Παιδικά παιχνίδια : Ποιος Νοιάζεται για τα Παιδιά;


  • Το Νοέμβριο του 2006, οι αρχές των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσαν μια «εθελοντική ανάκληση», 4,4 εκατομμυρίων παιχνιδιών της Mattel (κούκλες και αξεσουάρ Polly Pocket), γιατί υπήρχε κίνδυνος μικροί μαγνήτες να αποσπαστούν, από τα παιχνίδια. Η ανάκληση ακολούθησε ανακοίνωση της Επιτροπής των Η.Π.Α., για την Ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων, η οποία ανέφερε ότι 3 παιδιά, ηλικίας 2, 7 και 8 ετών υποβλήθηκαν, σε επέμβαση, για διάτρηση εντέρου, λόγω κατάποσης, μαγνητών, που αποσπάστηκαν, από παιχνίδια.
  • Τον Απρίλιο του 2007, η ίδια Επιτροπή, εξέδωσε «Αυστηρότατη Προειδοποίηση προς τους Γονείς», ότι τα παιδιά τους κινδύνευαν να καταπιούν μαγνήτες, που μπορούσαν να αποσπαστούν, από παιχνίδια. Η Επιτροπή, στο έγγραφό της κατέγραψε 33 περιπτώσεις παιδιών, που χρειάστηκαν επείγουσα χειρουργική επέμβαση και μια περίπτωση θανάτου ενός παιδιού είκοσι μηνών. Αυτές, βέβαια, οι περιπτώσεις αφορούσαν και άλλες εταιρίες.
  • Τον Αύγουστο του 2007, οι αρχές των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσαν μια νέα «εθελοντική ανάκληση» περίπου 20 εκατομμυρίων παιχνιδιών της Mattel, μέσα στα οποία τουλάχιστον 7,3 εκατομμύρια κομμάτια ήταν κούκλες και αξεσουάρ Polly Pocket. Τουλάχιστον, οχτώ μοντέλα παιχνιδιών, που υποτίθεται ότι είχαν αποσυρθεί το Νοέμβριο 2006, περιλήφθηκαν, στη νέα ανάκληση.
  • Τον Αύγουστο του 2007, οι Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές Αρχές ανακοίνωσαν την εθελοντική απόσυρση, από την Mattel, ενός εκατομμυρίου παιχνιδιών Fischer Price, γιατί οι μπογιές, με τις οποίες είχαν βαφεί, περιείχαν υπερβολικά ποσοστά μολύβδου.
  • Χτες, 5 Σεπτεμβρίου 2007, ανακοινώθηκε και νέα «εθελοντική ανάκληση» παιχνιδιών της Mattel, λόγω υπέρβασης του επιτρεπτού ορίου μολύβδου, σε παιχνίδια της.
Αυτές οι δύο περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων ανακλήσεων, θέτουν σοβαρά ερωτηματικά, για την ασφάλεια των παιχνιδιών, που κυκλοφορούν, στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Η ευθύνη της Mattel είναι τεράστια. Οι Εθνικές Αρχές, επίσης, ευθύνονται. Αυτές θα έπρεπε, να είχαν, τουλάχιστον, επιβλέψει τις «εθελοντικές ανακλήσεις», ώστε να ολοκληρωθούν και να μη βρίσκουμε, στην αγορά, τα ίδια παιχνίδια, εννιά μήνες, μετά την πρώτη ανάκληση. Ωστόσο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απαντήσει: Τι έχει κάνει, για να διασφαλίσει ότι η Οδηγία, για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών εφαρμόζεται, στην πράξη;

Υποτίθεται ότι, στην Ευρώπη, η νομοθεσία, για την ασφάλεια των παιχνιδιών, είναι αυστηρή. Και, όμως, καταγράφηκαν 36 περιπτώσεις παιδιών, που χρειάστηκαν επείγουσα χειρουργική επέμβαση και μια περίπτωση θανάτου ενός παιδιού είκοσι μηνών. Αυτές, βέβαια, οι περιπτώσεις αφορούσαν και άλλες εταιρίες.

Τα εκατομμύρια των παιχνιδιών, που ανακλήθηκαν, έφεραν το σήμα CE. Δυστυχώς, το σήμα αυτό παραπλανά τους Καταναλωτές, γιατί: Πιστεύουν ότι τα παιχνίδια, που φέρουν αυτό το σήμα, έχουν κατασκευαστεί ή έχουν ελεγχθεί, από τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Το σήμα αυτό προσδίδει τεράστια προστιθέμενη αξία, στο προϊόν, που το φέρει, επομένως και τεράστια πλεονεκτήματα, στις επιχειρήσεις, ιδίως αυτές, που έχουν παραγωγικές μονάδες, εκτός Ευρώπης. Στην πραγματικότητα, το σήμα CE είναι, απλά, μια ατομική δήλωση ή ένας ατομικός ισχυρισμός του κατασκευαστή ότι το προϊόν έχει συμμορφωθεί, με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Η απονομή του γίνεται έπειτα, από κατάθεση φακέλου, με έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι το παιχνίδι πληροί τα πρότυπα ασφάλειας, που ισχύουν, στην Ευρώπη, για τα παιχνίδια. Δυστυχώς, δε γίνεται προληπτικός – δειγματοληπτικός έλεγχος των ίδιων των παιχνιδιών. Και η υπόθεση Mattel αποδεικνύει ότι η ασφάλεια των παιδιών μας είναι μόνο, στα χαρτιά.

Είναι απίστευτο και κανείς δε μπορεί να το αποδεχτεί, πως η «πρώτη εταιρία παιχνιδιών στον κόσμο» απέσυρε εκατομμύρια «επικίνδυνα» παιχνίδια, που έφεραν το σήμα CE, και, όμως, λίγους μήνες αργότερα επανέλαβε τις ανακλήσεις των ίδιων παιχνιδιών και για τους ίδιους λόγους. Και επειδή έχει περάσει, στο κοινό, η αντίληψη ότι για όλα φταίει η Κίνα, δεν πρέπει να ξεχνούμε το γεγονός ότι σε κάθε Κινέζο εξαγωγέα παιχνιδιών αντιστοιχεί ένας Ευρωπαίος εισαγωγέας, ο οποίος οφείλει να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι Καταναλωτές απαιτούμε απαντήσεις:
  • Όταν, το Νοέμβριο του 2006, ανακοινώθηκε η πρώτη εθελοντική απόσυρση, ποια μέτρα πάρθηκαν, από τις εθνικές αρχές των κρατών-μελών, για την επίβλεψη της απόσυρσης; Επιβλέπονται, αλήθεια, οι αποσύρσεις ή αφήνονται στο "φιλότιμο" των επιχειρήσεων;
  • Από τον Νοέμβριο του 2006, έγιναν κάποιοι έλεγχοι σε προϊόντα της Mattel, εκτός από αυτά, που αποσύρθηκαν;
  • Γιατί το ίδιο πρόβλημα και μάλιστα σε μεγαλύτερη κλίμακα, εμφανίστηκε τον Αύγουστο του 2007, ενώ υποτίθεται ότι είχε λυθεί το πρόβλημα, με αποσύρσεις το Νοέμβριο του 2006; Ποια μέτρα λαμβάνονται, τώρα, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη ίδιων περιστατικών και στο μέλλον;
  • Ποια μέτρα πάρθηκαν, στη χώρα μας, για να διασφαλιστεί ότι η απόσυρση του Αυγούστου θα είναι πραγματική και οριστική;
  • Τα παιχνίδια, που αποσύρθηκαν, έφεραν το σήμα CE. Ποια βήματα πάρθηκαν, τους 9 μήνες, που μεσολάβησαν από το Νοέμβριο 2006 μέχρι τον Αύγουστο 2007, από τις δημόσιες αρχές, για να επανεξεταστεί, να τροποποιηθεί και να ενδυναμωθεί ο τρόπος απονομής του σήματος CE; Και αφού ο Αύγουστος 2007 μας επιφύλασσε χειρότερα γεγονότα, τι σκοπεύουν να κάνουν οι Αρχές, για να αλλάξει ο τρόπος απονομής του σήματος CE, να γίνει αυστηρότερη η διαδικασία και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά, στο μέλλον;
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απέστειλε, στις 28 Αυγούστου 2007, επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Οικονόμου, με την οποία ζητούσε εξηγήσεις και απαντήσεις, σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα. Η απάντηση, που λάβαμε, δεν εξηγεί, γιατί τα ίδια παιχνίδια αποσύρονται, ξανά και ξανά, ούτε εάν έχουν γίνει κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, από την πλευρά της Πολιτείας.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ενώνει τη φωνή του, με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τυποποίηση (ANEC), των οποίων είναι μέλος και ζητάμε την άμεση αναμόρφωση της οδηγίας, για την ασφάλεια των παιχνιδιών και την οριστική απόσυρση όλων των επικίνδυνων παιχνιδιών. Η υπόθεση της Mattel κάνει αυτή την αναμόρφωση πιο επιτακτική, από ποτέ.

ΚΕΠΚΑ - Δελτίο Τύπου
Αριθμ. Πρωτ: 1261, Θεσσαλονίκη, 06 Σεπτεμβρίου 2007

κοινοποίηση

Ημερομηνία : 07/09/2007, 13:38:44
Ετικέτες: , , , ,


Δείτε επίσης στην ενότητα Επικαιρότητα:


Κοινωνικός σχολιασμός

Επισκέπτης

ηλιακά παιχνίδια - ΛΑΤΖΙ.ΠΛΑΝ

15/01/2011, 09:43:58

Απ: Παιδικά παιχνίδια : Ποιος Νοιάζεται για τα Παιδιά

Ένα χρήσιμο link που συνοψίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας για παιχνίδια είναι το:

http://www.toy-icti.org/info/toysafetystandards.html

από το International Council of Toy Industries

Για την Ε.Ε. ισχύει το πρότυπο προδιαγραφών ασφαλείας για παιχνίδια EN71

Το θέμα πάντως είναι κατά πόσο είναι αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί ελέγχου που εφαρμόζονται από τις αρχές για τα διάφορα παιχνίδια και ιδιαίτερα αυτ'ά που προορίζονται για τις ηλικίες μέχρι 3 ετών.

Μάλλον χρειάζεται μεγαλύτερη αυστηρότητα από τις αρχές σε τέτοια ευαίσθητα και σημαντικά θέματα (περισσότεροι και πιό αυστηροί δειγματολητικοί έλεγχοι κ.λπ).

Ασφάλεια στα χαρτιά = μηδενική ασφάλεια!!

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

Παρακαλώ: α) Μην γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (είναι κουραστικό), β) Μην γράφετε με greeklish, γ) Εκφραστείτε κόσμια

Αριθμός ασφαλείας (antispam) :

Ψιτ? Αν γράφεις συχνά σχόλια και βαριέσαι να συμπληρώνεις συνέχεια όνομα, email και αριθμό ασφαλείας, μπορείς να γίνεις μέλος ώστε να μπορείς να σχολιάζεις μόνο γράφοντας το μήνυμα σου :-)


Συνταγή για πλιγούρι με κρέας, χρησιμοποιήσαμε μοσχαρίσιο κιμά

Πλιγούρι με κιμά
Είναι μια εύκολη συνταγή που όμως είναι πολύ χορταστική και εμένα μου φαίνεται αρκετά νόστιμη


κιμάς

Μακαρόνια με κιμά
Μια συνταγή που μας φέρνει αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια


Αργολίδα

Αργολίδα
Ο νομός Αργολίδας, είναι ο μικρότερος της Πελοποννήσου και έχει...


Νομός Καστοριάς

Νομός Καστοριάς
Η λίμνη της Καστοριάς, o ορεινός όγκος του Γράμμου με...


Σκόπελος

Σκόπελος
Η Σκόπελος είναι ένα όμορφο καταπράσινο νησί στις βόρειες Σποράδες....


Αίγινα

Αίγινα
Η Αίγινα βρίσκεται στο κέντρο του Σαρωνικού κόλπου και πρωτεύουσα...


κώδικας ιστοσελίδας

Στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες
Λίγα λόγια γύρω από τα δύο βασικά είδη των ιστοσελίδων


ιστοσελίδα

Τι χρειάζεται για μια ιστοσελίδα;
Τρία είναι τα βασικά σημεία για να υπάρξει μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ


Κάπνισμα

Κόβω το τσιγάρο
Με λένε Αναΐς, είμαι 20 χρονών, καπνίζω εδώ και 3...


Νετρινίτα η Ατίθαση

Νετρινίτα, ή....Νετρίνα η Ατίθαση :ΡΡ
Μια μεξικάνικη ιστορία, με την νετρινική μας πινελιά. Ο Χοσέ...


κάλπικη λίρα

η άλλη κάλπικη λίρα ...
Κάποτε, πριν δέκα συναπτά έτη, φοιτήτρια ούσα σε ένα από...


γυναικεία συζήτηση

Απόψεις γύρω από το θέμα της αποτρίχωσης
Προσωπικά θεωρώ μεγάλο έγκλημα τη χρήση ξυραφιού, αν και αναγνωρίζω...


κέικ σοκολατας

Κέικ σοκολάτας
Του έβαλα και γλάσο με κουβερτούρα


Καστοριά

Καστοριά
Στην Καστοριά βρεθήκαμε για μια ημερήσια εκδρομή και φτάνοντας εκεί...


Παλαιά Επίδαυρος

Παλαιά Επίδαυρος
Η Παλαιά (ή Αρχαία, όπως συνηθίζεται να λέγεται) Επίδαυρός βρίσκεται...