοτυπία, όχι μόνο επειδή λειτουργεί εξ αποστάσως, αλλά και γιατί δεν είναι παν -επιστήμιο (πόσα τμήματα διατηρεί και πώς?)
Συμφωνώ απόλυτα ότι οι φοιτητές του ΕΑΠ είναι ωριμότεροι από εκείνους των πανεπιστημίων, όχι μόνο λόγω ηλικίας, αλλά και λόγω εμπειριών. Όμως θα περίμενε κανείς από ώριμα άτομα να διεκδικούν περισσότερα όταν μπαίνουν στη διαδικασία της απόκτησης γνώσης. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι δυνατόν σκεπτόμενοι άνθρωποι, με εμπειρίες και παραστάεις από τη ζωή, να γίνονται υποστηρικτές και εκπρόσωποι πρόχειρων και βιαστικών κατασκευασμάτων τύπου ΕΑΠ!
Μακάρι οι απόψεις σου και η επαναστατικότητά σου να αγγίξουν και άλλους συμφοιτητές σου. Δυστυχώς μόνο από εσάς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κερδοφόρα επιχείρηση που κάποιοι την ονόμασαν ΕΑΠ.
Θα είμαστε μαζί στους αγώνες για καλύτερη παιδεία, για περισσότερη δημοκρατία, για ανθρώπινη ζωή! Και μη φοβάσαι, δεν σας παίρνουμε με τις πέτρες. Τις πέτρες πρέπει να τις ρίχνουμε, και εμείς και εσείς, σ'αυτούς που μας εκμεταλλεύονται, που μας κοροϊδεύουν, που ιδιωτικοποιούν την παιδεία από το παράθυρο (και μέσω ΕΑΠ), που υποθηκεύουν το μέλλον μας και πουλάνε τα όνειρά μας..
Σας χρειαζόμαστε όλους, μας χρειάζεστε κι εσείς

Επισκέπτης

Σακαράκας

17/12/2007, 16:07:56

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Έχω ένα σαραβαλάκι, ένα φιατάκι μοντέλο του 1976, σκέτο ερείπιο. Το είχα μέχρι πέρσι παρατημένο στο γκαράζ. Δεν έχει ούτε μηχανή, ούτε λάστιχα, ούτε καθίσματα. Μόνο ο σκελετός του έχει μείνει. Του έβγαλα κι εγώ τη σκεπή και το έκανα καμπριολέ, ανοιχτό. Και το μετέτρεψα, εδώ κι έναν χρόνο, σε πανεπιστήμιο. Το ονόμασα ''Ελληνικό Ανοιχτό Αυτοκινητιστικό Πανεπιστήμιο'' (Ε.Α.Α.Π.) και βγάζω τρελά λεφτά. Εκατοντάδες κορόιδα έρχονται και πληρώνουν για μαθήματα. Προσφέρω τους εξής (τετραετείς παρακαλώ) κύκλους σπουδών:

1. Σπουδές σχετικά με την αναπαραγωγή του κουνουπιού στην Νότια Κορέα (θέσεις 800, ευρώ 450 το χρόνο. είμαι πιο φτηνός από το ΕΑΠ, έτσι;)

2. Σπουδές για την αντικοινωνική συμεριφορά του ουρακοτάγκου του Αμαζονίου κατά τον 16ο αιώνα (θέσεις 1000, ευρώ 1350 ευρώ το χρόνο. οι ουρακοτάγκοι κοστίζουν ακριβά)

3. Σπουδές για την ανεξήγητη μελαγχολία των γεροντοκόρων στη μεσαιωνική Γαλλία και μέχρι το έτος 1601 (θέσεις 1100, ευρώ 1300 το χρόνο)

4. Σπουδές για την καταλυτική επίδραση που είχε ο πολιτισμός των ανθρωποφάγων της Αφρικής στην αγγλική χαρακτική της Αναγέννησης (θέσεις 700, ευρώ 1290 το χρόνο)

Τα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Α.Π. σύντομα θα εμπλουτισθούν και θα πολλαπλασιαστούν. Προσφέρουν φυσικά μόνο γενικές γνώσεις (όπως και του Ε.Α.Π.) και αναγνωρίζονται και αυτά από το δημόσιο (ουρητήριο)! Είναι πάντως πολύ πιο ενδιαφέροντα από εκείνα του Ε.Α.Π.!!!
Οι εγγραφές άρχισαν, αν και λόγω μεγάλης ζήτησης θα κάνω και εγώ κλήρωση και ίσως αυξήσω και τα δίδακτρα. Ελάτε να γραφτείτε κορόιδα.
Και μην με ειρωνεύεστε εσείς που έχετε βγάλει τα δήθεν σοβαρά ελληνικά ή ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και γίνατε γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, δικαστές και καθηγητάδες.. Σιγά τα αυγά!! Στο κάτω κάτω της γραφής στα πανεπιστήμιά σας κάποιοι απουσιάζουν από τις παραδόσεις και πίνουν καφέ στις καφετέριες!!!
Αυτό δικαιολογεί τα πάντα από μέρους μας!!!!

Επισκέπτης

Τίνα

17/12/2007, 16:24:25

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Παγκόσμια πρωτοτυπία το ΕΑΠ δεν είναι. Ανοικτά (εξ αποστάσεως) Πανεπιστήμια λειτουργούν σχεδόν παντού στην Ευρώπη, εδώ και πολλά χρόνια, παρέχοντας σε πολλές περιπτώσεις ένα εξαιρετικό επίπεδο σπουδών στους φοιτητές τους. Το ΕΑΠ δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να υπάρξει, ασφαλώς υπάρχουν πολλά προβλήματα που ζητούν την επίλυσή τους, αλλά μήπως τα συμβατικά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι ότι καλύτερο μπορεί να υπάρξει; Μήπως τα άλλα ΑΕΙ λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο και το ΕΑΠ αποτελεί τη μοναδική παραφωνία στον κανόνα; Ασφαλώς, όχι...

Το ΕΑΠ είναι Πανεπιστήμιο και παρά τα όποια προβλήματα - που πρώτοι απ΄ όλους εμείς τα αναδεικνύουμε και παλεύουμε με νύχια και με δόντια για να τα αφήσουμε οριστικά πίσω μας - η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών και των καθηγητών του βρίσκει τον τρόπο να τα ξεπερνάει, με πολύ δουλειά, με πολύ πείσμα, με πολύ μεράκι γι΄ αυτό που κάνει. Τους ίδιους πανεπιστημιακούς δασκάλους έχουμε, εσείς γιατί να είσαστε Πανεπιστήμιο και εμείς όχι; Ξέρεις πόσο κολακευτικά μιλάνε για εμάς, πόσο πολύ μας υπολογίζουν, πόσο συχνά μας ομολογούν ότι παίρνουν από εμάς περισσότερα ίσως από αυτά που μας δίνουν; Πόσο προχωράει και η δική τους σκέψη, μέσα από την επαφή τους με εμάς; Πόσο καλούς φοιτητές μας θεωρούν; Και αν ένα Πανεπιστήμιο δεν είναι οι φοιτητές και οι καθηγητές του, τότε τι είναι;

Εγώ δε θέλω να μπούμε σε αντιπαράθεση, δε με ενδιαφέρει να μετρηθούμε (ποιος είναι καλύτερος και ποιος χειρότερος, αυτοί που γουστάρουν αυτό που κάνουν - είτε στο ΕΑΠ είτε στα συμβατικά Πανεπιστήμια - είναι πάντα καλοί στις σπουδές τους, αυτοί που δεν το γουστάρουν - είτε εδώ είτε εκεί - όχι), αλλά μομφές του στυλ "γίνεστε υποστηρικτές και εκπρόσωποι πρόχειρων και βιαστικών κατασκευασμάτων τύπου ΕΑΠ" είναι... χμ, τι να κάνω; θα σε αντιγράψω... βιαστικές και γι΄ αυτό πρόχειρες! Αυτό που υποστηρίζουμε και εκπροσωπούμε είναι, αντίθετα, το ΙΣΟΒΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Και αν κάποιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το ΕΑΠ ως παράθυρο για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας (λες και τους χρειάζονται τα παράθυρα, λες και δεν κρατούν αυτοί τα κλειδιά της κεντρικής πύλης, λες και δεν επιχειρούν ανερυθρίαστα τόσο καιρό την αλλαγή του άρθρου 16 με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο), εδώ είμαστε εμείς και μην ανησυχείτε: Έχουν γνώση οι φύλακες. Γι΄ αυτό τους σέρνουμε στα δικαστήρια, γι΄αυτό πορευόμαστε μαζί σας στις διαδηλώσεις. Γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι το πρόβλημα είναι όχι μόνο προσωπικό (γιατί όταν κάνεις το σκατό σου παξιμάδι και τσιγκουνεύεσαι και την τυρόπιτα - δε λέω το σινεμά, γιατί που να βρεθεί χρόνος και για δουλειά και για σινεμά και για μελέτη - είναι μεγάλο προσωπικό πρόβλημα), αλλά είναι πρόβλημα που μας αφορά όλους!

Αντί, λοιπόν, να απαξιώνετε το ΕΑΠ με σχόλια του τύπου "είστε παγκόσμια πρωτοτυπία" (που δεν είμαστε) και "δεν είστε Πανεπιστήμιο" (που είμαστε), σκεφτείτε αυτό που σας είπα στην αρχή, στην προηγούμενη δημοσίευσή μου. Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΒΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. Το ΕΑΠ δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να υπάρξει (πολλά πρέπει να διορθωθούν), είναι όμως η θεσμοθέτηση αυτού ακριβώς του δικαιώματός μας. Η λύση δεν είναι να το κατεδαφίσουμε (έτσι κάνουμε κακό μόνο στον εαυτό μας, έτσι παραιτούμαστε του δικαιώματός μας), η λύση είναι να παλέψουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο - όπως και εσείς παλεύετε για τα δικά σας συμβατικά Πανεπιστήμια!

Σκεφθείτε ότι αυτό που λέτε εσείς σε εμάς (δεν είστε αρκετά καλοί, δεν έχετε λόγο ύπαρξης) είναι το ίδιο επιχείρημα που - εμμέσως, πλην σαφώς - χρησιμοποιούν αυτοί που θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα Πανεπιστήμια. Μπορεί να μη το λένε στα ίσια, όμως την προσπάθεια απαξίωσης των δημόσιων Πανεπιστημίων την ξέρετε, τη νιώθετε, την αντιμετωπίζετε κάθε μέρα. Το ίδιο κάνουν και με εμάς... και εσείς δυστυχώς τσιμπάτε το δόλωμα. Μας στρέφουν τον έναν ενάντια στον άλλον - και τρίβουν τα χέρια τους! Έτσι μας θέλουν: διχασμένους. Όσα περισσότερα μέτωπα ανάμεσά μας, τόσο καλύτερα γι΄ αυτούς. Σκεφθείτε μήπως σας χρησιμοποιούνε. Εμάς, ναι, σίγουρα το προσπάθησαν να μας χρησιμοποιήσουν, αλλά... τους γυρίσαμε την πλάτη. Στα κόλπα τους, εμείς απαντάμε με αγωγές και με συνθήματα στις πορείες. Κι όταν το καταλάβετε και μας καλωσορίσετε, όταν μας δείτε ως συμμάχους και όχι ως αντιπάλους, τότε θα είμαστε όλοι εμείς (ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) πιο ισχυροί και αυτοί πιο ανίσχυροι.

Πολλά φιλιά... και καλούς αγώνες!

Επισκέπτης

ΨΩΝΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΙΔΟ

17/12/2007, 17:26:32

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Τίνα, μην το κουράζεις το θέμα, είπαμε έχεις δίκιο από την πλευρά σου. Από την άλλη, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα πετύχεις σε ό, τι κάνεις στη ζωή σου και ότι αποτελείς παράδειγμα για τους γύρω σου. Ο τρόπος που εκφράζεσαι και που γράφεις αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι σοβαρά, έξυπνα, προικισμένα και κυρίως προσγειωμένα παιδιά βρίσκονται και στο ΕΑΠ και στο πανεπιστήμιο. Μακάρι όλοι οι φοιτητές των "συμβατικών", 'οπως τα λες, πανεπιστημίων να εκφράζονταν σαν εσένα.
Έχω όμως κάποιες παρατηρήσεις:
1. Πράγματι υπάρχουν ανοιχτά π. και στο εξωτερικό (π.χ. open university, universita a distanza κλπ). Όμως τα ιδρύματα αυτά δεν έρχονται να καλύψουν κάποιο κενό των άλλων ιδρυμάτων, ούτε φιλοξενούν φοιτητές που δεν μπόρεσαν να μπουν στα "κλειστά" πανεπιστήμια. Δεν προσπαθούν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τα πανεπιστήμια και διατηρούν για τον εαυτό τους ένα ρόλο, δυστυχώς ή ευτυχώς, τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας
2. Το πανεπιστήμιο είναι, εδώ και πολλούς αιώνες (και όχι από τη δεκαετία του '90 όπως το ΕΑΠ) στην Ευρώπη και εδώ και 170 χρόνια στην Ελλαδίτσα μας, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που οφείλει να φιλοξενεί όλες τις επιστήμες ή τουλάχιστον τις βασικές: Ιατρική, Νομική, Φιλοσοφία, Θεολογία κλπ. και να "παράγει" τους ανάλογους επιστήμονες: γιατρούς, νομικούς κλπ. Καθετί διαφορετικό, γενικό ή αόριστο, ακόμα και αν είναι το καλύτερο ίδρυμα, ακόμα και αν προσφέρει γνώσεις ή έχει τους καλύτερους φοιτητές ή καθηγητές δυστυχώς δεν μπορεί να ονομαστεί πανεπιστήμιο (π.χ. η φημισμένη πλατωνική σχολή των Αθηνών ΔΕΝ ήταν πανεπιστήμιο!)
3. Είναι κρίμα να αποδίδουμε στο Πανεπιστήμιο χαρακτηρισμούς όπως "συμβατικό", μόνο και μόνο επειδή πριν λίγα χρόνια μπήκε στη ζωή μας το ΕΑΠ και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να τα ξεχωρίζουμε. Το Πανεπιστήμιο είναι Πανεπιστήμιο. Ήταν για αιώνες, είναι και τώρα. Χωρίς επίθετα και χαρακτηρισμούς. Δεν έκανε ποτέ συμβάσεις για να το λέμε συμβατικό!

Να επάναλάβω ότι συμφωνώ πως πολλοί φοιτητές του ΕΑΠ είναι αξιόλογα και αξιέπαινα άτομα. Όμως όταν κάνουμε μια επιλογή στη ζωή μας και στη συνέχεια βλέπουμε ότι δεν είναι η σωστότερη, δεν πρέπει να την υπερασπιζόμαστε με νύχια και με δόντια μόνο και μόνο επειδή την κάναμε. Αν έλεγα για παράδειγμα στους φοιτητές του ΕΑΠ να αλλάξουν τη θέση τους με μια θέση στην ιατρική ή τη νομική, πόσοι θα αρνούνταν; Γιατί μετά επιλέγουν μεταπτυχιακά του ''συμβατικού'' πανεπιστημίου? Έγινε ξαφνικά καλό το συμβατικό?
Τέλος πάντων. Έχεις δίκιο ότι προσπαθούν να μας φέρουν σε αντιπαράθεση. Να μη μασάμε όμως.
Θα σε συναντήσω στους κοινούς αγώνες για καλύτερη παιδεία. Δε σε γνωρίζω. Θα είσαι όμως, θα είμαι κι εγώ ένας από αυτύς που θα φωνάζουν στους δρόμους για αξιοπρέπεια στη μόρφωση, για αναβάθμιη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας. Και τότε θα γνωρίσεις ποιό είναι το "ψωνισμένο" πανεπιστημιόπαιδο και τότε θα γνωρίσω την Τίνα...
Γεια χαρά!

Επισκέπτης

Νίκος

17/12/2007, 18:04:44

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Εντάξει… κουράστηκα πια από αυτές τις συζητήσεις.
Δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω, γιατί για κάποιους θα πρέπει σώνει και καλά το ΕΑΠ, να αποτελεί τριτοβάθμιο ίδρυμα βʼ ή γʼ κατηγορίας.
Τι θα πεί, να ενταχθεί το ΕΑΠ σε κάποιο κρατικό πανεπιστήμιο για την αναβάθμιση των σπουδών του; Το ΕΑΠ άραγε δεν είναι κρατικό;
Τι θα πει, ντρέπομαι που είμαι φοιτητής του ΕΑΠ; Ντρέπεται για ποιο ακριβώς πράγμα;; ότι ίσως είμαι λίγο μεγαλύτερος από άλλους φοιτητές, παντρεμένος και ίσως με παιδιά και ασχολούμαι ακόμα με … τα βιβλία;
Ε τότε ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ – ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ- ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ του ΕΑΠ
Η επαγγελματική αναγνώριση, δεν επέρχεται και δεν εξαρτάται από το πανεπιστημιακό ίδρυμα που αποφοιτείτε, αλλά είναι αποτέλεσμα και συνέπεια κόπου, χρόνου, αξιοπιστίας, συνέπειας και συνέχειας, (χωρίς να παραγκωνίζω τη θεμελιώδη και αναγκαία συνεισφορά της εκπαίδευσης)
Τι κάνει ένα Πανεπιστήμιο ικανό να ανταποκριθεί στην αγορά;
1) Το επίπεδο και η ποιότητα σπουδών;
2) Το επίπεδο και η ποιότητα των καθηγητών;
3) Το αντικείμενο των σπουδών;
4) Όλα τα παραπάνω
Αν η απάντηση είναι το 4, τότε τι διαφοροποιεί το ΕΑΠ ως κρατικό πανεπιστήμιο από άλλα κρατικά;
Και εσείς γιατρέ, καλό θα ήταν να ανοίξετε (ή να κάνετε καμπριολέ όπως λένε άλλοι, ή να κάνετε ξέσκεπο) λίγο τους ορίζοντές σας, πηγαίνοντας λίγο ποιο μπροστά το αναγκαίο της εκπαίδευσης δώρο, ώστε να μπορούν να το έχουν ΟΛΟΙ!
Μην ξεχνάτε ότι ο Μαγκντί Γιακούμπ αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο της Κραϊόβα, τότε που όλοι το αποκαλούσαν πανεπιστήμιο Γʼ κατηγορίας, και αυτή τη στιγμή διδάσκει στο Imperial college, πτυχία του οποίου (κολεγίου) δεν είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Ευχαριστώ

Επισκέπτης

ΨΩΝΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΙΔΟ

17/12/2007, 19:05:57

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις Νικόλα. Οπότε μπορείς να πιστεύεις και ό,τι θέλεις. Μου είναι όμως αδύνατο να καταλάβω πώς, μετά από τόσες δεκάδες μηνύματα, οι υποστηρικτές του ΕΑΠ συνεχίζουν να προσπαθούν να πείσουν για το αυτονόητο: Ότι δηλαδή είναι έξυπνοi, ικανοί και άξιοι φοιτητές. Φυσικά και είστε. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Θέλετε να πω ότι είστε και καλύτεροι από τους άλλους των κανονικών πανεπιστημίων? Κανένα πρόβλημα. Το λέω κι αυτό. Είστε άλλωστε μεγαλύτεροι στην ηλικία και συνεπώς εμπειρότεροι στη ζωή.
Αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω όμως είναι το εξής και σας παρακαλώ πολύ προσπαθήστε να το καταλάβετε: ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΕΑΠ, ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ???????????? ΓΙΑΤΙ Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Χ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ? Μη μου πείτε για χιλιοστή φορά ότι σπουδάζετε για να αποκτήσετε γνώσεις και επειδή απλώς σας αρέσει η μόρφωση. Αυτό μπορεί να το κάνουν και οι ''άλλοι'' φοιτητές.
Δεν αντέχω άλλο αυτήν τη σουρεαλιστική συζήτηση.... Γιατί δεν καταλαβαινόμαστε; Βαβυλωνία γίναμε!!
Σχετικά με την απορρόφηση των σχολών του ΕΑΠ από ένα δημόσιο περιφερειακό ή μη πανεπιστήμιο: Αυτοί που έριξαν την ιδέα προφανώς σκέφτηκαν ότι είναι άδικο οι απόφοιτοι του ΕΑπ να μην έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των άλλων αποφοίτων. Πράγματι στη Φιλοσοφική π.χ. υπάρχει έδρα Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας. Ο απόφοιτος της Φιλοσοφικής μπορεί να εργαστεί αν θέλει ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο απόφοιτος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του ΕΑΠ όχι. Δεν είναι άδικο αυτό από τη στιγμή που το επίπεδο των σπουδών σας είναι όπως λέτε υψηλό; Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτή η διάκριση που κάνει η πολιτεία υποβαθμίζει εμμέσως πλην σαφώς τις (ακριβοπληρωμένες) σπουδές σας; Αν απορροφηθεί το συγκεκριμένο τμήμα από τη Φιλοσοφική, τότε οι απόφοιτοί του, εκτός του ότι δεν θα πληρώνουν δίδακτρα, θα έχουν και τα επαγγελμ. δικαιώματα του αποφοίτου της Φιλοσοφικής. ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ!!!
Μην αρχίσετε πάλι τα ίδια ότι δηλαδή σημασία έχουν οι πραγματικές γνώσεις που έχει ο καθένας ξεχωριστά και ότι ενας απόφοιτος του ΕΑπ μπορεί να ξέρει περισσότερα νομικά από ένα δικηγόρο κλπ. Και ο παππούς μου μπορεί να ξέρει περισσότερα από έναν γιατρό, αλλά δεν έβγαλε ιατρικη. Ευτυχώς ή δυστυχώς το κράτος ζητάει από τον υποψήφιο επαγγελματία κάποιους τίτλους που πιστοποιούν την επαγγελματική του επάρκεια. Και το ΕΑπ με την μορφή που έχει σήμερα τους τίτλους αυτούς δεν τους παρέχει. Αν σας ικανοποιεί έσάς αυτό, εμάς μας περισσεύει. Δεν έχω ξανασυναντήσει όμως ανθρώπους που δεν θέλουν την αναβάθμιση των πτυχίων τους. Εμείς κάνουμε τόσα χρόνια απεργίες και πορείες για να μην υποβαθμιστούν τα πτυχία μας, για να μην μπουν δίδακτρα, για να μην θιγούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και εσείς όλα αυτά τα ζητάτε?? Ευτυχώς που υπάρχουν άτομα σαν την Τίνα στο ΕΑπ και κρατάνε ζωντανή την ελπίδα.. Αλλιώς... από τους υπόλοιπους... όσα πιο πολλά τους κλέβουν, τόσο πιο ευτυχισμένοι είναι!! Τους αρκεί απλώς να κατηγορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο, τώρα που ανακαλύψανε το ανοιχτό!!!!!!!

Επισκέπτης

Φωφώ, ετων 39, ανύπαντρη

17/12/2007, 19:50:20

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Έχουν αρχίσει τα μαθήματα στο Ε.Α.ΑΠ. του Σακαράκα; Πληρώνω όσο όσο για να πάρω κι εγώ ένα πτυχίο με ανοιχτούς ορίζοντες! Με ενδιαφέρει πολύ ο τρίτος κύκλος σπουδών. Θέλω να μάθω για τη μελαγχολία των Γαλλίδων συναδελφισσών μου του Μεσαίωνα. Τελευταία νιώθω κι εγώ έτσι.. γιατί άραγε;; αχ...

Επισκέπτης

ΔΕΟ

17/12/2007, 21:51:39

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Μερικοι ασχετοι καραγκιοζηδες εδω μεσα και μερικα μαμοθρεφτα παιδακια προσπαθουν να κρινουν το ΕΑΠ.Το ΕΑΠ δεν ειναι τελειο αλλα ειναι ενα πραγματικο ΑΕΙ.Μπορει να μπαινουμε ολοι με κληρωση αλλα αυτο ειναι ως εκει.Οσοι δεν αξιζουν ή ειναι ακαταλληλοι για σπουδες αποχωρουν απο μονοι τους λογω της δυσκολιας ή κοβονται απο τις εργασιες ή τις εξετασεις.Τα στατιστικα δεν λενε ψεμματα.Στο τμημα Πληροφορικης αποκτουν πτυχιο περιπου 25-35 ατομα απο τα 1000 που μπαινουν καθε χρονο,δηλ ποσοστο 5-6%.Στη Διοικηση Επιχειρησεων παιρνουν πτυχιο περιπου 200-250 ατομα απο 1000 κλπ.Μπορει να μπαινει καθε καρυδιας καρυδι αλλα οποιος δεν ειναι καταλληλος φευγει, απλο ειναι.Οι εργασιες ειναι δυσκολες ,εχουν μαθηματικα(ΠΛΗ, ΔΕΟ, ΦΥΕ) και ειναι δομημενες για πολυ διαβασμα.Αν καποιος δεν καταφερει τα μαθηματικα θα κοπει και ετσι θα μεινουν αυτοι που μπορουν.Επισης η δυσκολια του να σπουδασεις εξ αποστασεως ειναι τεραστια γιατι δεν σου παραδιδει μαθηματα κανενας καθηγητης οπως στα κανονικα ΑΕΙ, εισαι σπιτι μονος σου και προσπαθεις να τα καταλαβεις και να τα γραψεις.Αυτο και μονο απαιτει αυξημενες ικανοτητες απο τους φοιτητες
Οσο για τα επαγγελματικα δικαιωματα απο τα 6 προπτυχιακα τα 3 ειναι πληρως κατοχυρωμενα και οι αποφοιτοι τους εχουν δικαιωμα να διδαξουν σε Λυκεια.Μιλαω για την Διοικηση Επιχειρησεων ,την Πληροφορικη και το τμημα των Φυσικων και υπαρχει ανακοινωση στην εφημεριδα της κυβερνησεως.

Επισκέπτης

Τίνα

17/12/2007, 22:06:20

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

1) Η Τίνα δεν είναι εξαίρεση στο ΕΑΠ, είναι ο μέσος όρος.

2) Οι φοιτητές του ΕΑΠ επιλέγουν να σπουδάσουν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όχι γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο, αλλά γιατί το ΕΑΠ είναι το καλύτερο για αυτούς. Γιατί δε θέλουν όλοι να γίνουν γιατροί, αρχιτέκτονες και δικηγόροι, γιατί υπάρχουμε και εμείς που θέλουμε να σπουδάσουμε π.χ. Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ή Ελληνικό Πολιτισμό. Διαφέρουν τα γούστα μας - και λοιπόν; Πρέπει να αρέσουν σε όλους τα ίδια πράγματα; Εσύ επιλέγεις αυτό και εγώ το άλλο, που βρίσκεις το περίεργο;

3) Δικαίωμα να διδάξουμε δεν έχουμε, όχι γιατί δεν είμαστε ικανοί, αλλά γιατί αυτοί που το αποφάσισαν είναι τα ίδια γελοία υποκείμενα που αύριο (χτύπα ξύλο, αλλά βλέπεις που το πάνε...) θα θεωρούν και εσάς ανίκανους να λέγεστε γιατροί, αρχιτέκτονες και δικηγόροι. Εσείς τότε τι θα κάνετε; Θα το παλέψετε ή θα πάτε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να αναβαθμίσετε το πτυχίο σας; Θα τους πιστέψετε ότι είστε ανίκανοι (επειδή αυτοί έτσι το αποφάσισαν) ή θα πιστέψετε στον εαυτό σας και θα επιμείνετε ότι είστε γιατροί, αρχιτέκτονες και δικηγόροι (όσο κι αν σας αμφισβητούν τα γελοία αυτά υποκείμενα);

4) Εγώ ξέρω τι αξίζει το ΕΑΠ και οι φοιτητές του. Πέρασα και από το συμβατικό και ξέρω καλά τι λέω. Αστέρια και τενεκέδες, τα είπαμε αυτά, βρίσκεις παντού. Αν μας έδιναν δικαίωμα να δώσουμε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ (και θα μας το δώσουν, γιατί θα τους αναγκάσουμε, γιατί δε θα τους κάνουμε τη χάρη να το βουλώσουμε και να μη διεκδικούμε το αυτονόητο), τότε θα μάθαιναν και πολλοί άλλοι τι αξίζουμε - ίσως και με οδυνηρό γι΄ αυτούς τρόπο. Γιατί ένας αριστούχος του ΕΑΠ δε φοβάται, βέβαια, τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Δεν αισθάνεται κατώτερος από αυτόν που αποφοίτησε από ένα συμβατικό Πανεπιστήμιο με πέντε. Αλλά ούτε τον υποτιμά, ούτε τον βλέπει ανταγωνιστικά, ούτε αγνοεί την ύπαρξή του. Απλά διεκδικεί το αυτονόητο, γιατί αυτό του υπαγορεύει η αξιοπρέπειά του. Ακόμα κι αν δεν τον ενδιαφέρει να εξασφαλίσει επάγγελμα (γιατί έχει ήδη), το δικαίωμα να μπορεί να το διεκδικήσει ισότιμα με τους άλλους (αν και όποτε το θελήσει) το έχει κατακτήσει με τις σπουδές του. Δε ζητάμε να μας χαρίσουν κάτι, ζητάμε να πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει!

5) Δε θα εγκαταλείψουμε το ΕΑΠ, δε θα ζητήσουμε να αναβαθμιστούμε στα συμβατικά ΑΕΙ, γιατί - είτε σας αρέσει είτε όχι - και εμείς σε ΑΕΙ φοιτούμε, ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο από όλα τ΄ άλλα. Αν σας ακούγαμε, αν σας επιτρέπαμε να μας λυγίσετε με τα απαξιωτικά σχόλια σας (τη μια δεν είμαστε αρκετά καλοί εμείς, την άλλη δεν είναι αρκετά καλό το ΕΑΠ, αύριο τι; α! ξέχασα, αύριο δε θα είστε αρκετά καλοί εσείς και οι σχολές σας), τότε θα είμασταν δειλοί. Αλλά δεν είμαστε! Έχουμε δώσει πολλές μάχες έως τώρα, πολύ δυσκολότερες από το να αντέξουμε στην απαξίωσή σας. Σιγά που θα μας φοβίσετε εσείς. Δε μας μετρήσατε σωστά τους ΕΑΠίτες, κυρίες και κύριοι γιατροί, αρχιτέκτονες και δικηγόροι. ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ!!!

Επισκέπτης

ΨΩΝΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΙΔΟ

17/12/2007, 22:27:36

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Πού διαφωνούμε Τίνα;
Όπως είπες:
"Δικαίωμα να διδάξουμε δεν έχουμε, όχι γιατί δεν είμαστε ικανοί, αλλά γιατί αυτοί που το αποφάσισαν είναι τα ίδια γελοία υποκείμενα που αύριο (χτύπα ξύλο, αλλά βλέπεις που το πάνε...) θα θεωρούν και εσάς ανίκανους να λέγεστε γιατροί, αρχιτέκτονες και δικηγόροι".
Και επίσης:
"Αν μας έδιναν δικαίωμα να δώσουμε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ (και θα μας το δώσουν, γιατί θα τους αναγκάσουμε, γιατί δε θα τους κάνουμε τη χάρη να το βουλώσουμε και να μη διεκδικούμε το αυτονόητο), τότε θα μάθαιναν και πολλοί άλλοι τι αξίζουμε - ίσως και με οδυνηρό γι΄ αυτούς τρόπο".
Επίσης:
"Δεν αισθάνεται κατώτερος από αυτόν που αποφοίτησε από ένα συμβατικό Πανεπιστήμιο με πέντε. Αλλά ούτε τον υποτιμά, ούτε τον βλέπει ανταγωνιστικά, ούτε αγνοεί την ύπαρξή του. Απλά διεκδικεί το αυτονόητο, γιατί αυτό του υπαγορεύει η αξιοπρέπειά του. Ακόμα κι αν δεν τον ενδιαφέρει να εξασφαλίσει επάγγελμα (γιατί έχει ήδη), το δικαίωμα να μπορεί να το διεκδικήσει ισότιμα με τους άλλους (αν και όποτε το θελήσει) το έχει κατακτήσει με τις σπουδές του. Δε ζητάμε να μας χαρίσουν κάτι, ζητάμε να πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει!"

Συμφωνώ απολύτως και επαυξάνω! Καλή επιτυχία στους αγώνες σας για την ουσιαστική αναβάθμισή σας. Κανείς λογικός δεν θα είναι αντίθετος με κάτι τέτοιο. Χαίρομαι επίσης που λες ότι δεν είσαι εξαίρεση. Την επιθετικότητά σου να τη βγάζεις όμως σε αυτούς που πρέπει και όχι στους συμφοιτητές σου του ''κλειστού'' πανεπιστημίου (δεν λέω ότι το κάνεις). ΓειαΥ.Γ. Ερώτηση προς όλους του ΕΑπίτες (και όχι μόνο): Θεωρείτε συναδέλφους σας τους φοιτητές του ανοιχτού πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τμήματα ιατρικής, νομικής κλπ); Ποιά η γνώμη σας για το θεσμό του δημοτικού ανοιχτού πανεπιστημίου;

Επισκέπτης

ΕΙΡΗΝΗ

17/12/2007, 22:29:56

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

ΔΕΝ ΘΑ ΠΩ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΕ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΟ ΕΞΗΣ} ΕΙΜΑΙ 28 ΕΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ,ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΡΟΥΛΑ 22 ΜΗΝΩΝ.ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΜΕ MAIL ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΕΧΩ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 59 ΣΤΙΣ4285 ΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΧΑΡΗΚΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΙΔΑΣΚΩ ΑΓΓΛΙΚΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΣΩ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΜΟΥ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ, ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ? Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΙΔΕΡΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΣΠΟΥΔΑΖΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΠΤΥΧΙΑ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ...Επισκέπτης

ΨΩΝΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΙΔΟ

17/12/2007, 22:41:16

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Κανείς σοβαρός δεν κατηγορεί τον άλλον. Απλώς οι μεν ''κατηγορούν'' τον τρόπο που λειτουργεί το ΕΑΠ (μερικοί με ειρωνία) και οι δε το υπερασπίζονται, κάποιες φορές με απαξιωτικές εκφράσεις.΄Και οι μεν και οι δε προερχόμαστε από τα ίδια ίσως κοινωνικά στρώματα, είχαμε τις ίδιες παραστάσεις στη ζωή μας, τα ίδια όνειρα... Και σε κάποια δεδομένη στιγμή κάναμε διαφορετικές επιλογές. Δε σημαίνει τίποτα αυτό (συμφωνείς Τίνα, έτσι;)... Η διαφωνία μας αφορά στο ανοιχτό παν. Να είσαι σίγουρη ότι δε θα αφήσουμε κανένα κωλοΕΑΠ ή κανένα κωλοσυμβατικό να μας χωρίσει!!!! Να σου ζήσει το παιδάκι και συγχαρητήρια

Επισκέπτης

Νίκος

19/12/2007, 09:10:39

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Αγαπητέ φίλε, ψωνισμένο πανεπιστημιοπαιδο (ομολογώ ότι δεν μου αρέσει η προσφώνηση, αλλά εσύ το επέλεξες)
Καθόλου ψωνισμένος δεν μου φαίνεσαι.
Δεν ξέρω οι απόφοιτοι των Ευρωπαϊκών ή Ελληνικών σπουδών του ΕΑΠ έχουν κατοχυρώσει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όμως οι υπόλοιποι απόφοιτοι του ΕΑΠ τα έχουν ΚΑΝΟΝΙΚΑ
Το παραπάνω ΑΔΙΚΗΜΑ αποτελεί (κατά τη γνώμη μου) εγκληματική αμέλεια των νομοθετών, πράγμα που πιστεύω ότι θα μπορεί και ΠΡΕΠΕΙ να αλλάξει στο μέλλον.
Ο προβληματισμός σου λοιπόν, αφορά ΜΟΝΟ δύο συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ από το σύνολο των τεσσάρων σχολών του, εκ των οποίων:
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών προσφέρει σήμερα συνολικά εννέα Προγράμματα Σπουδών (τρία προπτυχιακά και έξι μεταπτυχιακά) σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Τα Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο είναι τα ακόλουθα: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό και Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται τα προγράμματα: Σπουδές στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία και Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής/ Γαλλικής/ Γερμανικής Γλώσσας.
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών είναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ που ιδρύθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο αυτού (Ν.2552/97) και συγκροτήθηκε σε σώμα το 2005. Η Σχολή έχει σήμερα επτά μέλη ΔΕΠ (2 Καθηγητές, 2 Αναπληρωτές Καθηγητές και 3 Επίκουρους Καθηγητές).
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα διοικητικής επιστήμης. Η Σχολή παρέχει σήμερα συνολικά επτά Προγράμματα Σπουδών (1 προπτυχιακό και 6 μεταπτυχιακά).
Πιο συγκεκριμένα τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται από τη Σχολή είναι τα ακόλουθα: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ, Τραπεζική, Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων & Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒA).
Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) είναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97. Η Σχολή έχει σήμερα επτά μέλη ΔΕΠ (2 Καθηγητές, 2 Αναπληρωτές Καθηγητές & 3 Επίκουρους Καθηγητές ).
Στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας θεραπεύονται οι κλάδοι των Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων.
Στη Σ.Θ.Ε.Τ. προσφέρονται οι ακόλουθές σπουδές:
Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
• Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
• Πληροφορική
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
• Διασφάλιση Ποιότητας
• Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων
• Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
• Διαχείριση Τεχνικών Έργων
• Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
• Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα
• Διαχείριση Αποβλήτων
• Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
• Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος
• Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
• Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
Η σχολή εφαρμοσμένων τεχνών προσφέρει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε γραφικές τέχνες – πολυμέσα.

Επισκέπτης

LittlePrince2s

19/12/2007, 13:01:18

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Μου φαίνεται πως κάποιοι από εδώ μέσα έχετε ξεχάσει όχι μόνο τί ακριβώς σημαίνει Πανεπιστήμιο, αλλά έχετε ξεχάσει και τι σημαίνει σεβασμός.
Το Πανεπιστήμιο λοιπόν, όπως και κάποιοι άλλοι τόνισαν, δεν χρησιμεύει ΜΟΝΟ στην εύρεση εργασίας..Οι άνθρωποι που επιλέγουμε να σπουδάσουμε, θα έπρεπε σε ό,τι κι αν σπουδάσουμε, να έχουμε σαν πρώτη επιδίωξη, την μόρφωση, την τέρψη του πνεύματος και έπειτα την επαγγελματική αποκατάσταση..Που δεν διαφωνώ, είναι αναγκαία για όλους μας..Χωρίς αυτή, η επιβίωση μας είναι κάτι παραπάνω από προβληματική..Αλλά πάνω από όλα σπουδάζοντας, μαθαίνουμε-ή θα έπρεπε να μαθαίνουμε- να είμαστε οι άνθρωποι του άνω θρώσκω(όπως έχω ξανααναφέρει)..Να κοιτάμε πάντοτε ψηλά και να επιδιώκουμε κάθε στιγμή το δέον..
Οι άνθρωποι που σπουδάζουν στο ΕΑΠ, θεωρώ ότι έχουν δίψα για μάθηση..Αν έχουν και επαγγελματικές βλέψεις, ακόμη καλύτερα. Άλλωστε ένα πτυχίο φιλολόγου για παράδειγμα, δεν σε κάνει φιλόλογο. Φιλόλογο σε κάνει το γνήσιο πάθος για την διδασκαλία, για τα παιδιά, για την γνώση και την μάθηση..Φιλόλογος, μπορεί να γίνει κάποιος που έχει τελειώσει ΕΑΠ..Μπορεί να μην έχει το δικαίωμα να διδάξει σε σχολείο, πιθανότατα όμως να διδάσκει πολύ καλύτερα από κάποιον που έχει αυτό το δικαίωμα..Γιατί τελικά το μόνο που έχει σημασία είναι να πετυχαίνουμε πάντα τον καλύτερο μας εαυτό..Σε ότι κι αν κάνουμε, και με όποιον τρόπο κι αν το κάνουμε..
Όσο για τους φοβερούς διαλόγους τι να πω??Εσείς που εκφράζεστε όπως εκφράζεστε, αφήστε καλύτερα τα πανεπιστήμια και ξαναξεκινήστε από το δημοτικό..Και αν δεν σέβεστε τους άλλους που διαβάζουν αυτά που γράφετε, σεβαστείτε τουλάχιστον τον εαυτό σας.

Επισκέπτης

ΚΩΣΤΑΣ

19/12/2007, 20:04:07

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Εγώ πάντως είμαι φοιτητής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια παρακαλώ (περισσότερα από το αντίστοιχο ΕΑΠ της Πάτρας). Σπουδάζω στο τμήμα της Ιατρικής. Τα μαθήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και γίνονται μια φορά την εβδομάδα και απλώς ΟΧΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ όπως στο ΕΑΠ). Τα μαθήματα γίνονται από καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από άλλες εξέχουσες προσωπικότητες της ιατρικής επιστήμης. Οι φοιτητές επειδή είμαστε στην πλειοψηφία μας εργαζόμενοι δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τις παραδόσεις της ιατρικής σχολής ενός συμβατικού πανεπιστημίου. Όμως οι σπουδές μας είναι ισότιμες με τις σπουδές που κάνουν οι συνάδελφοί μας υποψήφιοι γιατροί στις ιατρικές σχολές των συμβατικών πανεπιστημίων. Όπως ακριβώς είναι ισότιμες οι σπουδές που κάνουν οι φοιτητές των ΕΑΠ με εκείνες που κάνουν οι φοιτητές των συμβατικών πανεπιστημίων! Έτσι μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα είμαι ιατρός και θα έχω τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που θα έχουν οι συνάδελφοί μου από τα συμβατικά πανεπιστήμια. Αφού άλλωστε η σχολή μου το λέει καθαρά: ανοιχτό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ δήμου θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΑΤΡΙΚΗΣ!! Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους αποφοίτους του ΕΑΠ, που έχουν την ίδια αξία με τους αποφοίτους ενός συμβατικού πανεπιστημίου. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι κατοχυρωμένο στη συνείδηση των φοιτητών του και ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, τουλάχιστον όσο είναι πανεπιστήμιο το ΕΑΠ!!

Επισκέπτης

Νίκος

21/12/2007, 03:11:27

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Αγαπητέ φίλε Κώστα
1ον συγχαρητήρια για την απόφασή σου να γίνεις… ιατρός.
2ον τι σχέση με την ιατρική σου κατάρτιση μπορεί να έχει η συσχέτιση του ΕΑΠ με τα σεμινάρια του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν το καταλαβαίνω
3ον θεωρείς ότι η σύγκριση αυτή, θα σε κάνει περισσότερο…επαγγελματία;
4ον λυπάμαι πραγματικά για τις θέσεις σου, οι οποίες μόνο κακό μπορούν να κάνουν, τόσο στην ιατρική, όσο και σε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη.
5ον το αν είσαι κατάλληλα καταρτισμένος η όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με την συνείδηση σου αλλά χρειάζονται απαραίτητα και οι διαπιστεύσεις ενός κράτους
6ον η δια βίου εκπαίδευση, είναι πολύτιμο δημόσιο αγαθό, λυπάμαι που κάποιοι το αντιμετωπίζουν ως πανελλήνια εφεύρεση και ατομική αποκλειστικότητα.

Επισκέπτης

ΚΩΣΤΑΣ

21/12/2007, 04:58:56

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Α, τώρα χρειάζεται απαραίτητα και η διαπίστευση του κράτους για την κατάρτιση!!! Χμ, πήγε περίπατο η δίψα για μάθηση και η αγάπη για τη γνώση που επικαλείστε από το ΕΑΠάτρας!! Ε, λοιπόν ναι!!! Με δέκα σεμινάρια στο τμήμα ιατρικής του ανοιχτού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ του δήμου Θεσσαλονίκης εγώ θα γίνω γιατρός, όπως και εσείς θα γίνετε επιστήμονες με τις πληρωμένες σπουδές ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ του ΕΑΠάτρας!! Το ανοιχτό του δήμου Θεσσαλονίκης λέγεται ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ή όχι; Το ανοιχτό της Πάτρας λέγεται ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ή όχι; Άρα είμαστε ισότιμοι. Εκτός κι αν το κόμπλεξ σας είναι τα συμβατικά πανεπιστήμια και γι αυτό προβάλλετε τα περί αγάπης για τη μάθηση, τα περί δουλειάς (λες κι αυτά ανακαλύφθηκαν τώρα), που δεν σας αφήνει να παρακολουθείτε τα μαθήματα κλπ. Πάρτε το χαμπάρι: Γράφτηκα πριν λίγες εβδομάδες στο ανοιχτό Θεσσαλονίκης και σε λίγους μήνες θα είμαι ΓΙΑΤΡΟΣ!!! Και ελάτε να σας εγχειρήσω!!! Αν διαφωνείτε, ζητείστε να διαγραφεί η λέξη πανεπιστήμιο από το ανοιχτό του δήμου Θεσσαλονίκης. Σε αυτήν την περίπτωση όμως υπάρχει ο κίνδυνος να διαγραφεί η λέξη πανεπιστήμιο και από το ανοιχτό της Πάτρας!! Διαλέγετε και παίρνετε κύριοι συνάδελφοι!!

Επισκέπτης

Βαγγέλης Κ.

21/12/2007, 05:21:14

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Μπα, τι βλέπω; Διχόνοια μεταξύ των φοιτητών των ανοιχτών πανεπιστημίων; Οι φοιτητές του ΕΑΠ παίρνουν τη σκυτάλη από τους κακούς φοιτητές των "συμβατικών" πανεπιστημίων και με τη σειρά τους εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και χλευάζουν τους ταπεινούς και τους κατατρεγμένους που θέλουν να γίνουν γιατροί σε έξι μήνες; Απαράδεκτο! Οι φοιτητές του Ανοιχτού παν. δημ. Θεσσαλονίκης γιατί να μην γίνουν κι αυτοί επιστήμονες αφού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ένα "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"; Οι ΕΑΠίτες έγιναν κιόλας καθεστώς και βλέπουν τους άλλους αφ' υψηλού; Κρίμα τα μεγάλα λόγια. Τελικά και οι μεν και οι δε φοιτητές ενός συμβατικού πανεπιστημίου ήθελαν να γίνουν και τώρα τρώγονται μεταξύ τους! Πραγματικοί επιστήμονες όμως δεν θα γίνουν ποτέ: Οι Σαλονικιοί θα μείνουν σεμιναρίστες και οι Πατρινοί καλοπληρωτές εξ αποστάσεως (τουλάχιστον οι σαλονικιοί παρακολουθούν και κανένα σεμινάριο και δεν τους έρχεται ο κούκος αηδόνι!). Αφήστε τα πανεπιστήμια σ' αυτούς που τα ξέρουν και δείτε καμιά Λαμπίρη!

Επισκέπτης

Νίκος

21/12/2007, 15:50:44

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Δεν μου λέτε ρε παιδιά, έχετε κόψει λουρί; Έχετε πάρει σασί; Έχετε πηδήξει το … γρανάζι;
Αν αγόρι μου σε 6 μήνες γίνεις Γιατρός έλα και τρύπα μου τη μύτη. Αν θες και διεύθυνση να σου τη δώσω.
Δεν έχω τίποτα με το Ανοικτό πανεπιστήμιο του δήμου Θεσσαλονίκης, ούτε και με τους φοιτητές του. ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ!!!
Εσύ όμως βλέπω να ενοχλείσαι με τον όρο πανεπιστήμιο. Τόσο με τον ΕΑΠ όσο και με την αξιέπαινη προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο όρος Πανεπιστήμιο, (Επί παντός επιστητού γνώσεις) ανήκει σε όλους!!! Και δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός.
Αν δεν ξέρεις να διαβάζεις, δεν πειράζει. Δεν φταίει…το πανεπιστήμιο σου αλλά ο εγωπαθής εαυτός σου, που προσπαθεί να παρερμηνεύσει τα λεγόμενά μου.
Το αν όμως εσύ θα είσαι ιατρός, δικηγόρος, σοβατζής ή νίντζα, ναι! Όντως χρειάζονται και οι διαπιστεύσεις ενός ευνομούμενου κράτους.
Δεν χρειάζεσαι καμία βούλα όμως, για να λοιδορείς, να λες βλακείες, να αυτοαποκαλείσαι ιατρός ή καρνάβαλος (όπως εσύ)
Πάντως εσύ θα πρέπει να πάς σε κάποιο ιατρό.

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

21/12/2007, 17:00:43

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

εγω πάντως ειμαι Νίντζα, όσοι 8έλουν να γίνουν νιντζα ας επισκευθούν το φόρουμ της σχολής νιντζα Σιριλίου στην διευθυνση www.katana.phpbbtest.com και να γραφτούν ως μέλη. Ευχαριστώ.
Α ναι και κάτι για το ανοιχτό πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να καταλάβω το κόλλημα μερικών να κατακρίνουν τους φοιτητές του, εδωσαν τα λευτά και γράφτηκαν, αν θα καταφέρουν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις ή όχι είναι δικό τους θέμα. Εγώ έχω ήδη ένα πτυχείο και τώρα έκανα τα χαρτιά μου για το ΕΑΠ προκειμένου να σπουδάσω κάτι που μου αρέσει και που το είχα αποθυμένο. Δηλαδή να μην προσπαθήσω μόνο και μόνο επειδή κάποιοι το κατακρίνουν ή μήπως θα μου κάνει κακό; Εδω άλοι ξοδεύουν 200 και 300 ευρώ κάθε σαββατο στα μπουζούκια(οχι πως είμαι υπέρμαχος του οτι πρέπει κάποιος να πληρώνει την δημόσια παιδεία), όμως καθένας τα βάζει κάτω με τα δικά του μέτρα και τα δικά του σταθμά και θυσιάζει χρόνο και χρήμα για κάτι πιστεύει οτι θα του κάνει καλο. οχι κατ ανάγκη επαγγελματικά ή οικονομικά, αλα και ώς μορφή πνευματικής καλιέργειας και μάθησης.
www.katana.phpbbtest.com

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

21/12/2007, 17:10:32

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, εσείς οι των συμβατικών πανεπιστημίων που κατηγορείτε τους αλους οτι δίνουν λευτά για να σπουδάσουν, πόσα χρήματα δώσατε στα φροντιστήρια για να περάσετε στις εισαγωγικές? Πόσα δίνατε μετα για νοίκι, φαγητό, φως νερό τηλέφωνο? τουλάχιστον οι άλοι έχουν μόνο τα δίδακτρα..οπότε μην το αναφέρετε αυτό ως επιχείρημα. Τα λέμε Νιντζες

Επισκέπτης

Βαγγέλης Κ.

21/12/2007, 17:37:04

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

επισκευθούν
λευτά
πτυχείο
αποθυμένο
άλοι (τρεις φορές)
αλά
καλιέργειας

Δε σε σώζει ούτε το ΕΑΠ!!! Ίσως μόνο ο ΙΑΤΡΟΣ (!) από το Πρότυπον Ανοιχτόν Πανεπιστήμιον του Δήμου Θεσσαλονίκης. Άντε ξεστραβωθείτε και, όπως είπα, αφήστε τα αληθινά Πανεπιστήμια σε αυτούς που τα τιμούν. Δείτε καμιά Λαμπίρη!!!

Άλλο πράγμα είναι το Πανεπιστήμιο, άλλο πράγμα τα μπουζούκια! Αν και όπως το πάτε, δεν αποκλείεται να δούμε καμιά επιγραφή του τύπου: "Αθηνών Αρένα Ανοιχτόν Πανεπιστήμιον" διδάκουν οι τάδε καθηγηταί του νυχτερινού άσματος. Οπότε θα συρρεύσουν όλα τα ζωντόβολα για να μορφωθούν!!

Επισκέπτης

Βαγγέλης Κ.

21/12/2007, 18:26:58

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Προς αγαπητό Νίκο:
Ο όρος Πανεπιστήμιο δεν είναι οι "επί παντός επιστητού γνώσεις" (πανεπιστήμιο για παράδειγμα δεν είναι η εφημερίδα ή οι διηγήσεις της γιαγιάς, μολονότι πολλές φορές προσφέρουν σημαντικές ή ανώτερες γνώσεις από εκείνες του Πανεπιστημίου και σίγουρα "επί παντός επιστητού" όπως λες).
Πανεπιστήμιο είναι ο θεσμός ή το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φιλοξενούνται και μεταδίδονται όλες οι αναγνωρισμένες επιστήμες, προς όφελος του φοιτητού, του κοινωνικού συνόλου και της ανθρωπότητας γενικότερα (π.χ. βλέπε τον όρκο που δίνουν όσοι αποφοιτούν)
Σχετικά με τον "ΙΑΤΡΟ" εκ Θεσσαλονίκης: Τέτοια φαινόμενα θα παρουσιάζονται όσο το νομικό πλαίσιο περί "ανοιχτού" θα παραμένει ασαφές και όσο ο οποιοσδήποτε θα εκμεταλλεύεται αυτήν την ασάφεια για να τα οικονομήσει, για να το παίξει φοιτητής, πτυχιούχος ή επιστήμονας. Σε βεβαιώνω όμως ότι η σοβαρότητα των ανοιχτών πανεπιστημίων του εξωτερικού είναι ανάλογη με εκείνη του ανοιχτού του δ. Θεσσαλονίκης. Γι αυτό το λόγο υποστηρίχθηκε και από κάποιον παραπάνω ότι το ΕΑΠ (που αναμφίβολα δεν συγκρίνεται σε σοβαρότητα με το ανοιχτό π. του δ. Θεσσαλονίκης) αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία (χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα αρνητικό)

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

21/12/2007, 18:42:06

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Μπράβο φίλε, με έκανες να ντραπώ, δεν θα το ξανακάνω, δεν θα ξαναπω την αποψη μου επειδή η ορθογραφία μου δεν είναι σωστη(λες και δεν μπορούσα να τα γράψω στο word και να τα κάνω μετα paste εδω. Παντως υποκλείνομαι στην ανώτερη νοημοσύνη σου, άτομα σαν και σενα εχουν φτιαχτεί για να διαφεντέυουν εμας του αδαής. Είμαστε αξιοι μόνο να σου πλένουμε τα πόδια και να σου φτιάχνουμε καφε, ω ιερομάρτυρα της ορθογραφιας που σχίζετε η σάρκα σου κάθε φορα που συναντάς ένα ορθογραφικο λαθος και ματωνει η ψυχή σου. Ζητω ταπεινά συγνώμη και σε διαβεβαιω οτι θα επαιρνα πίσω αυτα που έγραψα εγω ο ανάξιος, αν μπορούσα, σου δινω το λόγο μου οτι το γράδυ πριν κοιμηθω θα αυτομαστιγωθω και μετα θα σκίσω όλα μου τα πτυχεία, απο το απολυτήριο του λυκείου μέχρι και το lower. Η ταπεινότητα μου στις υπηρεσιες σου ω μεγάλε και υπεράνθρωπε.
Και πάλι συγνώμη.

Επισκέπτης

Βαγγέλης Κ.

21/12/2007, 18:57:49

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Εντάξει ταπεινό πλάσμα, αρκεί ο αυτοεξευτελισμός! Σε συγχωρώ! Όσο για τα πτυχία, δεν χρειαζόταν να τα αναφέρεις. Όλοι κατάλαβαν ότι επρόκειτο γι αυτά...

υποκλείνομαι
αδαής
σχίζετε
συγνώμη (δις)
γράδυ
πτυχεία (πάλι!!) κλπ, κλπ

Αδιόρθωτος είσαι πάντως... ούτε επίτηδες να το έκανες. Αλήθεια, πώς το κατορθώνεις; Στην πρώτη δημοτικού κάνουν λιγότερα λάθη... Έχεις δίκιο... μόνο για το ΕΑΠ είσαι!!

Άνται κε καλαίς γυωρταίς!!!! ΧΑ, ΧΑ,ΧΑ!!!!!!

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

21/12/2007, 19:12:08

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Βασικα δεν συνεχίζω μαζι σου, είμαι σίγουρος οτι φταίνε τα άσχημα παιδικά σου χρόνια και ο θείος σου που σε ακούμπαγε στα απόκρυφα σημεία.

Επισκέπτης

Βαγγέλης Κ.

21/12/2007, 19:17:45

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ!!!!!!!!
Έχεις χιούμορ πάντως, οφείλω να τω πω. Είσαι φοβερός! Να είσαι καλά φίλε (ειλικρινά τώρα).
Πάντως τώρα κατάφερες το απίστευτο: ούτε ένα ορθογραφικό λάθος!!!!!!
Γεια

Επισκέπτης

Βαγγέλης Κ.

21/12/2007, 20:09:48

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Ρε συ Πελοπίδα, ΜΟΥ ΚΑΗΚΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!!! Λες να πάθω και δυσλεξία;;; Πάρε πίσω την κατάρα!!!
Εντάξει το ομολογώ: Το ΕΑΠ είναι το καλύτερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του κόσμου. Ανώτερο του Καποδιστριακού, της Σορβόννης και του Χάρβαρντ!!! Εντάξει, είμαι ελέφαντας! Μόνο μη βαράτε...
Όχι άλλο κάρβουνοοοοοοοοοοοοοοοοο

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

22/12/2007, 03:51:06

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Δεν ξέρω για δυσλεξία, πάντως μια δυσπεψία την έχεις, ίσως γιαυτό ξεστομίζεις τετοιες αχωνευτιες.

Επισκέπτης

Νίκος

22/12/2007, 13:16:32

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Ας πάρουμε από την αρχή αυτά που είπες:

Προς αγαπητό Νίκο:
Ο όρος Πανεπιστήμιο δεν είναι οι "επί παντός επιστητού γνώσεις" (αν δεν είναι αυτό, τότε το πάς ως προς τι είναι πανεπιστήμιο θεσμικά σωστά;)
(πανεπιστήμιο για παράδειγμα δεν είναι η εφημερίδα ή οι διηγήσεις της γιαγιάς, μολονότι πολλές φορές προσφέρουν σημαντικές ή ανώτερες γνώσεις από εκείνες του Πανεπιστημίου και σίγουρα "επί παντός επιστητού" όπως λες).

---------->Στα παραπάνω θα συμφωνήσω

Πανεπιστήμιο είναι ο θεσμός ή το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φιλοξενούνται και μεταδίδονται όλες οι αναγνωρισμένες επιστήμες, προς όφελος του φοιτητού, του κοινωνικού συνόλου και της ανθρωπότητας γενικότερα (π.χ. βλέπε τον όρκο που δίνουν όσοι αποφοιτούν)

----------------->Στο ΕΑΠ άραγε ή στο Ανοικτό πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν συμβαίνει αυτό;;;
Συγκεκριμένα στο ΕΑΠ έδωσα όρκο ο οποίος ήταν ο κάτωθι:

"Όρκον ομνύω, προ του προέδρου του Πανεπιστημίου και των κοσμητόρων των Σχολών, πίστην τε καθομολογώ τήνδε:
Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τεμένους των Μουσών εξερχόμενος κατ' επιστήμην βιώσομαι, ασκών ταύτην θρησκείας, εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρήσιμον εμαυτόν καταστήσω προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία αει προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω, βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπων και τον βίον ανυψών εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της Σοφίας.
Ταύτην την επαγγελία επιτελούντι, είη μοι, συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων, ο Θεός βοηθός εν τω βίω."

Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω, θέλεις να προσδιορίσεις τι είναι πανεπιστήμιο θεσμικά.
Άκου λοιπόν:

Ο όρος Θεσμός προέρχεται από το ρήμα τίθημι. Αυτό που έχει τεθεί, και ισχύει ως δίκαιο.
Φέρεται με κύρια σημασία ως κανόνας Δικαίου, Νόμος. Επίσης φέρεται και ως σύστημα το οποίο δημιουργεί ηθική και νομική κατάσταση π.χ. ο θεσμός της οικογένειας. Στο πληθυντικό φέρεται ως σύνολο θεμελιωδών καταστάσεων νόμου π.χ. Οι πολιτικοί θεσμοί, τα κοινοβουλευτικά θέσμια, οι εκκλησιαστικοί θεσμοί, τα πανεπιστήμια (ως θεσμός)

Σχετικά με τον "ΙΑΤΡΟ" εκ Θεσσαλονίκης: Τέτοια φαινόμενα θα παρουσιάζονται όσο το νομικό πλαίσιο περί "ανοιχτού" θα παραμένει ασαφές και όσο ο οποιοσδήποτε θα εκμεταλλεύεται αυτήν την ασάφεια για να τα οικονομήσει, για να το παίξει φοιτητής, πτυχιούχος ή επιστήμονας.

------------------------------>Τα παραπάνω τα βρίσκω λίγο… ακατάληπτα ίσως γιατί δεν έχεις πληροφορηθεί σωστά ότι ο ιδρυτικός νόμος του ΕΑΠ (άρθρο 27 του Ν. 2083/92) καθόλου πρόχειρος και καθόλου ασαφής δεν είναι (ας ανοίξει κανένας το νόμο, και ας αφήσει την Λαμπίρη στη δουλειά της)

Σε βεβαιώνω όμως ότι η σοβαρότητα των ανοιχτών πανεπιστημίων του εξωτερικού είναι ανάλογη με εκείνη του ανοιχτού του δ. Θεσσαλονίκης. Γι αυτό το λόγο υποστηρίχθηκε και από κάποιον παραπάνω ότι το ΕΑΠ (που αναμφίβολα δεν συγκρίνεται σε σοβαρότητα με το ανοιχτό π. του δ. Θεσσαλονίκης) αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία (χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα αρνητικό)

----------------------->Επίσης δεν κατανοώ τι θέλεις να πεις με τα παραπάνω

Τέλος πάντων, επειδή κουράστηκα να μιλάω με ανθρώπους μονόφθαλμους κακοήθεις και ανενημέρωτους ( ας με συγχωρέσετε αλλά έτσι καταλαβαίνω από τα γραπτά σας) σταματώ εδώ την κουβέντα. Το ποιος είναι ο καθένας μας και το πόσο αξίζει στην κοινωνία αυτή ούτως ή άλλως θα αποδειχθεί από την ιστορία.

Επισκέπτης

Βαγγέλης Κ.

22/12/2007, 17:51:48

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Προς Νίκο:
Αν πιστεύεις ότι στο ανοιχτό Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο του δήμου Θεσσαλονίκης διδάσκονται ΕΠΑΡΚΩΣ όλες οι αναγνωρισμένες επιστήμες, τότε τι να πω...
Αν πιστεύεις ότι στο ΕΑΠ διδάσκονται ΕΠΑΡΚΩΣ όλες οι αναγνωρισμένες επιστήμες, τότε τι να πω...
Αν φτάσατε στο σημείο να χρησιμοποιείτε (εκτός από τον όρο Πανεπιστήμιο) ΚΑΙ τον ιερό όρκο, προκειμένου να δώσετε κύρος στην παράγκα σας, τότε τι να πω...
Αν όποιος λέει την αλήθεια είναι μονόφθαλμος, κακοήθης και ανενημέρωτος, ενώ όποιος είναι αγράμματος είναι αυτόματα και επιστήμονας, τότε τι να πω...
Δεν με αγγίζουν οι χαρακτηρισμοί σου, ούτε με στενοχωρούν. Η αξία των χαρακτηρισμών εξαρτάται από την αξία των προσώπων που τους εκστομίζουν...
Στην Ελλάδα εξάλλου είσαι ό,τι δηλώσεις. Θέλετε να είστε με το ζόρι επιστήμονες; Θέλετε να βγαίνετε γιατροί σε έξι μήνες; Κανένα πρόβλημα! Είστε ό,τι θέλετε! Όπως τα μωρά που ζηλεύουν τα μεγαλύτερα παιδάκια! (πάρτε κι εσείς ένα "πανεπιστήμιο" στα μέτρα σας , να έχετε να παίζετε!)
Άντε λοιπόν, καλοί "γιατροί" από τα φοβερά και τρομερά "πανεπιστήμιά" σας... τα ανοιγμένα...
Περαστικά σας... Και να παρακαλάτε τον Αη Βασίλη (μιας και έρχονται οι γιορτές) να σας κάνει επιστήμονες, γιατί μόνοι σας δεν θα γίνετε ποτέ!

Δεν θα συνεχίσω αυτόν τον διάλογο με τους "επιστήμονες" ΕΑπίτες κλπ. Εξάλλου αύριο το πρωί "πετάω" για Παρίσι, όπου θα συμμετάσχω σε διεθνές συνέδριο πυρηνικής φυσικής, εκπροσωπώντας την Ελλάδα της Λαμπίρη, του lower, του ΕΑΠ και του ανοιχτού "πανεπιστημίου" του δ. Θεσσαλονίκης(!). Φαίνεται ότι σε κάποιους κύκλους δεν είμαι κακοήθης, μονόφθαλμος και αγράμματος. Φαίνεται ότι κάποιοι (ευτυχώς) αναγνωρίζουν και ξεχωρίζουν ακόμα τους επιστήμονες από αυτούς που νομίζουν ότι είναι επιστήμονες (γεια σου ρε ''γιατρέ'' από τη Θεσσαλονίκη!).
Ξέρω, ξέρω τι λέει τώρα ο σοφός Πελοπίδας: "Να πέσει το αεροπλάνο που θα σε πάει!, Να σου χυθεί η πορτοκαλάδα στο κοστούμι!" ΧΑ, ΧΑ!

Γεια σας και να αναζητείτε τη γνώση όπου μπορείτε. Την επιστημοσύνη όμως θα την αποκτήσετε μόνο μέσα από ένα αληθινό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ!!!

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

22/12/2007, 20:41:35

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Κρίμα που το original πανεπιστήμιο σου το μόνο που σου έμαθε είναι να κοκορεύεσε για τα συνέδρια πυρινικης φυσικής που εσύ πας και εμείς ζήλια μας δεν πάμε, αλήθεια πόσο κοντά στο Τσέρνομπιλ ήσουν οταν έγινε η έκρηξη? Είμαι και εγώ και οι άλοι εδω μέσα πολλά πράγματα που δεν ξέρεις, απλά ειναι κάπως ακομψο να κοκορευόμαστε και να βαφτίζουμε τους εαυτούς μας "ανώτερα όντα" με το να ευλογούμε τα γένια μας και με το να μειώνουμε τους άλους. Δεν ξέρω αν έχεις περισσότερη γνώση απο μένα η απ' τον καθένα, πάντως σίγουρα έχεις λιγότερη σοφία. Λυπάμαι που υπάρχουν άτομα σαν και σένα, εγώ ένας απλός Πελοπίδας του Γεωργίου και της Πουλχερίας, και της κάθε Πουλχερίας. Εκτός του οτι λυπάμαι, φοβάμαι κιόλας το ενδεχόμενο ένας "πυρινικός φυσικός" και περιστασιακά διορθωτής κειμένων, υπέρμετρα φαντασμένος και υπερόπτης να διαχειρίζετε κάποια μέρα ενα πυρινικο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Τι θα γίνει αν μια μέρα αποφασίσει οτι του φταίει ο άδικος ντουνιάς που έχει φαλάκρα και του τη βαρέσει να κάνει κανα μπάμ? Υπερβάλω ναι, όμως πιστεύω οτι το πιάσατε το νόημα. Και όχι δεν θέλω να πέσει το αεροπλάνο σου, μιας και έχεις πλέον καταντήσει διασκεδαστικός οπότε περιμένω την απάντηση σου.

Υπογραφή
ο κάτοχος lower

Επισκέπτης

Βαγγέλης Κ.

22/12/2007, 22:57:37

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Πελοπίδα,
Τελευταίο δωράκι από ένα ''διασκεδαστικό ανώτερο ον'' (όπως λες), που φεύγει σε 6 ώρες:

κοκορεύεσε
πυρινικής
ζήλια
άλοι
γένια
άλους
πυρινικός
διαχειρίζετε
πυρινικό
υπερβάλω κλπ

Αδιόρθωτος είσαι όμως. Στραβώθηκα πάλι... Ήμαρτον!!!! Κυκλοφορεί και αστυνομία ορθογραφίας, που συλλαμβάνει τα αγράμματα παιδάκια και τα ξαναστέλνει στην 1η δημοτικού! Αλήθεια, πόσο πολύ λάδωσες για να πάρεις απολυτήριο λυκείου; Το lower με τι το πήρες; Με Α, με Β ή μήπως με -Ζ;; Κοίτα μην κάνεις καμιά βλακεία και στείλεις κανένα ερωτικό γράμμα σε καμιά κοπέλα, γιατί με αυτήν την ορθογραφία σε κόβω για αιώνιο μπακούρι!!
Πάντως στα ανοιχτά πανεπιστήμια δεν θα έχεις πρόβλημα. Εκεί υπάρχουν και χειρότεροι. Μην γράφεις πολλές απαντήσεις όμως γιατί θα λένε ότι σε βάζω εγώ για να δυσφημίζεις το ΕΑΠ, αυριανέ πτυχιούχε του ΕΑΠ.
Έχεις δίκιο ότι είμαι υπερόπτης. Απόλυτο δίκιο. Εξάλλου βαρέθηκα να συμπονώ και να συμπάσχω με τους χαζούς, τους δειλούς και τους ατάλαντους. Δεν μπορώ αυτούς που συμβιβάζονται με το οτιδήποτε.
Η ζωή είναι αγώνας, θυσία, μην την πουλάτε έτσι εύκολα! Να θέλετε πάντα το καλύτερο και όχι απλά αυτό που μπορέσατε να αποκτήσετε... Πάντα το καλύτερο... Ακόμα κι αν χρειαστεί να δαπανήσετε γι αυτό όλη σας τη ζωή... Δεν αντέχω τα ανθρωπάκια που ψάχνουν ένα ''οποιοδήποτε'' κεραμίδι για να στεγάσουν τις ανάγκες τους, τα όνειρά τους και τις σπουδές τους (ειδικά όταν αυτό το κεραμίδι είναι και ''ΑΝΟΙΧΤΟ''!)
Ναι είμαι υπερόπτης... Είμαι όμως και απόλυτα ειλικρινής και αυτό που θα σου πω είναι αλήθεια: Μου είσαι ιδιαίτερα συμπαθής! Όταν υποστηρίζεις κάτι λανθασμένο το κάνεις από άγνοια και όχι από συμφέρον. Αυτό σε τιμά, αλλά σε κάνει εύκολο θύμα σε περίπτωση που κάποιο λαμόγιο θέλει να σε εκμεταλλευτεί. Και μην ανησυχείς. Εμείς οι υπερόπτες δεν θέλουμε το κακό σας. Έχουμε να ασχοληθούμε με σημαντικότερα πράγματα. Απλώς καμιά φορά συνομιλούμε μαζί σας, απογοητευόμαστε και αναχωρούμε για το Παρίσι, τη Βιέννη, τη Ρώμη για να βρούμε άλλους υπερόπτες και να αισθανθούμε σαν στο σπίτι μας.

Δεν το ήθελα, αλλά αφού υπέγραψες, ως κάτοχος lower, επειδή έχω καλούς τρόπους, οφείλω να υπογράψω κι εγώ:
Κάτοχος τριών αληθινών Πανεπιστημιακών Πτυχίων (δύο από Ελλάδα, ένα από εξωτερικό), δύο μεταπτυχιακών, ενός διδακτορικού, επιστημονικός συνεργάτης σε αληθινό ελληνικό πανεπιστήμιο και λέκτορας σε επίσης αληθινό πανεπιστήμιο του εξωτερικού και γνώστης 6 γλωσσών (όχι φυσικά απλώς επιπέδου lower). Παντρεμένος με μια πανέξυπνη κουκλάρα, με δυο παιδάκια. Και όλα αυτά στα 30 μου και σκληρά εργαζόμενος. Γιατί λοιπόν να μην είμαι και λίγο υπερόπτης;

Μπορείτε να με θάψετε όσο θέλετε. Όπως στις παλιές καλές ελληνικές ταινίες. Εκεί που, οι κουτσομπόλες, ό,τι δεν καταλάβαιναν, το διακωμωδούσαν και το γελοιοποιούσαν... και το βάφτιζαν και ''διασκεδαστικό''. Θα λείπω και φυσικά δεν θα απαντώ. Είμαι κυρίως κάτοικος εξωτερικού και στην Ελλάδα έρχομαι που και που για επιστημονικούς - επαγγελματικούς κυρίως λόγους (στην Ελλάδα βλέπετε δεν υπάρχει μόνο η Μύκονος, η Λαμπίρη και τα ανοιχτά πανεπιστημιάκια).

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

23/12/2007, 05:08:44

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Τι να σου πώ, που ότι και να σου πω δεν θα καταλάβεις, αυτή είναι η διαφορά μας, εγώ καταλαβαίνω τι θέλεις να πείς, εσυ είσαι εγκλωβισμένος στο να λες τα δικά σου. Οσο για την ορθογραφία και για τα περι δημοτικού που λες, μονο αυτά έχεις να μου προσάψεις? Που ξέρεις τι έχω σπουδάσει εγώ?Που ξέρεις τι έχω κάνει στη ζωη μου?Και εγώ και όλοι οι άλοι για να μην το προσωποποιούμε περισσότερο...
Επίσις, αγαπητέ κόμη Βάγγουρα, οι λαικοί άνθρωποι και οι μη σπουδασμένοι πολές φορές έχουν γνώση ανώτερη απο τη δική μας, όμως ακόμα και αυτοί που βλέπουν Λαμπίρη και Αρναούτογλου(γιατί τον ξέχασες αυτόν?) ακόμα και αυτοί, είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα. Είναι η γιαγιά μου, η μάνα μου, οι συναδέλφοι μου, κλπ, εσύ διάλεξες να τους εντάξεις σε ένα υποσύνολο και να τους βγάλεις εκτός έχοντας φτιάξει τον κόσμο σου μέσα στον κόσμο για να βλέπεις μόνο αυτά που σου αρέσουν και όχι την αλήθεια. Το κάνω και εγώ αυτό ορισμένες φορές δεν το αρνούμαι, όμως στην περίπτωση μου έχει περισσότερο να κάνει με την οργιάζουσα μου φαντασία. Τα πτυχία σου δεν θα τα σχολιάσω, μιας και εδώ δεν ήμαστε για να μετρήσουμε τις ψωλές μας(και συγνώμη αν αυτή η έκφραση ταλαιπώρησε την (όπως λέει και ο Πολύδωρας) μαθημένη στην τριφυλότητα σκέψη σου). Να σου θυμήσω πως οι λόγιοι στους πολέμους και στις λαικές επαναστάσεις βρίσκονται αυτοεξόριστοι να γράφουν παιάνες, ενω οι λαικοί και αμόρφωτοι ήταν αυτοί που έχυναν το αίμα τους .
Ευχαριστώ και πάλι
Ο κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

23/12/2007, 06:32:19

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Γιατί δεν θα μπορείς να απαντάς? Στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο που περνάς την ώρα σου αεί διιδασκόμενος, δεν έχει internet?

Υπογραφή
Ο κάτοχος διπλού παπλώματος

Επισκέπτης

Νίκος

23/12/2007, 09:35:43

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Προς Βαγγέλη Κ.
Αν η επιχειρηματολογία σου σταματά με την λέξη «τι να πω» ΜΠΡΑΒΟ!!
Το πανεπιστήμιο σου σε έμαθε τουλάχιστον να… επιχειρηματολογείς
Πάντως, το ΕΑΠ με έμαθε, αν για παράδειγμα θέλω να πω την γνώμη μου για κάτι , αλλά δεν είμαι σίγουρος ούτε ΚΑΝ σε τι αναφέρομαι ΝΑ ΤΟ ΒΟΥΛΩΝΩ!!
Οπότε στο ερώτημά σου «τι να πω» απαντώ έτσι απλά ΜΗ ΛΕΣ ΤΙΠΟΤΑ (όπου στη γλώσσα των κακόβουλων υβριστών του παρόντος Blog μήπως και γίνω αντιληπτός μεταφράζεται ΣΚΑΣΤΕ!)

Επισκέπτης

Δημήτριος Αναγν.

23/12/2007, 10:29:48

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗ Κ
Καλά σοβαρολογείς?Έχεις κάνει όλα αυτά?Και μόλις στα τριάντα σου?Άξιος!Βέβαια έχω κάποιες απορίες αν μπορείς να μου επιλύσεις μιας και είσαι τόσο μορφωμένος?
Παραθέτω αναλυτικά τις απορίες μου?

1)Είσαι ο πρώτος Βαγγέλης που ακούω ο οποίος κατάφερε να αποφοιτήσει απο την Τετάρτη Δημοτικού.Πραγματικά είσαι άξιος συγχαρητηρίων!Το μυστικό της επιτυχίας σας?

2)Η σύζυγος (Πρός θεού μη παρεξηγηθώ δεν θέλω επ ουδενεί λόγο να πώ κάτι κακό για την κυρία)με τί έπεσε με τα πτυχία ή με το όνομα? "Γεια σου κούκλα!Βαγγέλης!Καθηγητής Πανεπιστημίου!Γνωρίχω ό,τι γουστάρεις αμα λάχει."Συγνώμη για την παρατήρηση πάντως πρέπει να αλλάξεις όνομα.Δε κολλάει τα βαγγέλης για όλα αυτά που προανάφερες.Ή άλλαξε όνομα ή γίνε σουβλατζής.

3)Ένας κάτοχος όλης αυτή της λίστας που με περηφάνεια παρέθεσες τι δουλεία έχει σε ένα site το οποίο αφορά το ανοιχτό πανεπιστήμιο και συμμετέχει έχοντας και πρωταγωνιστικό ρόλο σε συζητήσεις που το αφορούν?Εάν ισχύει η λίστα τίτλων που αναφέρεις τότε θα πρέπει να είσαι αρκετά πολυάσχολος ώστε να ασχολήθεις με συζητήσεις που αφορούν άτομα κατωτέρου κοινωνικού επιπέδου από σένα?

4)Σεξουαλικά τα καταφέρνεις ή σου έχουν αφήσει ψυχολόγικά τα ανήθικα χαδάκια του θείου σου που σε εκμεταλλευόταν?Είμαι σίγουρος οτι με τόση μόρφωση θα έχεις βρεί κάποιον αλγόριθμο ανύψωσης.Θα τον μεγάλωνες κιόλας αν μπορούσες αλλά είπαμε επιστήμη είναι δε κάνει και θαύματα.Άλλωστε τι νόημα έχει το μέγεθος όταν δε δουλέυει?

5)Όταν μας ανέφερες τα ταξίδια σου μου γεννήθηκε η ίδια απορία με το φίλο ΠΕΛΟΠΙΔΑ?Πού πας ταξίδι?Μήπως εκτός από χαζός χωρίς σύνορα είσαι και γιατρός
χωρίς σύνορα και ταξιδεύεις για την Αφρική όπου δεν έχει ιντερνετ.Αν και δε ξέρω γιατι σε στέλνουν εκεί.Τα παιδάκια εκεί πεθαίνουν από την πείνα δεν έχουν ανάγκη απο κάποιον να τους τρομάξει για να φάνε.

Το συμπέρασμα παντως είναι ένα:Όση μόρφωση και να αποκτήσει κάποιος το μόνο που καταφέρνει είναι να αποκτήσει γνώσεις και να κοκορευεται ότι τις έχει.Υπάρχουν αξίες όμως που δεν αποκτούνται με τα γράμματα , και δε διδάσκονται σε κανένα πανεπιστήμιο και σε αυτές οι περισσότεροι στερείτε.

συμβουλή:Για άλλη μια φορά σας λέω ποτε δεν είναι αργά.Συγκρωτηθείτε!
Είμαι στη διαθεσή σου για οποιαδήποτε βοήθεια.(Μόνο για το ότι δε σου σηκώνεται δε μπορώ να βοηθήσω.)

Φιλικά,
Δημήτριος Αναγν
Οικονομικός σύμβουλος Πολυεθνικής εταιρείας
Απόφοιτος Ιδ αμερικανικού Πανεπιστημίου (επειδή έτυχε να είχαμε την οικονομική άνεση)
γιος μάνας η οποία με έμαθε να εκτιμώ κάθε τι που έχω και να ευχαριστώ το θεό που το απέκτησα,Να το μοιράζω όταν είναι ανάγκη , και να προσφέρω όσο μπορώ,
Ανθρωπος με αισθήματα , με σεβασμό στον συνανθρωπό μου , Υποστηριχτής κάθε προσπάθειας για εμπλούτιση της γνώσης και συναγωνιστής των παιδιών που απαιτούν δωρεάν παιδεία από το ελληνικο κάτι που λέγεται κράτος.

Επισκέπτης

ΠΕΛΟπηδάς

23/12/2007, 11:01:41

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Εγώ θέλω να πιστεύω οτι ο φίλος μας ο Δόκτωρ Ζιβάγκος είτε αστειεύετε είτε νομίζει οτι μας κοροιδεύει.

Υπογραφή

Ένας φτωχός και μόνος Νίντζα

Επισκέπτης

ΛΟΥΚΑΣ

23/12/2007, 15:54:59

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Γεια σας παιδιά
Δεν έχω σχέση ούτε με εαπ, ούτε με πανεπιστήμια, ούτε με ακαδημίες και τέτοια. Ένας απλός μηχανικός αυτοκινήτων είμαι. Απλός αλλά περήφανος! Όμως...
Τι μικρός που είναι ο κόσμος! Τυχαίνει να γνωρίζω τον Βαγγέλη Κυρ.... (δεν θα αναφέρω όλο το επίθετο αφού και ο ίδιος δεν το έκανε). Και θα σας πω από που τον γνωρίζω:
Ήμασταν μαζί για τρεις περίπου μήνες στους καταδρομείς. Κάναμε μαζί τη θητεία μας πριν 4 περίπου χρόνια. Εγώ χρησιμοποίησα ένα μέσον που είχα και πήρα μετάθεση για μια πιο εύκολη μονάδα. Αυτός έμεινε μέχρι το τέλος της θητείας του στα σύνορα. Εκεί ήθελε. Δεν ήθελε να ακούει κουβέντα για μέσον και άλλα σχετικά.
Δεν έχω καμμιά πρόθεση να τον υμνήσω αλλά ούτε και να τον θάψω όπως προέβλεψε ότι θα κάνετε στο τελευταίο του μήνυμα και όπως αμέσως σπεύσατε να κάνετε.
Ήταν πράγματι πολύ υπερόπτης, αλαζονικός, σίγουρος για τον εαυτό του και σνομπ. Και δεν το έκρυβε. Μεγάλωσε χωρίς γονείς (από ό,τι μου είχε πει σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό όταν ήταν 2 ετών), ζούσε με τη γιαγιά του, η οποία πέθανε όταν ήταν ακόμα φοιτητής. Ό,τι κατάφερε το κατάφερε μόνος του χωρίς καμμιά βοήθεια. Ίσως γι αυτό ήταν και τόσο υπεροπτικός. Ήταν πολύ σκληρός και απαιτητικός με τον εαυτό του και το ίδιο απαιτούσε και από τους άλλους. Ήταν όμως πολύ καλό παιδί και πάντα μας βοηθούσε και μας συμβούλευε. Δεν δίσταζε όμως να προσβάλλει κάποιον όταν αυτός έκανε κάποια μακακία. Κανείς όμως δεν τολμούσε να τσακωθεί μαζί του. Ήταν δυο μέτρα άντρας. Δεν ξεκουραζόταν ποτέ, ήταν πρώτος στις σκοπιές (έκανε και τις δικές μας), στις αγγαρίες και στις ασκήσεις. Επί τρεις μήνες δεν τον είδα ποτέ να κοιμάται. Τον λέγαμε Ράμπο, επειδή ηταν πολύ δυνατό παιδί. Εκείνη την εποχή έκανε το διδακτορικό του. Το ήξερα ότι έμενε μόνιμα στο Παρίσι.
Στις εξόδους που είχαμε από το στρατόπεδο, όλα τα κορίτσια της πόλης έκαναν ουρά για να τον δουν. Ήταν ωραίο παιδί και είχε επιτυχίες με τις γκόμενες. Τον ζηλεύαμε γι αυτό. Είχα δει τη γυναίκα του μια δυο φορές. Ήταν παντρεμένος από τότε. Τι γυναικάρα ήταν αυτή!! Και η πρώτη.. Με συγχωρείς Βαγγέλη, αλλά το καλό να λέγεται. Νομίζω ότι κι αυτή ήταν φυσικός ή κάτι τέτοιο. Δεν το ήξερα ότι στο μεταξύ έκανε παιδάκια. Να σας ζήσουν.
Θυμάμαι πως ό,τι πρόβλημα είχαμε του το λέγαμε και αυτός μας το έλυνε αμέσως. Βοηθούσε πολύ. Ήταν πάντα πρόθυμος. Μας ειρωνευόταν όμως μερικές φορές επειδή, όπως έλεγε, πνιγόμασταν σε μια κουταλιά νερό. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά μια φορά τον είδα να κοιτάζει μια παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία των γονιών του και να κλαίει. Κατά βάθος ήταν πολύ ευαίσθητο παιδί.
Θυμάμαι σαν τώρα τα λόγια του (μερικά απο΄αυτά τα είπε και στα μηνύματά του): "Να ζητάτε πάντα το καλύτερο, η ζωή είναι αγώνας, να μη διστάζετε να θυσιαστείτε για μια ιδέα, για μια γυναίκα, για ένα σκοπό, μη βολεύεστε με αυτό που έχετε, να κυνηγάτε το όνειρό σας, ακόμα κι αν χρειαστεί να σπαταλήσετε όλη σας τη ζωή... κλπ κλπ"
Ίσως τα έλεγε σε λάθος ανθρώπους, ίσως πάλι και όχι. Πάντως, για να πω την αλήθεια δεν τον πολυκαταλαβαίναμε.
Βγγέλη (ή μάλλον Ράμπο όπως σε φωνάζαμε), τα έμαθες; Ο φίλος μας ο Μένιος (ο λοχίας ρε) παντρεύτηκε και έκανε και ένα παιδάκι. Πήγα να τον δω στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες. Μιλάει για σένα και συγκινείται.
Γεια σου Ράμπο. Μπορεί να μην ήξερα πολλά, ήξερα όμως ότι η Ελλάδα δεν σε χώραγε. Από τότε. Και το διαπίστωσα για μια ακόμα φορά όταν διάβασα κάποια σημερινά μηνύματα.

Γεια σας παιδιά. Καλά Χριστούγεννα


Επισκέπτης

Δημήτριος Αναγ

23/12/2007, 16:45:15

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Ρε παιδιά νιώθω οτι βρισκόμαστε στο 1940.Ξέρεις ο φίλος από τον πόλεμο που τυχαία άκουσε στις εφημερίδες το όνομα του φίλου του που θριάμβευσε και βγήκε να μας πεί ότι τον γνωρίζει και όχι μόνο αυτό του αφήνει και μήνύματα από το ραδιόφωνο.
Καλά ρε φίλε , κινητά δεν είχατε?Έστω ένα σταθερό?
2)Σε ρώτησε κανείς για τη θητεία του Βαγγέλη?
3)Είδες κανα τίτλο στο φόρουμ οι fan του βαγγέλη Κ ή Ράμπο?Αιτήσεις για το ανοικτό πανεπιστήμιο λέει.Αν θες το fan site του συμπολεμιστή σου ψαξε στο www.kalamokavalikema.gr
4)Αν ήθελες να γίνεις λίγο πιο πειστικός ας έγραφες οτι τον γνώριζες λίγο παραπάνω απο τρείς μήνες.Οφείλω πάντως να ομολογήσω οτι ο έρωτας σας εξελίχθηκε πολύ γρήγορα.
5)Έαν υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα να είναι αλήθεια όσα λές τότε συμπονούμε πραγματικά τον φίλο σου για το φρικτό χαμό της οικογενείας του πάντως να ξέρεις το να θρηνείς τους ίδιους τους γονείς δε σε κάνει ευαίσθητο άνθρωπο.Δε νομίζω οτι υπάρχει άνθρωπος που αδιαφορεί για τους γονείς του.Ευαίσθητο άνθρωπο σε κάνει ο σεβασμός στον συνανθρωπό σου ασχέτως επιστημονικής μόρφωσης και κοινωνικής θέσης.
6)Συγχώρεσε με αλλα δε πιστεύω στις απίθανες συμπτώσεις.Έχω την εντύπωση οτι είσαι ο ίδιος ανθρωπός ο οποίος προσπαθεί να μπαλώσει τις βλακείες που πέταξε χρησιμοποιώντας το θαυμασμό και τη λύπη των ακροατών καθώς και έναν τελείως χαζό τρόπο.
-*-Μας είπε οτι είναι τριάντα.Πρίν 4 χρόνια στα 26 ήταν φαντάρος και έκανε μεταπτυχιακό.Πότε πήρε 3 πτυχία όπως μας είπε?
-*-Όλα τα κορίτσια στην πόλη κάναν ουρές για τον Βαγγέλη αλλα παρ'ολα αυτα βρισκονταν και στα σύνορα.
-*-Υπάρχει όνομα Μένιος?


Όπως και νά χει σε ευχαριστούμε για τη προσφορά της βιογραφίας του Μεγάλου Βαγγέλη Κ ή Ράμπο ή και της φανταστικής αυτοβιογραφίας σου αλλά και πάλι σου λέω εισαι σε λάθος φορουμ.

Άνοιξε και συ ενα site να κάνεις το κομμάτι σου!Έτσι να μπαίνεις και να γουστάρεις.....

Επισκέπτης

Ζουζουίτσα

23/12/2007, 17:22:26

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Και εγώ τον ξέρω τον βαγγέλη, πολύ καλό παιδί, θυμάμαι τότε που δουλεύαμε μαζι στην συγγρού και μας έλεγε οτι ο χαμος των γονιών του τον οδήγησε να κάνει πεζοδρόμιο. Θυμάμαι που μάζευε ένα κομποδεματάκι πελάτη-πελάτη και το έβαζε στην καλτσοδέτα του γιατι ήθελε λέει να σπουδάσει και να γίνει επιστήμονας, εμεις του λέγαμε, "τι λές μωρή που θα γίνεις και επιστήμονας, δεν σου φτάνει που είσαι μαστορας στις πι*ες?". Ύστερα μια μέρα του ήρθε το χαρτί να παρουσιαστεί στο στρατό και τον χάσαμε, χαίρομαι που έμαθα νέα του έστω και απο δω μέσα,
Τελικά έβαλε σε όλες μας τα γυαλία, τα κατάφερε, μπράβω Βαγγελιώ(ετσι τον φωνάζαμε τότε) μας εμπνέεις όλες.

Υπογραφή
Καλτσοδέτα φτώχεια και φιλότιμο

ΥΓ, Βαγγελιώ συγχώρεσε τα τυχόν ορθογραφικά μου λάθη, φταίει που είμαι του δρόμου

Επισκέπτης

ΛΟΥΚΑΣ

23/12/2007, 17:35:06

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Aν είχες πάει φαντάρος και δεν σε είχε βγάλει γιωτά με κάποιο κουσούρι ο πανεπιστημιακός πλούσιος μπαμπάκας σου θα ήξερες ότι όλα τα στρατόπεδα, ακόμα κι αυτά που είναι κοντά στα σύνορα, είναι κοντά σε πόλεις. Ψάξε να δεις σε ποια πόλη κοντά υπηρετούν οι λοκατζήδες και τότε θα καταλάβεις. Θα μάθεις και λίγη γεωγραφία, εκτός από το Κολωνάκι που γνωρίζεις.
Το Μένιος είναι από το Αγαμέμνων. Δεν το ήξερες; Ή να τον ειδοποιήσω για να σου απαντήσει; Να ξέρεις όμως ότι αυτός τα παίρνει αγρίως όταν βλέπει κακομαθημένα πλουσιόπαιδα να κοροϊδεύουν την πραγματική αντρική φιλία.
Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε τόσο γρήγορα ο Βαγγέλης. Μπορεί να τέλειωσε στα 21 και να έδωσε κατατακτήριες. Μπορεί να σπούδαζε εδώ και στο εξωτερικό ταυτόχρονα. Πάντως δεν πρέπει να είναι 30... γύρω στα 31 είναι. Εκεί κόλλησες;; Σας είπα ότι δεν ξέρω από πανεπιστήμια. Από αυτά που είδα στους 3 μήνες ο Βαγγέλης μπορούσε να κατορθώσει τα πάντα!!!
Τον κοροϊδεύετε αλλά όλο με αυτόν ασχολείστε. Μήπως τον γουστάρετε;
Και κάτι τελευταίο: Για να βρίσκεσαι εσύ στη χλιδή σου, και να κρίνεις εμάς τους άντρες, κάποιοι πραγματικά βρίσκονται ακόμα στο 1940, όπως λες. Οικονομικά και κοινωνικά.
Άντε σαββατόβραδο είναι. Βρες καμμιά γκομενίτσα, γιατί τα σπυράκια σου έχουν κάνει περικοκλάδες! Και άσε τον Βαγγέλη και τον κάθε Βαγγέλη. Αυτός πάλεψε στη ζωή του και τα κατάφερε. Σας τα είπε και τελείωσε. Κοίτα να πετύχεις τίποτα κι εσύ μόνος σου και χωρίς τον μπαμπάκα σου. Δεν θα ασχοληθώ άλλο, έχω και οικογένεια. Απ΄ό.τι είδα όμως εσύ είσαι εδώ μέσα εβδομάδες ολόκληρες και κρίνεις τον κόσμο... περαστικά σου
Και να πιστεύεις στις συμπτώσεις. Η ζωή είναι μια σειρά από συμπτώσεις. Αυτό σου το λέει ένας μουτζούρης (όπως μας λένε εμάς τους μηχ. αυτοκινήτων), που τα νύχια του είναι μέσα στη μαυρίλα. Άλλωστε τον Βαγγέλη τον ξέρει η μισή Ελλάδα (εξαιρούνται οι αδελφές και τα μαμόθρευτα).
Συνεχίστε το θάψιμο, εγώ θα χαίρομαι τη γυναίκα και την κόρη μου

Επισκέπτης

GIANNHS

23/12/2007, 18:08:39

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Πριν από όλα να σας πω ότι είμαι φοιτητής στο ΕΑΠ.
Όμως η συζήτηση έχει φύγει. Άλλο πράγμα είναι να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στις σπουδές μας και άλλο να βρίζουμε χυδαία κάποιον που έχει αντίθετη άποψη και να προσβάλλουμε την αξιοπρέπειά του και τη μνήμη των δικών του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτίλα γι αυτόν που το κάνει. Η ζωή έχει και γυρίσματα.
Αν είναι αλήθεια αυτά για τον Βαγγέλη Κ., τότε κι εγώ τον θαυμάζω κι ας είμαι στο ΕΑΠ. Αυτοί όμως που πρόσβαλλαν έτσι, όχι τον ίδιο αλλά, τον εαυτό τους , καλό θα ήταν να πάνε να φουντάρουνε...
Σημείωση: Είμαι 42 ετών, έχω κάνει προ πολλού τη θητεία μου και ξέρω τι σημαίνει λοκατζής ή καταδρομέας, κυρία Ζουζουίτσα των βορείων προαστείων!!!

Επισκέπτης

Doureios-ipnos

23/12/2007, 19:41:55

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

παιδιά,συγκεντρωθείτε!!!!
1)το θέμα ειναι το ΕΑΠ και μπορεί ο καθένας να λέει τις αποψεις του.
το να προσβάλλουμε τους άλλους δεν καταλαβαίνω γιατι κρινεται απαραιτητο.
2)ομολογώ ότι ειμαι φυση καχυποπτη και λιγο με έβαλε σε σκέψεις το ότι απο το πουθενά ο λουκάς ανακάλυψε τον παλιό του συν-φαντάρο και έσπευσε να παραθέσει το εγκώμιό του. επειδή όμως πάντα υπάρχει μια πιθανοτητα τα όσα λέει να ειναι αληθεια,τοτε μπράβο στο βαγγέλη για τα όσα κατάφερε.
κρίμα μόνο που κάπου ανάμεσα στα 3 πτυχία,τα 2 μεταπτυχιακά, το 1 διδακτορικό και οι 6 γλώσσες δεν βρήκε λιγο χρονο να μάθει τι σημάινει Άνθρωπος.
θα μου πεις,μπορέι μέσα στις δυσκολίες να μη βρέθηκε κανείς να του πει..αλλά και πάλι,αφου έκανε την υπέρβαση,κριμα που δεν προχώρησε λιγάκι ακόμη!
επισης κριμά που δεν έτυχε να ακουσει ότι η ορθογραφία δε σημαίνει κατι απαραιτητα ούτε για τη νοημοσύνη,ουτε για τις ικανοτητες, ουτε για το πόσα πτυχεια έχει καποιος.

τα παραπάνω δεν τα λέω με εριστική διάθεση.
πραγματικά θεωρώ οτι ειναι κριμα, όπως κριμά ειναι και το να μη σκεφτομαστε γενικά τι καταστάσεις μπορεί να έχει βιώσει κάποιος και να ψάχνουμε την πρώτη ευκαιρία να υποβιβάσουμε όποιον βρούμε μπροστά μας-κι αυτό πηγαινει σε πολλούς απο τους συνομιλητές σε αυτό το θέμα.

όπως και να χει όμως,προτείνω μέρες που ειναι να κλεισετε για διακοπές,να ξεκουραστείτε λιγάκι κι εσείς κ αν θελετε να συνεχισετε κάντε το μετά των Φώτων.

άντε,καλές γιορτές να χουμε :)

Επισκέπτης

Απόστολος

23/12/2007, 20:36:49

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Τελικά, είτε με τη θετική είτε με την αρνητική έννοια, αυτός ο Βαγγέλης Κ. κατόρθωσε να απασχολήσει πολλούς. Ίσως αυτό χρεώνεται στα ομολογουμένως πολλά κατορθώματά του. Μπορεί να είναι παλιάνθρωπος, μπορεί να είναι και το καλύτερο παιδί. Μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι και απάνθρωπος όπως λέει ο δούρειος. Το σίγουρο είναι ότι κρίσεις μπορούμε να κάνουμε μόνο όταν γνωρίζουμε κάποιον από κοντά και όχι διαβάζοντας κάποια μηνύματα, τα οποία μπορεί να είναι και προβοκατόρικα. Για παράδειγμα: Ο Πελοπίδας μπορεί να είναι ιδιαίτερα μορφωμένος και να κάνει επίτηδες τόσα πολλά ορθογραφικά λάθη μόνο και μόνο για να αστειευθεί ή να τραβήξει την προσοχή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Το θέμα μου δεν είναι όμως αυτό. Ο Βαγγέλης Κ. και ο Λουκάς με επηρέασαν πάρα πολύ. Όχι γι αυτό που είναι ή για τις ιστορίες τους. Αλλά για κάποιες ''λεπτομέρειες'' σε αυτά που είπαν. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Είμαι 27 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, χωρίς πτυχίο. Είμαι κι εγώ ένας από τους χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ. Πριν από δύο χρόνια κληρώθηκα σε ένα τμήμα που επέλεξα και στο οποίο τα πηγαίνω πολύ καλά. Η ύλη μου φαίνεται αρκετά εύκολη και σχετικά ενδιαφέρουσα και τις εξετάσεις τις περνάω χωρίς πολύ κόπο. Μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Όχι όμως ικανοποιημένος ή ευτυχισμένος! Διαβάζοντας τα μηνύματα του Βαγγέλη Κ. και του Λουκά απομόνωσα κάποιες φράσεις.
Από τον Βαγγέλη Κ.:
...........βαρέθηκα να συμπονώ και να συμπάσχω με τους χαζούς, τους δειλούς και τους ατάλαντους. Δεν μπορώ αυτούς που συμβιβάζονται με το οτιδήποτε.
Η ζωή είναι αγώνας, θυσία, μην την πουλάτε έτσι εύκολα! Να θέλετε πάντα το καλύτερο και όχι απλά αυτό που μπορέσατε να αποκτήσετε... Πάντα το καλύτερο... Ακόμα κι αν χρειαστεί να δαπανήσετε γι αυτό όλη σας τη ζωή... Δεν αντέχω τα ανθρωπάκια που ψάχνουν ένα ''οποιοδήποτε'' κεραμίδι για να στεγάσουν τις ανάγκες τους, τα όνειρά τους και τις σπουδές τους (ειδικά όταν αυτό το κεραμίδι είναι και ''ΑΝΟΙΧΤΟ''!).............
Και από τον Λουκά:
........................Θυμάμαι σαν τώρα τα λόγια του (μερικά απο΄αυτά τα είπε και στα μηνύματά του): "Να ζητάτε πάντα το καλύτερο, η ζωή είναι αγώνας, να μη διστάζετε να θυσιαστείτε για μια ιδέα, για μια γυναίκα, για ένα σκοπό, μη βολεύεστε με αυτό που έχετε, να κυνηγάτε το όνειρό σας, ακόμα κι αν χρειαστεί να σπαταλήσετε όλη σας τη ζωή... κλπ κλπ" ..........................
Συγκλονίστηκα! Θυμήθηκα τον εαυτό μου πριν από 10 χρόνια, όταν, γεμάτος όνειρα κι ελπίδες, επιδίωκα την εισαγωγή μου στην Νομική της Θεσσαλονίκης. Για να υπηρετήσω τη δικαιοσύνη και τον άνθρωπο, όπως έλεγα. Δεν πέρασα. Ακολούθησε ο στρατός και η μετέπειτα επιδίωξη για ''βόλεμα'' σε μια ''θεσούλα'' στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά.. και όχι ιδιαίτερα πρωτότυπα... Όταν το ''βόλεμα'' τακτοποιήθηκε, έψαξα να βολευτώ και ''γνωστικά'', εισερχόμενος στο ΕΑΠ. Δεν έχω παράπονο από το ΕΑΠ, όπως προανέφερα. Έχω παράπονο από μένα, που δεν προσπάθησα όσο όφειλα στον εαυτό μου.
Και σήμερα, με αφορμή τα μηνύματα του Βαγγέλη Κ. και κυρίως του Λουκά, αποφάσισα το εξής: ΤΕΡΜΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟ ΕΑΠ, ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΗΜΙΜΕΤΡΑ!!!
Δεν με νοιάζει ποιός είναι ο Βαγγέλης Κ. ή ποιός είναι ο Λουκάς. Ας είναι και ο ίδιος ο Χίτλερ, ας είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου!! Εμένα μου άνοιξε τα μάτια. Στο εξής θα κυνηγήσω το καλύτερο, θα επιδιώξω να εισαχθώ στη Νομική που πάντα υπεραγαπούσα, ακόμα κι αν για αυτό σπαταλήσω όλη μου τη ζωή, όπως έλεγε και ο Βαγγέλης Κ. Στο κάτω κάτω αν δεν τα καταφέρω, έχω και τη δουλειά μου. Συμβιβασμούς όμως με τη γνώση δε θα ξανακάνω ποτέ! Καλό και άγιο το ΕΑΠ, αλλά δεν είναι αυτό που ήθελα 100%.
Είναι πάντως παράξενο: Δύο άγνωστοι σε μένα συν-φαντάροι, σήμερα μου άλλαξαν τη ζωή. Τους ευχαριστώ κι ας μην τους γνωρίζω. Από μια πραγματική σύμπτωση (αλήθεια, τι με ώθησε να μπω σήμερα σε αυτό το σάιτ;), άλλαξε προσανατολισμό η ζωή μου. Και μετά λέει ο Δημήτριος Αναγ. ότι δεν πιστεύει στις συμπτώσεις.

Καλές γιορτές και από μένα, σας ευχαριστώ πολύ (ξέρετε ποιούς) και αντίο!
Ελπίζω να πετύχω σε αυτό που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πάντα ήθελα. Αν όχι θα έχω τη συνείδησή μου καθαρή ότι προσπάθησα όσο μπορούσα...

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΗΧΤΑΡΑΣ

23/12/2007, 21:15:10

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Οχι φίλε Βαγγέλη, δεν κάνω τα λάθη επήτηδες, είμαι ανορθόγραφος, δεν σου κρύβω όμως πως αν ποτέ χρειαστώ διωρθωτή στα κείμενα μου θα είσαι ο πρώτος που θα του χτυπήσω την πόρτα.

Μπορεί να μην είμαι γιατρός της θεσσαλονίκης πάντως πρέπει να προσέξεις λίγο αυτή σου την κρίση ταυτότητας και τις πολαπλες σου προσωπικότητες.

Ευχαριστώ

Ο κάτοχος παντοφλών(ζευγάρι) και παπουτσιών σπορτεξ.

Επισκέπτης

ΚΩΣΤΑΣ

23/12/2007, 21:41:43

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Είμαι ο (μελλοντικός παρακαλώ) ιατρός από τη Θεσσαλονίκη (από το ανοιχτό πανεπιστήμιο του δήμου Θεσσαλονίκης). Ευχαριστώ που δεν με ξεχνάτε καρντάσια! Σας ανακοινώνω ότι με αυτά που βλέπω σκέφτομαι να πάρω ειδικότητα στην ψυχιατρική (από το ίδιο ανοιχτό πανεπιστήμιο του δήμου Θεσσαλονίκης βέβαια). Και θα έχω και πολλούς πελάτες. Όλους σας. Οι μεν αντιΕΑΠ, ιδεολόγοι, επιστήμονες, πετυχημένοι, οι δε υπερΕΑΠ, γκρινιάρηδες, καχύποπτοι, ανορθόγραφοι, ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ!!!!!!!!! Όλοι δουλεύετε για μένα. Τώρα απ' ότι βλέπω θα επεκταθώ και στο εξωτερικό για κάποιους σουπερ πετυχημένους πυρηνικούς... κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
Φαγωθείτε λίγο ακόμα, φάτε τις σάρκες σας, βριστείτε κι άλλο και εδώ είμαι εγώ. Σε λίγους μήνες ανοίγω ιατρείο στην οδό Νίκης και σας περιμένω!

Επισκέπτης

Απόστολος

24/12/2007, 03:59:20

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Σύντροφε Πελοπίδα ή Ζουζουνίτσα ή όπως αλλιώς παρουσιάζεσαι, αν και ανορθόγραφος είσαι πολύ έξυπνο παιδί. Πλησιάζεις αλλά είσαι ακόμα πολύ μακριά! Δεν είμαι ο Βαγγέλης. Έχετε πάθει ψύχωση πια όλοι μ' αυτόν τον τύπο! Κάνε υπομονή και θα μάθεις σε λίγες μέρες... ποιός ακριβώς είμαι... Ως τότε... να περνάς καλά και να δώσεις χαιρετίσματα στους συντρόφους από τα Χανιά!

Επισκέπτης

Δημήτριος Αναγν

24/12/2007, 07:59:59

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ GIANNHS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πριν από όλα να σας πω ότι είμαι φοιτητής στο ΕΑΠ.
Όμως η συζήτηση έχει φύγει. Άλλο πράγμα είναι να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στις σπουδές μας και άλλο να βρίζουμε χυδαία κάποιον που έχει αντίθετη άποψη και να προσβάλλουμε την αξιοπρέπειά του και τη μνήμη των δικών του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτίλα γι αυτόν που το κάνει. Η ζωή έχει και γυρίσματα.
Αν είναι αλήθεια αυτά για τον Βαγγέλη Κ., τότε κι εγώ τον θαυμάζω κι ας είμαι στο ΕΑΠ. Αυτοί όμως που πρόσβαλλαν έτσι, όχι τον ίδιο αλλά, τον εαυτό τους , καλό θα ήταν να πάνε να φουντάρουνε...
Σημείωση: Είμαι 42 ετών, έχω κάνει προ πολλού τη θητεία μου και ξέρω τι σημαίνει λοκατζής ή καταδρομέας, κυρία Ζουζουίτσα των βορείων προαστείων!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΑΛΑ ΡΕ ΡΑΜΠΟ ΚΙ ΕΣΥ,ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ?ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.ΑΚΟΥΣΕΣ ΝΑ ΠΩ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ?ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑ ΕΚΕΙ.ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ.

Αντε παιδιά όλοι μαζί στο fan forum του Βαγγέλη ή Ράμπο!..........


Και κάποιες ερώτησεις στο συμπολεμιστή Λουκά:Λύσε μου ρε φίλε μια απορία.....
Όπως μας είπες δεν έχεις κάποιο πτυχίο...Πράγμα που σημαίνει ότι στα 18 σου πήγες φαντάρος.Όπου όπως αναφέρεις αυτό ήταν 4 χρόνια πρίν.Δλδ αν ξέρω καλά μαθηματικά τώρα είσαι 22.Πότε πρόλαβες και παντρεύτηκες και έκανες και παιδιά....Μπράβο ρε.........
2)Ο μένιος που τα παίρνει άγρια,(Καλά έχω χεστεί επάνω μου τώρα)τι εννοεί αληθινη φίλια?Να μαθαίνεις νέα για το φίλο σου τυχαία μέσα από ένα φορουμ?Να μην έχεις ούτε ένα τηλ.Ωραίοι φίλοι είσαστε.Ο καλός Ο κακός και ο άσχημος.
3)Είμαι 28 χρονων και να ξέρεις ότι δεν δέχομαι συμβουλές από κανένα 22χρονό ερωτευμένο με το Ράμπο.
4)Θα σου λύσω και τις απορίες σου για μένα μιας και χωρίς να ξέρεις γράφεις για μένα
Το 1998 έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο ήταν και η πρώτη μου επιλογή.Γράφτηκα στη σχολή μου και αμέσως έφυγα για φαντάρος όπου και υπηρέτησα 15 μήνες λόγω Σπουδών (2 Τρίπολη , 9 Στο Λαγό του Έβρου και 4 στα Ανω Ποροϊα Σερρών).Μόλις απολύθηκα όπως ποτέ δεν έκρυψα λογω κάποιος οικονομικής άνεσης την οποία άξια μετά από πολλούς κόπους των γονιών μου κατέχουμε γράφτηκα σε ιδιωτικό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο όπου τελείωσα οικονομικά και Δ.Επιχ/σεων με άριστα.Αυτή τη στιγμή εργάζομαι ως οικονομικός Σύμβουλος σε μεγάλη πολυεθνικη εταιρεία και παίρνω εναν ικανοποιητικό μισθό τον οποίο σκοπεύω να χρησιμοποιήσω ώστε να φτιάξω οικογένεια και να προσφέρω στα παίδιά μου μια καλή ανατροφή ώστε να γίνουν καλοί άνθρωποι.

Α και μια χάρη:Θα μου δανείσεις ένα από εκείνα τα μπλουζάκια που έχεις με τη φωτογραφία του Ράμπο ή Βαγγέλη μπροστά που γράφει πισω με μεγάλα κόκκινα γράμματα we love βαγγέλης

Επισκέπτης

Δημήτριος Αναγ

24/12/2007, 08:22:13

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Ζητώ συγνώμη για την απάντηση που έδωσα στον GIANNHS.Νόμιζα οτι αναφέρεται σε εμένα και θεώρησα ότι δεν προσέβαλα το λεπτό θέμα της μνήμης κανενός.Απ'οτι κατάλαβα αναφέρεται στον ζουζουίτσα οπου θα πρότεινα και εγώ να μη θίγουμε τόσο λεπτές καταστάσεις έστω και αν η πιθανότητα να είναι αλήθεια να είναι μηδαμινή.Ας σκεφτούμε τη μία στις χίλιες το γεγονος να είναι πραγματικό.

Εάν όντως δεν αναφέρεσαι σε μένα χίλια συγνώμη για τα σκληρά μου λόγια!!!


Δημήτρης!

Επισκέπτης

ποιητής Φανφάρας

24/12/2007, 11:24:42

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Το ΕΑΠ
-----------

Μόλις κληρώθηκα στο ΕΑΠ
μου ήρθε ξάφνου ένα ''ΓΚΑΠ''!
Μου τό 'δωσε η κοινωνία
για τη μεγάλη μου βλακεία

Και λέω εγώ: βρε κοινωνία
τι σού ΄φταιξε η δική μου η βλακεία;
Μου λέει αυτή: να αφυπνισθείς
κι απ΄το ΕΑΠ να αποσυρθείς!

Να πας αλλού να ασχοληθείς
κι αληθινά να μορφωθείς
να δεις πως παίρνουν τα πτυχία
και τι ζητάει η κοινωνία

Ν' αφήσεις πια τις χαζομάρες,
τις άρες, μάρες, κουκουνάρες,
να πας να στρώσεις τον ποπό σου
και να δουλέψει το μυαλό σου

Να πας να βρεις ένα θεσμό
ανώτατο, πραγματικό
να πάρεις πτυχίο αληθινό
από Α.Ε.Ι. κανονικό!!!


Επισκέπτης

Δημήτριος Αναγν

24/12/2007, 14:37:46

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Απάντηση πρός Αποστόλη:
---------------------------------------------------------------------------------------
Και σήμερα, με αφορμή τα μηνύματα του Βαγγέλη Κ. και κυρίως του Λουκά, αποφάσισα το εξής: ΤΕΡΜΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟ ΕΑΠ, ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΗΜΙΜΕΤΡΑ!!!
Δεν με νοιάζει ποιός είναι ο Βαγγέλης Κ. ή ποιός είναι ο Λουκάς. Ας είναι και ο ίδιος ο Χίτλερ, ας είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου!! Εμένα μου άνοιξε τα μάτια. Στο εξής θα κυνηγήσω το καλύτερο, θα επιδιώξω να εισαχθώ στη Νομική που πάντα υπεραγαπούσα, ακόμα κι αν για αυτό σπαταλήσω όλη μου τη ζωή, όπως έλεγε και ο Βαγγέλης Κ. Στο κάτω κάτω αν δεν τα καταφέρω, έχω και τη δουλειά μου. Συμβιβασμούς όμως με τη γνώση δε θα ξανακάνω ποτέ! Καλό και άγιο το ΕΑΠ, αλλά δεν είναι αυτό που ήθελα 100%.
Είναι πάντως παράξενο: Δύο άγνωστοι σε μένα συν-φαντάροι, σήμερα μου άλλαξαν τη ζωή. Τους ευχαριστώ κι ας μην τους γνωρίζω. Από μια πραγματική σύμπτωση (αλήθεια, τι με ώθησε να μπω σήμερα σε αυτό το σάιτ;), άλλαξε προσανατολισμό η ζωή μου. Και μετά λέει ο Δημήτριος Αναγ. ότι δεν πιστεύει στις συμπτώσεις.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φίλε απόστολε η ισχύς της προσωπικότητάς σου με μαγεύει.Η αποφασιστηκοτητα και ο δυναμισμός σου με ξετρελλαίνουν , αλλά η νοημοσύνη σου πραγματικά με αφήνει αίωρο στο ανάγνωσμά σου.Είναι πραγματικό συγκηνιτικό ένας άντρας 27 χρονών γεμάτος δύναμη και αυτοπεποίθηση, αναγνώσκοντας δυο βλακείες που αλύπητα πυροβολούν δύο ομοειδή με τα λεγόμενα άτομα που πιθανότατα είναι ένα άτομο (το ίδιο),να αποφασίζει ατράνταχτα και όχί μόνο να το ανακοινώνει κιόλας φωναχτά οτι είναι ένας αποτυχημένος....

27 χρόνια δλδ έπρεπε να μάθεις τη βιογραφία της θητείας του Ράμπο για να δώσεις στο κομμάτι επιτυχία της ζωής σου μια ιδιότητα?

Ρε σεις Λουκά ,Βαγγέλη , Απόστολε , Μάρκο , Ματθαίο ή οπως, Σταματήστε...Κάνετε ζημιά στο κόσμο δε βλέπετε...


Έγω πάντως πιστεύω πως αυτό το παιδί ο Βαγγέλης έχει σοβαρό πρόβλημα..Ένα γιατρό ρε παιδιά.Τώρα τον έπιασε η τρίτη προσωπικότητα του Απόστολου..
Ρε βαγγέλη λες τόσο καιρο να μιλάμε μόνο οι δυό μας και να μη το έχω καταλάβει..Λές όλοι οι άλλοι εδω μέσα να εισαι εσυ?Τρομακτικό μου ακούγεται......
Μήπως εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου παίρνεις τον εαυτό σου στο κινητό και μιλάτε?
Μια συμβουλή:Μη παίξεις ποτέ σκακι μαζί σου γιατι φαίνεσαι έξυπνος.Μπορει να χάσεις...Και πάνω απ'ολα μη βάλεις στοιχημα.....

Επισκέπτης

Γαυροθύελλα

24/12/2007, 14:41:28

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Έγω ένα έχω να πώ:
Πάνω απ'όλα ο Γαυρός!!!!!!!


Μεγάλη μου αγάπη , Ολυμπιακάρα μου!

Επισκέπτης

ΚΩΣΤΑΣ

24/12/2007, 14:51:27

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Προς Δημήτρη Αναγν.
Άσε και κανέναν άνθρωπο να μιλήσει και να πει την ηλίθια γνώμη του χωρίς να τον κρίνεις και να τον κατακρίνεις! Μήπως ήθελες να γίνεις θεός ή δικαστής και σου έχει μείνει απωθημένο; Όλη μέρα δεν κάνεις άλλη δουλειά; Πουλάκι δεν έχεις να ασχοληθείς; Έτσι θα κάνεις τη σωστή οικογένεια που θες; Μόνος σου; Βγες και λίγο έξω! Ξέχνα πια αυτόν τον Βαγγέλη, βρες έναν άλλο γκόμενο!
Είπαμε: για ΟΛΕΣ τις διαταραγμένες προσωπικότητες θα ασχοληθώ εγώ, ο μελλοντικός ψυχίατρος από το ανοιχτό πανεπιστήμιο του δήμου Θεσσαλονίκης

Υ.Γ. Σου έχω μια θεραπεία: Θα επαναλαμβάνεις 100 φορές τη μέρα και μέχρι να το πιστέψεις: ''΄Δεν είμαι πια ερωτευμένη με τον Βαγγέλη''

Υ.Γ. 2: Όποτε καλείτε γιατρό θα δηλώνω πάντα παρών

Επισκέπτης

Γιακουμής

24/12/2007, 14:56:45

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Γειά σας παιδιά , Έγω ξέρω το Λουκά!Ειμαι το βύσμα που έβαλε για να πάρει μετάθεση στο Στρατό.Θυμάμαι το πουλάκι μου που ήρθε στο γραφείο μου με δυό μπουκέτα τριαντάφυλλα , δυο νταμιτζάνες κρασί , ένα βαρέλι φέτα (απ΄τη χωριάτικη τη καλη),Είχε κρεμάσει και δυο σειρές σκόρδα στο λαιμό του και με δάκρυα στα μάτια μου έλεγε πόσο άσχημα περνάει στα σύνορα.Μου είπε αν γινόταν να βάλω και το φίλο του το Βαγγέλη Ή Ράμπο μαζί του αλλά δε γινόταν.Αυτουνου η φέτα βρώμαγε.Έτσι αφού χλαπακιάζω δυο κομμάτια φέτα χωριάτικη αποφάσισα να στείλω το παιδί σε ένα φυλάκιο που έφτιαξα ειδικά για αυτόν δυόμιση ολόκληρα μέτρα έξω από την αυλόπορτα του σπιτιού του...Λεβέντης σας λέω,Ούτε κρύο τον ένοιαζε (του είχα βάλει μια σόμπα ίσα με το μποί του , ήταν και Αυγουστος) , ούτε σκοτάδι.Μετά τις 5 το απόγευμα το φυλακιο έκλεινε..Αυτά τα λίγα Για το Λουκά......
Καλα Χριστούγεννα

Επισκέπτης

Απόστολος

24/12/2007, 16:01:01

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

------------------------------------------------------------------------- Δημήτριος Αναγν. : Ρε βαγγέλη λες τόσο καιρο να μιλάμε μόνο οι δυό μας και να μη το έχω καταλάβει..Λές όλοι οι άλλοι εδω μέσα να εισαι εσυ?Τρομακτικό μου ακούγεται......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απόστολος: Λες???? Ο Πελοπίδας όμως, σαν έξυπνο παιδί που είναι, τόπιασε αμέσως το πρωινό μήνυμα (07:59':20''). Εσύ? Υπομονή.......

Επισκέπτης

Τρύφων

24/12/2007, 21:55:30

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Χαίρετε.
Ονομάζομαι Τρύφων και παρακαλώ το μήνυμά μου να αντιμετωπισθεί με την δέουσαν σοβαρότηταν. Επιθυμώ να υποβάλλω μίαν ερώτησιν εις τους αξιοτίμους αποφοίτους του τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), το οποίον εδρεύει εις την πόλιν των Πατρών. Μετά μεγίστης χαράς επληροφορήθην λίαν προσφάτως ότι συνεστήσατε σύλλογον, ο οποίος φέρει την επωνυμίαν "Σύλλογος Ελλήνων Ευρωπαιολόγων".
Το ερώτημά μου είναι το εξής: Δύναται τις, όστις δεν τυγχάνει κάτοχος του υμετέρου τίτλου σπουδών (δεν είναι απόφοιτος δηλαδή του Ε.Α.Π.), να εγγραφεί εις τον εν λόγω σύλλογον; Δεν σας κρύπτω ότι επιθυμώ διακαώς να εγγραφώ εις τον υμέτερον σύλλογον. Εξ όσων γιγνώσκω, δεν υφίσταται εν Ελλάδι έτερος σύλλογος φέρων τοιαύτην ονομασίαν, ήτοι "Σύλλογος Ελλήνων Ευρωπαιολόγων''.
Οι τίτλοι σπουδών, οίτινες έχω εις την κατοχήν μου είναι οι εξής:
1) Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (λίαν καλώς)
2) Απόφοιτος Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων (άριστα)
3) Μεταπτυχιακόν Δίπλωμα Ειδικεύσεως εις την Ιστορίαν της Αναγεννήσεως, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (άριστα)
4) Μεταπτυχιακόν Δίπλωμα Ειδικεύσεως εις την Ευρωπαϊκήν Μεσαιωνικήν Φιλοσοφίαν, εκ του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (Γαλλίας)
5) Μεταπτυχιακόν Δίπλωμα Ειδικεύσεως εις την Ευρωπαϊκήν Πολιτικήν και Στρατιωτικήν Ιστορίαν της Δύσεως, εκ του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (Γαλλίας)
6) Διδακτορικόν δίπλωμα με αντικείμενον την επίδρασιν της Αριστοτελικής Φιλοσοφίας εις την διαμόρφωσιν της Ευρωπαϊκής φιλοσοφικής σκέψεως του 14ου αιώνος, (Πανεπιστήμιον Στρασβούργου)
7) Πλήθος δημοσιεύσεων εις επιστημονικά περιοδικά της Γαλλίας, της Ιταλίας και, προσφάτως, της Ισπανίας.

Παρακαλώ να μην με αντιμετωπίσετε με ειρωνία, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν κρίνετε ότι οι τίτλοι σπουδών μου δεν είναι επαρκείς ή εάν διαπιστώσετε ότι είναι κατά πολύ κατώτεροι από τον τίτλο σπουδών, τον οποίο αποκτούν οι απόφοιτοι του τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ε.Α.Π.

Περιμένω αγωνιωδώς απάντησιν (μόνον από τους αποφοίτους του τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΕΑΠ και μόνον εφόσον γιγνώσκουν), με την κρυφήν ελπίδαν να με δεχθείτε εις τον σύλλογόν σας και να μου δωθεί τοιουτοτρόπως η ευκαιρία να ονομαστώ και εγώ ευρωπαιολόγος.

Ειλικρινώς υμέτερος
Τρύφων

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

25/12/2007, 04:40:25

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι το μύνημα το έχω πιάσει φίλε χαμελέων, αυτά που λες για μένα τα άντλησες απο το φόρουμ μου www.katana.phpbbtest.com, όμως πάμε παρακάτω. Τελικά ξεφύγαμε τελείως απο το θέμα, αργά και σταθερά και με χαρακτηριστική συνέπεια. Στο τέλος για χάρη του Βαγγέλη θα κατέβει να μιλήσει και ο Άγιος Γεώργιος και ο Κωνσταντινος Καραμανλής, θα πεί οτι του είχε κάνει πρόταση να θέσει υποψηφιότητα αλλα αυτός αρνήθηκε επειδή έπρεπε πρώτα να παντρέψει τις ορφανές αδερφές του. Δεν ξέρω για σας, εγώ έχω ένα δίπλωμα bachelor of arts on business, γράφω ιστορίες και ποιήματα, φτιάζω γελοιογραφίες, έχω μάθει διάφορα επαγγέλματα και τα έχω ασκήσει (τεχνικός υπολογιστών, γραφίστας, αποθηκάριος κλπ). Επίσις διαβάζω, ενημερώνομαι, συναναστρέφομαι και συζητω με ενδιαφέροντες ανθρώπους, αγαπάω στεναχωριέμε απογοητεύομαι, γοητεύομαι, φωτογραφίζω, τρώγω τα νύχια μου, ανεβαίνω σε βουνά, περνάω φαράγγια, πονάω πεινάω κλπ. Αν περίμενα όλη μου τη ζωή, ένα Βαγγέλη, ή ένα Γιακουμή, η μια μελπομένη να μου πουν τι είναι σωστό και τι όχι θα ήμουν πολύ πεζός, ίσα ίσα άτομα σαν και αυτούς, αντί να με αποθαρύνουν με πεισμώνουν να τους αποδείξω ότι έχουν άδικο, και συνήθως το πετυχάίνω. Μήν αφήνετε κανέναν να σας λέει τι είναι καλό και τι όχι, ο άνθρωπος είναι καλός αγωγός και ενισχυτής της εκπαίδευσής αρκεί να έχει όρεξη, κάντε τις επιλογές σας και αφήστε τους υπόλοιπους να μουρμουρίζουν, its your life after all.


Ο κάτοχος απολυτηρίου κυλικείου

α ρε Βαγγέλη πόσο μόνος νιώθω χωρίς τον προσωπικό μου διορθωτή, πίκρα.

Επισκέπτης

Δημήτριος Αναγν

25/12/2007, 05:18:58

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Εύγε Πελοπίδα! Μαζί σου! Σου εύχομαι τα όνειρα σου να γίνουν πραγματικότητα!!

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

25/12/2007, 05:25:36

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Ευχαριστώ φίλε, αν και τα όνειρα μας καμιά φορά όταν νυχτώνει καταλήγουν να είναι οι χειρότεροι μας εφιάλτες...είναι η σανίδα σωτηρίας και το βαρύδι μας ταυτόχρονα στον ωκεανό τον "στείρων" επιλογών.

Επισκέπτης

Δημήτριος Αναγν.

25/12/2007, 08:39:11

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Φίλτατε θέλω να πιστεύω πως όταν βουλιάζουμε , λίγο πρίν τον πνιγμό , εμφανίζεται πάντα ένα χέρι το οποίο μας τραβά στην επιφάνεια.Ευχομαι να μη χρειαστείς ποτέ το χέρι αυτό,Κι αν ποτέ το χρειαστείς να έρθει άμεσα!
Καλές Γιορτές σε όλους!

Επισκέπτης

Μαρία Παπαδοπούλου

25/12/2007, 10:06:02

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Εδώ μέσα είναι φόρουμ όπου ανταλλάσσονται απόψεις για το ΕΑΠ και όχι μέσο διαφήμισης του έρωτα μεταξύ Δημητρίου Αν. και Πελοπίδα. Πηγαίνετε αλλού να βγάλετε τα μάτια σας ρομαντικοί ερωτευμένοι αργόσχολοι ή κάντε κανένα ταξιδάκι του μέλιτος μέχρι το Παρίσι για να συναντήσετε το Βαγγέλη που τόσο σας έχει συγκλονίσει αφού τον αναφέρετε σε κάθε μήνυμά σας. Άντε κορίτσια!

Στα σοβαρά τώρα... Κύριε Τρύφωνα πέρσι τελείωσα το τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΕΑΠ. Δεν ξέρω αν αυτός ο σύλλογος που λέτε απευθύνεται μόνο σε μας ή αν μπορείτε να γίνετε κι εσείς μέλος. Νομίζω ότι θα είχαμε να ωφεληθούμε από τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Ας επικοινωνήσει κάποιος συνάδελφος που ξέρει καλύτερα για να σας απαντήσει

Καλές γιορτές σε όλους (και στους δυο ερωτευμένους φίλους μας).
Και συγγνώμη αν ήμουν απότομη, αλλά... αμάν πια! Όποιος αισθάνεται μοναξιά εδώ έρχεται να τη βγάλει; Δεν είναι εδώ κλαμπ γνωριμιών. Ή μήπως είναι;

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

25/12/2007, 10:23:33

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

...δεν ειμαι εγω ερωτευμενος με το Βαγγελη αλλα ο φίλος του απο το στρατο, είχαν μεγαλώσει μαζι σε ένα ραντζο με αγελάδες πράγμα που τους έφερε πιο κοντά, μετα ο καθένας ακολούθησε το δρόμο του. ο ενας έγινε επιστήμων και ο άλος μηχανηκός αυτοκινήτων, όμως ποτέ δεν ξέχασαν εκείνα τα κρύα βράδυα του χειμώνα που το θερμόμετρο τους έφερνε πιο κοντά. Μαρια παπαδοπούλου, έχεις καμια σχέση με την πίτσα παπαδοπούλου η απλώς την ίδια γεύση?

Υπογραφή
+

Επισκέπτης

Μαρία Παπαδούλου

25/12/2007, 10:41:26

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Απλώς την ίδια γεύση!

Επισκέπτης

Μαρία Παπαδοπούλου

25/12/2007, 10:48:34

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Κι αυτά που σας είπα ερωτευμένα, αργόσχολα και ρομαντικά αγοροκοριτσάκια, ισχύουν.
Απλά όταν κάποιος απαντά με χιούμορ, απαντώ κι εγώ έτσι

Επισκέπτης

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ-αγοροκοριτσοπαιδοβούβαλο

25/12/2007, 11:03:47

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

όπως θα έλεγε και ο φίλτατος Γιάννης ο περικεφαλαίας ή Γιάννης ο Δράκουλας

εεεενταξειιιι

Υπογραφή

μπουτίκ κρεάτων

Επισκέπτης

Παύλος Μπόκολης

25/12/2007, 13:34:13

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Ασχοληθείτε και με τίποτα άλλο ... αργόσχολοι.

Επισκέπτης

_fantom_

25/12/2007, 14:29:41

Απ: Αιτήσεις για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

δυστυχώς η κατάσταση φαίνεται να παρεκτρέπεται ολοένα και περισσότερο σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι ειπώθηκαν κάποιοι προβληματισμοί και από τις δύο πλευρές, αλλά κατά τα φαινόμενα δεν έχει νόημα να συνεχιστεί το πράγμα σε αυτό το επίπεδο.

Η προσθήκη σχολιασμού για αυτό το θέμα έχει απενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή

Συνταγή για πλιγούρι με κρέας, χρησιμοποιήσαμε μοσχαρίσιο κιμά

Πλιγούρι με κιμά
Είναι μια εύκολη συνταγή που όμως είναι πολύ χορταστική και εμένα μου φαίνεται αρκετά νόστιμη


κιμάς

Μακαρόνια με κιμά
Μια συνταγή που μας φέρνει αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια


Αργολίδα

Αργολίδα
Ο νομός Αργολίδας, είναι ο μικρότερος της Πελοποννήσου και έχει...


Νομός Καστοριάς

Νομός Καστοριάς
Η λίμνη της Καστοριάς, o ορεινός όγκος του Γράμμου με...


Σκόπελος

Σκόπελος
Η Σκόπελος είναι ένα όμορφο καταπράσινο νησί στις βόρειες Σποράδες....


Αίγινα

Αίγινα
Η Αίγινα βρίσκεται στο κέντρο του Σαρωνικού κόλπου και πρωτεύουσα...


κώδικας ιστοσελίδας

Στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες
Λίγα λόγια γύρω από τα δύο βασικά είδη των ιστοσελίδων


ιστοσελίδα

Τι χρειάζεται για μια ιστοσελίδα;
Τρία είναι τα βασικά σημεία για να υπάρξει μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ


Κάπνισμα

Κόβω το τσιγάρο
Με λένε Αναΐς, είμαι 20 χρονών, καπνίζω εδώ και 3...


Νετρινίτα η Ατίθαση

Νετρινίτα, ή....Νετρίνα η Ατίθαση :ΡΡ
Μια μεξικάνικη ιστορία, με την νετρινική μας πινελιά. Ο Χοσέ...


κάλπικη λίρα

η άλλη κάλπικη λίρα ...
Κάποτε, πριν δέκα συναπτά έτη, φοιτήτρια ούσα σε ένα από...


γυναικεία συζήτηση

Απόψεις γύρω από το θέμα της αποτρίχωσης
Προσωπικά θεωρώ μεγάλο έγκλημα τη χρήση ξυραφιού, αν και αναγνωρίζω...


Χοιρινή τηγανιά

Χοιρινή τηγανιά με μουστάρδα και πιπεριές
Νόστιμη τηγανιά με χοιρινό κρέας και μουστάρδα για έξτρα γεύση


Καστοριά

Καστοριά
Στην Καστοριά βρεθήκαμε για μια ημερήσια εκδρομή και φτάνοντας εκεί...


Παλαιά Επίδαυρος

Παλαιά Επίδαυρος
Η Παλαιά (ή Αρχαία, όπως συνηθίζεται να λέγεται) Επίδαυρός βρίσκεται...