Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010


Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.253.5/118474/Β6 (ΦΕΚ 1948 Β’/22-09-2008) Υπουργική Απόφαση για τα Προπτυχιακά και την υπ’ αριθ. 105978/B7 (ΦΕΚ 2028 Β΄/1-10-2008) Υπουργική Απόφαση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τον ακόλουθο αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (500 θέσεις)
2. Πληροφορική (1000 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1000 θέσεις)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (800 θέσεις)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (800 θέσεις)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (100 θέσεις)


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (220 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (120 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (150 θέσεις)
4. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (30 θέσεις)
5. Τραπεζική (220 θέσεις)
6. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (200 θέσεις)
7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (100 θέσεις)
8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (90 θέσεις)
9. Διασφάλιση Ποιότητας (215 θέσεις)
10. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90 θέσεις)
11. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (140 θέσεις)
12. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (150 θέσεις)
13. Διαχείριση Αποβλήτων (90 θέσεις)
14. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (60 θέσεις)
15. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45 θέσεις)
16. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (120 θέσεις)
17. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60 θέσεις)
18. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60 θέσεις)
19. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (100 θέσεις)
20. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (70 θέσεις)
21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (90 θέσεις)
22. Σπουδές στην Εκπαίδευση (350 θέσεις)
33. Εκπαίδευση Ενηλίκων (140 θέσεις)
24. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90 θέσεις)
  • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
  • Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2009.
  • Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου 2008 έως τη 10η Δεκεμβρίου 2008

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών αλλά και για την υποβολή της αίτησης, θα μπορούν να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, και από τα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. και να τηλεφωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367317, 367327, 367336, 367355 και 367600.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν συνολικά μία και μόνο αίτηση. Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή ΑΤΕΙ και αντίστροφα. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια κατηγορία είτε σε διαφορετική, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων.
   
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (www.eap.gr / έλεγχος σειράς κατάταξης). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα είναι στη διάθεση του Τύπου. Στην κλήρωση θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Οι αρχικώς επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες (κατηγορίες Α και Β) καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο αμέσως μετά την κλήρωση ώστε να πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής τους. Καλούνται επίσης όλοι οι παραπάνω, με δική τους ευθύνη, να αντλήσουν από το διαδίκτυο όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή τους έντυπα, να τα συμπληρώσουν και να τα ταχυδρομήσουν στο Ε.Α.Π. το αργότερο έως και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009 (αποκλειστική προθεσμία). Η ημερομηνία της κλήρωσης των υποψηφίων, δηλ. η 20ή Δεκεμβρίου 2008, προσδιορίζει το τέλος του υπολογίσιμου χρόνου προϋπηρεσίας, καθώς και την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών σας.

Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την εγγραφή των φοιτητών θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Όσοι υποψήφιοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης καθώς και για την άντληση των απαραίτητων για την εγγραφή τους εντύπων θα μπορούν να εξυπηρετούνται, από τις 7 Ιανουαρίου έως και τις 16 Ιανουαρίου 2009, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 14.00μ.μ.

Πάτρα, 22 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Παναγιώτης Σιαφαρίκας

Ημερομηνία : 10/11/2008, 18:11:47
Ετικέτες: ,


Δείτε επίσης στην ενότητα Εργασία και εκπαίδευση:


Κοινωνικός σχολιασμός

Επισκέπτης

Νίκος

11/12/2008, 05:38:56

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Πως μεταφράζεται ο βαθμός μου(6,25) σε γράμματα του ελληνικού αλφάβητου

Επισκέπτης

ΚΩΣΤΑΣ

11/12/2008, 17:50:30

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Με τέτοια μυαλά που κουβαλάς... πραγματικά μόνο για το ΕΑΠ είσαι!

Επισκέπτης

Elpida

11/12/2008, 21:50:08

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Ναι, το εαπ σας μάρανε! Άντε πηγαίνετε σε κανένα κανονικό πανεπιστήμιο να σπουδάσετε και αφήστε τα εαπ και τις άλλες βλακείες. Λυπηθείτε τα λεφτά και το χρόνο σας. Κοροϊδία για τους αποτυχημένους είναι το εαπ.

Επισκέπτης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

21/12/2008, 09:07:43

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ΜΕ ΟΛΟ ΜΟΥ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΜΦΙΒΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ Ε.Α.Π,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.....ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΑΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΜΥΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !

Επισκέπτης

JOHN

21/12/2008, 13:34:23

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ΠΟΙΑ ΑΞΙΑ ???? ΑΣ ΓΕΛΑΣΩ!!! ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ εαπ. ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!! ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΚΑΤΕ ΓΙ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΗΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ.
ΚΙ ΑΦΗΣΤΕ ΗΣΥΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ. ΑΥΤΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΗΔΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΑΠ. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ. ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΔΕΣ!!!!

Επισκέπτης

Κατερίνα

22/12/2008, 23:57:38

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Τώρα που θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση στα πανεπιστήμια, να δω ποιός βλάκας θα πάει να σκάσει 20 χιλιάρικα στο ΕΑΠ για να σπουδάσει ένα ΤΙΠΟΤΑ!!!!
Ποιά αξία του ΕΑΠ ρε Αγγελική; Μη μου πεις ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που στα 17 του ονειρευόταν να σπουδάσει στο ΕΑΠ και όχι σε ένα αληθινό πανεπιστήμιο!! Λύση ανάγκης ήταν για να λένε κάποιοι κακομοίρηδες ότι πήρανε πτυχίο! Τι πτυχίο; Ελληνικού πολιτισμού; Και τι είναι αυτοί οι απόφοιτοι; Ελληνικοπολιτισμολόγοι; Και πού μπορούν να απασχοληθούν; Πουθενά! Στο δημόσιο μόνο για να πάρουν κάποια ευρώ παραπάνω στο μισθό τους!
Αν τυχόν γίνει ελεύθερη η πρόσβαση στα πανεπιστήμια (τα πραγματικά πανεπιστήμια εννοώ, όχι το ΕΑΠ), τότε το ΕΑΠ πάει για κλείσιμο, αφού κανένα κορόιδιο δεν θα το προτιμάει πια!
Ξυπνάτε ρε!! Σας κοροϊδεύουνε ρε εαπάκια!!

Επισκέπτης

ΒΙΚΥ

03/02/2009, 11:49:01

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Πανεπιστήμιο να είναι κι όπου θέλει ας είναι! Γνώσεις ζητάμε!!!

Επισκέπτης

Κατερίνα

03/02/2009, 16:30:09

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Πανεπιστήμιο να είναι. Το ΕΑΠ όμως δεν είναι πανεπιστήμιο. Είναι @^$#@"@$^@[email protected] μετά συγχωρήσεως.
Αν ζητάτε μόνο κάποιες σκόρπιες γνώσεις ανοίξτε καμιά εγκυκλοπαίδεια και μην πετάτε τα λεφτά σας. Μην δέχεστε να σας κοροϊδεύουνε έτσι. Αν πάλι θέλετε να πάτε στο ΕΑΠ, να πάτε. Μην έχετε όμως αυταπάτες ότι πάτε σε πανεπιστήμιο!

Επισκέπτης

Μαρια

04/03/2009, 19:13:34

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Να υποθεσω οτι οι πιο πολλοι εξυπνακηδες που γραφουν ολα αυτα τα σνομπιστηκα και υπεροπτικα ειναι τιποτα πιτσιρικαδες που τα βλεπουν ολα ευκολα χωρις να χουν δει τιποτα.Ή που ακομα πανε σχολειο και ευελπιστουν να περασουν σε καποια σχολη.Κι αν περασουν κι αν τελειωσουν νομιζουν οτι θα βρουν αμεσως δουλεια και μαλιστα του γουστου τους ή αναλογη των φιλοδοξιων που ειχαν.Μη σνομπαρουν τους δημ.υπαλληλους γιατι θα ρθει η ωρα που θα περασει απ'το μυαλο τους να βρουν καμια ακρη να μπουν ή να' χαν βρει νωριτερα.Προσγειωθειτε.Δικαιολογειστε απ΄το νεαρο της ηλικιας σας και τον ενθουσιασμο που ισως εχετε.Τον ιδιο ενθουσιασμο ομως μπορει να εχω κι εγω που ειμαι 40,με ενα παιδι και χωρισμενη,εχω βγαλει ενα γενικο με 17 οταν η αξιολογηση ηταν αντικειμενικη κι οχι με την ευκολια που μπαινουν τωρα οι βαθμοι,εχω ηδη ενα πτυχιο απο μια σχολη κι ομως θα' θελα να μαθω και κατι αλλο και σαφως να παρω κι ενα χαρτι παραπανω,που και να μη μου χρειαστει θα ειναι ενα συν στο ηδη ενδιαφερον βιογραφικο μου.Βεβαιως και δεν μπορω να δωσω πανελληνιες ή οπως αλλιως τις λετε τωρα ή να δωσω καμποσες χιλιαδες για καποια ιδιωτικη σχολη και θεωρω οτι το Ανοιχτο Πανεπιστημιο προσφερει λυση και δεν θα πρεπε να μιλουν τοσο υποτιμητικα γι αυτο.Οσων οι μπαμπαδες τα εχουν ας πανε στο εξωτερικο,οσοι μπορουν διαβαζοντας ας περασουν στις σχολες που πραγματικα θα επιθυμουσαν κι εμεις οι υπολοιποι που στηριζομαστε στις δικες μας και μονο πλατες κι εχουμε τα κοτσια και τη διαθεση να μαθουμε κατι ακομα ας μη χασουμε την ευκαιρια αυτη επειδη καποιοι τα βλεπουν...καπως.

Επισκέπτης

ολγα

07/03/2009, 12:48:02

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ Ε.Α.Π?

Επισκέπτης

Stefanos

11/03/2009, 16:01:02

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Τι βλακείες είναι αυτές που γράφεις ρε Μαρία;
Ξεκινάς από μια παραδοχή ότι αυτοί που διαφωνούν μαζί σου είναι εξυπνάκηδες πιτσιρικάδες. Σε κάνει να νιώθεις καλύτερα αυτό; Εγώ είμαι συνομήλικός σου με 3 παιδιά. Με απολυτήριο 19 και 3 με προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και μεταπτυχιακές στο εξωτερικό. Είχα ένα σωρό προβλήματα (περισσότερα από σένα), αλλά δεν καταδέχτηακα να πάω σε εαπ. Ε και λοιπόν τι έγινε; Τα προσωπικά μας "επιτεύγματα" θα βγάλουμε και εκθέσουμε εδώ μέσα;
Συνεχίζεις με μια δεύτερη παραδοχή: Ότι όσοι σπουδάζουν στο εξωτερικό είναι γόνοι πλουσίων οικογενειών. Σοβαρά μιλάς; Ξέρεις πόσοι φτωχοί Έλληνες φοιτητές δουλεύουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό; Ξέρεις πόσοι Έλληνες φοιτητές εξωτερικού προέρχονται από φτωχές οπικογένειες; Πάρα πολλοί. Είναι ντροπή να τους συκοφαντείς όλους και να τους τσουβαλιάζεις για να δικαιολογήσεις την ηλίθια επιλογή σου σχετικά με το εαπ.
Ποιός σου είπε ότι το εαπ είναι φτιαγμένο για εργαζόμενους, γονείς, ανθρώπους που ζητούν δεύτερη ευκαιρία κλπ;;; Ξέρεις πόσα βουτυρόπαιδα, πόσοι αργόσχολοι, πόσοι αγράμματοι σπουδάζουν στο εαπ; Πάρα πολλοί. Τόσα χρόνια χιλιάδες εργαζόμενοι σπούδαζαν στα κανονικά πανεπιστήμια και σπουδάζουν ακόμα. Χιλιάδες γονείς και άτομα μεγάλης ηλικίας σπουδάζουν στα κανονικά πανεπιστήμια για να αποκτήσουν ένα "πραγματικό χαρτί" και όχι ένα "χαρτί παραπάνω", όπως λες εσύ (δηλαδή ακόμα και χαρτί υγείας;)
Το εαπ δεν είναι πραγματικό πανεπιστήμιο Μαρία. Είναι ένα ίδρυμα που προσφέρει κάποιες γνώσεις εξ αποστάσεως, αμφιβόλου ποιότητας και αξίας, που σε καμιά περίπτωση δεν συνιστούν επιστήμη. Είναι ένα δημόσιο "πανεπιστήμιο" που κοστίζει ακριβότερα από το ακριβότερο κολλέγιο (εδώ ταιριάζει αυτό που λες για μπαμπάδες που τα έχουν). Είναι ενα ίδρυμα με "συμβασιούχους" καθηγητές. Ένα ίδρυμα που επιλέγει τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές και εξειδικευμένους "επιστήμονες" με κλήρωση!
Μια δημόσια επιχείρηση που κοροϊδεύει τους απελπισμένους αποτυχόντες να σπουδάσουν και τους ονομάζει (με το αζημίωτο) "επιστήμονες" (ποιάς επιστήμης άραγε;).
Αλεπού Μαρία, όσα δεν φτάνεις, μην τα κάνεις κρεμαστάρια. Έχεις κάθε δικαίωμα να επιλέγεις το εαπ, δεν έχεις όμως κανένα δικαίωμα να συκοφαντείς και να απαξιώνεις αυτούς που επιλέγουν το πραγματικά σωστό και να τους αποκαλείς πιτσιρικάδες, πλουσιόπαιδα, παιδιά του μπαμπά κλπ. προκειμένου να δικαιολογήσεις τη δική σου επιλογή.
Ό,τι μαθαίνει κανείς, καλό είναι. Να ξέρει όμως τι είναι αυτό που μαθαίνει, τι αξία έχει, από που το μαθαίνει, πόσα σκάει για να το μάθει και γιατί αναγκάζεται να το κάνει. Και να αφήσουμε τους αληθινούς επιστήμονες στην ησυχία τους.
Άντε γεια και καλές (μη πανεπιστημιακές) σπουδές.

Επισκέπτης

Pegzie

05/04/2009, 11:44:53

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Αγαπητο Μαράκι, μην ακούς όλουα αυτούς τους υπερόπτες που το μόνο που κάνουν είναι να απαντουν στην σελίδα αυτη μηπως μπορεσουν και πεισουν ανθρωπους που για τον αλφα βητα λόγο δεν σπούδασασν ή θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω, να σπουδάσουν φοβουμενοι οτι το πτυχίο θα ειναι ισαξιο με το δικο σου.Είναι αμαρτία να κόβεις τα φτερα απο εναν ανθρωπο που θελει να κανει κατι στη ζωη του και εχει τετοια θεληση.Και μπραβο σου. Συνεχισε αυτο που κανεις και μη ακουσ τπτ.Καταρχην απο το αρθρο τοθ συνταγματος διαβαζουμε οτι το ΕΑΠ ειναι (κατα λεξη) ενα ΑΠΟΛΥΤΑ ισαξιο πανεπιστημιο με τα αλλα και μαλιστα ειναι το 19ο ελληνικο ΑΕΙ. Και απο την στιγμη που μπορεις να κανεις πραγματα με αυτο και που φυσικα αναγνωριζεται και απο τον ΑΣΕΠ και γενικα σαν Πανεπιστημιο, μην ακους ανωριμες σκεψεις, που μπαινουν εδω μεσα για να σχολιασουν σαρκαστικα, (το "πιτσιρικαδες" τους μαρανε που νομιζουν ολοι οτι κατι ειναι, αν ειναι να κατονομάζουμε τον κοσμο που διψαει για γνωση "κακομοιρη" μαλλον αυτοι ειναι αξιολυπητοι που ασχολουνται με αλλους και δεν κοιτανε να κανουν κατι καλυτερο για τους εαυτους τους) και οχι για να κανουν το ονειρο τους πραγματικοτητα οπως εσυ και πολύς ακόμη κόσμος. Μπραβο και παλι Μαρακι συνεχισε ετσι.

Επισκέπτης

Θεόφιλος

05/04/2009, 15:46:51

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Ποιό άρθρο του Συντάγματος; Το Σύνταγμα δεν αναφέρεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και ειδικά σε κανένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Μάλλον στο νόμο 2552/1997 και στις τροποποιήσεις του αναφέρεσαι (οι περισσότερες διατάξεις του οποίου δεν εφαρμόζονται στην πράξη). Άλλο νόμος, άλλο Σύνταγμα.
Ας σταματήσει πια αυτή η φαγωμάρα. Αν οι φίλοι του ΕΑΠ είναι τόσο ευτυχισμένοι από το επίπεδο των σπουδών που απολαμβάνουν, από το κύρος και τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΑΠ, ας ασχοληθούν με τις σπουδές τους και ας μη ρίχνουν χολή σε όποιον κριτικάρει το ΕΑΠ. Αν πάλι βλέπουν ότι το ΕΑΠ χωλαίνει και χρειάζεται βελτιώσεις και αναβάθμιση, ας επισημάνουν τα σημεία που χρειάζονται διόρθωση και ας κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή ζητώντας τη βοήθεια ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η παιδεία στην Ελλάδα έχει τα χάλια της και το ΕΑΠ είναι μέσα στα χάλια αυτά. Ας μην χωρίζουμε τον κόσμο.
Φίλοι του ΕΑΠ, μη συμπεριφέρεστε σαν νεόπλουτοι αρχοντοχωριάτες που μόλις ανακάλυψαν την Αμερική. Φίλοι των κανονικών Πανεπιστημίων, μη δείχνετε τόση υπεροψία απέναντι στο ΕΑΠ και στους σπουδαστές του.
Ηρεμήστε όλοι!!!

Επισκέπτης

tequila

28/06/2009, 23:20:37

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Κατερινα μηπως είσαι τειτζου και όταν ακούς Παν/μιο κάτι σου κάνει?

Οταν ρωτάς που μπορείς να εργαστείς και απαντάς (μόνη σου) πουθενά το κάνεις επίτηδες ή από αγνοια.
Η φίλη μου τελείωσε Πληροφορική ΕΑΠ , έδωσε ΑΣΕΠ, πέρασε από τους πρώτους και με την πρώτη, υποσκελίζοντας ένα σωρό άλλους πτυχιούχους άλλων Παν/μιων και τώρα διδάσκει στην Β)βάθμια.

Επιπλέον, διδάκτορες που πήραν το διδακτορικό τους στο ΕΑΠ διδάσκουν ήδη σε ελληνικά ΑΕΙ ως καθηγητες και μάλιστα διεξάγοντας σημαντική έρευνα.

Όσο για το ποιο είναι κανονικό ή όχι Παν/μιο και την αντίστοιχη "αξία" όπως αναφέρεις περίμενε ως την αξιολόγηση των ελληνικών Παν/μιων. Τότε βλέπω πολλά Παν/μια (κυρίως περιφερειάκά) να βλέπουν με το κυάλι το Ανοικτό της Πάτρας.
Τότε θα κλάψουν πολλές μανούλες...

Επισκέπτης

αντωνης

04/09/2009, 10:39:01

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Προς όλους.
Είμαι 28 χρονών, παντρεμένος, εργαζόμενος και κατοικώ στην Ελληνική επαρχία.
Δεν έχω πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μόνο μεταδευτεροβάθμιας-μέσης εκπαίδευσης δλδ δημόσιου ΙΕΚ, και εργάζομαι στην ειδικότητα μου 5 χρόνια.
Βλέπω ότι οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας έχουν αυξηθεί και θέλω να ανελιχθώ στον τομέα μου. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν αποκτήσω κάποιο τίτλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, δεν «προσπαθώ να κάνω κάτι στην ζωή μου», δεν θέλω να αποκτήσω ειδικότητα. Απλά θέλω να γίνω καλύτερος και πιο καταρτισμένος σε αυτό που κάνω ήδη.
Για εξηγήστε μου όλοι εσείς οι «ειδήμονες» με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να παρατήσω την δουλειά μου (γιατί το πανεπιστήμιο έχει μαθήματα που χρειάζονται παρακολούθηση), να μετακομίσω (στο νησί που κατοικώ δεν έχει πανεπιστήμιο) και να διαλύσω γενικά την οικογένεια μου.
Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι η εξ’ αποστάσεως επί πληρωμή εκπαίδευση, και δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει μόνο το Ε.Α.Π. το οποίο θέλει και αυτό πολύ διάβασμα ειδικά για κάποιον που έχει τελειώσει το σχολείο πάνω από 10 χρόνια, συν ότι είναι αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας

Επισκέπτης

"Ειδήμων"

04/09/2009, 11:10:33

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Δηλαδή πριν εφευρεθεί η μπούρδα του ΕΑΠ, πού πήγαιναν οι νησιώτες για να σπουδάσουν; Δεν υπάρχουν νησιώτες, που σπούδασαν σε κανονικά πανεπιστήμια; Δεν υπήρξαν νησιώτες επιστήμονες, γιατροί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι κλπ?
Δεν υπήρχαν εργαζόμενοι φοιτητές σε κανονικό πανεπιστήμιο στο παρελθόν, δεν υπάρχουν και τώρα?
Όσοι έχουν οικογένεια απαγορεύεται να φοιτήσουν σε κανονικό πανεπιστήμιο? Οι φοιτητές κανονικών πανεπιστημίων δεν προέρχονται από οικογένειες; Πώς προέκυψαν? Φύτρωσαν? Δεν έχουν παιδιά? Δεν είναι παντρεμένοι πολλοί από αυτούς?

Μην υποτιμάς τη νοημοσύνη σου και τη νοημοσύνη των άλλων. Το ΕΑΠ δεν είναι ανοιχτό πανεπιστήμιο γιατί απλώς η πρόσβαση δεν είναι ανοιχτή, δεν είναι ελεύθερη. Δεν είναι ούτε πανεπιστήμιο, αφού δεν προσφέρει ειδίκευση στις αναγνωρισμένες επιστήμες (ιατρική, νομική, πολυτεχνείο κλπ), αλλά μόνο σκόρπιες γνώσεις που δεν συνιστούν επιστήμη. Δεν είναι επίσης πανεπιστήμιο, γιατί δεν ακολουθεί τις δομές και τα πρότυπα των αληθινών πανεπιστημίων παγκοσμίως.
Είναι ένα ίδρυμα, που προσφέρει γνώσεις-σπουδές εξ αποστάσεως.

Μήπως και το ανοιχτό πανεπιστήμιο δήμου Θεσσαλονίκης είναι και αυτό πανεπιστήμιο?
Ό,τι δηλώσουμε είμαστε δηλαδή σ' αυτήν τη χώρα?


Μην κάνεις κρεμαστάρια, όσα δε φτάνεις. Ξέρεις καλά ότι, αν ήσουν ικανός, θα σπούδαζες σε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο. Επειδή όμως δεν είσαι, επιλέγεις να πληρώνεις το ΕΑΠ.
Καλά κάνεις. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Μην κάνεις όμως μαθήματα ζωής εδώ μέσα και μην κλαψουρίζεις σαν να παίζεις σε ελληνική ταινία.
Άνθρωποι με πολύ περισσότερα προβλήματα από σένα επιλέγουν την αξιοπρέπεια των σπουδών ενός πραγματικού πανεπιστημίου και όχι του εαπ.

Άσε λοιπόν τις δικαιολογίες περί αποστάσεων, οικογένειας κλπ.
Σε λίγο καιρό, που η πρόσβαση στα αληθινά πανεπιστήμια θα είναι ελεύθερη, θέλω να δω ποιός θα επιλέγει να πληρώνει τα ανοιχτά. Τότε όλοι θα ξεχάσουν τις δακρύβρεχτες ιστορίες, που επικαλείσαι και θα τρέχουν να εγγραφούν στα αληθινά πανεπιστήμια, γιατί, κακά τα ψέμματα, σε αυτά ήθελαν πάντα να σπουδάσουν.
Και εσύ σε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο ήθελες να σπουδάσεις πάντα. Παραδέξου το.
Εκτός και αν ξέρεις κάποιον που επέλεξε το ΕΑΠ χωρίς να επιχειρήσει πρώτα να σπουδάσει σε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο.
Δε θα βρεις κανένα.

Με συγχωρείς αν σε στενοχώρησα. Απλώς κατέθεσα τη δική μου αλήθεια.
Εσύ τη ζήτησες.

Επισκέπτης

αντωνης

05/09/2009, 07:56:07

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Φίλε «ειδήμων»,
Αν μου επιτρέπεις να σε αποκαλώ φίλο.
Είμαι εργαζόμενος-οικογενειάρχης-νησιώτης. Όλα μαζί, όχι το καθένα ξεχωριστά. Δεν είμαι σπουδαστής του ΕΑΠ και δεν είπα ότι θα γίνω. Θέλω όμως να σπουδάσω, έστω και αργά, και δεν έχω την πολυτέλεια να διαβάζω δύο χρόνια για να φτάσω σε επίπεδο να δώσω πανελλήνιες και να περάσω σε μία σχολή την οποία τελικά δεν θα μπορώ να παρακολουθήσω λόγο αποστάσεως και έλλειψης χρόνου. Τα «κανονικά» πανεπιστήμια, όπως τα λέτε έχουν εργαστήρια, μαθήματα που απαιτούν παρακολούθηση και δεν έχουν την ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τά κανονικά πανεπιστήμια είναι για νέους (17 -18 χρονών) οι οποίοι ξεκινάνε την ζωή τους και την επαγγελματική τους πορεία από την αρχή, είναι μαθητές και πάνε σε όποια σχολή περάσουν, με μερικές εξαιρέσεις. Αν πάλι δεν τα καταφέρουν και μπορούν να πάνε σε σχολές του εξωτερικού το κάνουν. Παρακολουθούν όποτε θέλουν, εκτός αν έχουν εργαστήρια, και πλακώνονται στο διάβασμα λίγο πριν τις εξετάσεις. Και όποτε τελειώσουν. Πάντα με εξαιρέσεις.

Δεν ζήτησα «εξ αποστάσεως πτυχίο» κάτι που συμβαίνει και στα «κανονικά» πανεπιστήμια αν είσαι υπουργός, σύζυγος πρωθυπουργού κλπ
Απλά δεν μου αρέσει ο τρόπος που μειώνετε όλοι σας ανθρώπους και καταστάσεις τις οποίες δεν γνωρίζετε. Δεν είπα ότι το ΕΑΠ δημιουργήθηκε για τους νησιώτες. Θεωρώ όμως ότι όλοι, μικροί ή μεγάλοι, πλούσιοι ή φτωχοί, επαρχιώτες ή πρωτευουσιάνοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν και μάλιστα αυτό που τους αρέσει και όχι αυτό που τους επιβάλει το εκπαιδευτικό σύστημα.
Οι επαγγελματίες κάθε ειδικότητας θα πρέπει να μπορούν να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους οποιαδήποτε στιγμή θέλουν, σίγουρα με κόπο, αλλά παράλληλα με τις άλλες ασχολίες τους (εργασία – οικογένεια) και ο κόπος αυτός να αναγνωρίζεται.

Τέλος, μην σε προβληματίζουν τα χρήματα που κοστίζει το ΕΑΠ, γιατί τα έχεις δώσει ήδη σε φροντιστήρια για να καταφέρεις να περάσεις στο «κανονικό» δωρεάν κρατικό πανεπιστήμιο (χωρίς να έχεις καμία εγγύηση γι’ αυτό) και να καμαρώνεις - το πτυχίο με την κορνίζα στον τοίχο δίπλα στο proficiency (που πάλι πλήρωσες για να το αποκτήσεις) και το MBA από πανεπιστήμιο αλλοδαπής (άλλα 10 χιλιάρικα)- μόλις σχολάσεις από την δουλειά σου στα Goody’s ή στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, γιατί δεν βρίσκεις δουλειά πάνω σε αυτό που έχεις σπουδάσει επειδή είσαι overqualified.
Οοοοοοοουυυυυυυυυφ, ανάσανα!!!

Ζητώ συγνώμη από το φόρουμ για το τελευταίο ξέσπασμα αλλά τα μάζευα μέρες διαβάζοντας τις συζητήσεις και από τον «ειδήμων» για τον δεύτερο ενικό.

Παρακαλώ να συνεχιστεί ο διάλογος αλλά χωρίς να προσβάλουμε ο ένας το άλλο

Επισκέπτης

"Ειδήμων"

05/09/2009, 10:39:38

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Φίλε αντώνη,
Δίνεις τις απαντήσεις μόνος σου, λέγοντας:
""Θεωρώ όμως ότι όλοι, μικροί ή μεγάλοι, πλούσιοι ή φτωχοί, επαρχιώτες ή πρωτευουσιάνοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν και μάλιστα αυτό που τους αρέσει και όχι αυτό που τους επιβάλει το εκπαιδευτικό σύστημα.""
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ!!!
Σπούδασε λοιπόν αυτό που πραγματικά θέλεις, αυτό που πάντα ονειρευόσουν και όχι αυτό που σε αναγκάζει το σύστημα, η ηλικία και η οικογενειακή σου κατάσταση. Δεν πιστεύω να ονειρευόσουν από μικρός το εαπ, έτσι;
Η διαφορά μεταξύ μας, φίλε μου, είναι ότι εγώ κατάφερα να πάρω πτυχίο από τη σχολή που γούσταρα από μικρό παιδί. Για να το κάνω αυτό δούλεψα, στερήθηκα, απέτυχα, ξαναπροσπάθησα, αλλά τελικά τα καταφέφερα. Αν δεν τα κατάφερνα δε θα έτρεαχα σε εαπ, ιεκ, πσε και σε άλλες "απομιμήσεις". Εσύ αντιθέτως θέλεις ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟ. Με μόνη προϋπόθεση να λέγεται "πανεπιστημιακό" (κι ας μην είναι).
Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε συζήτηση, γιατί μιλάμε σε διαφορετική βάση.
Το γεγονός όμως ότι κάνεις όλη αυτή τη συζήτηση για να πείσεις όχι εμάς, αλλά τον εαυτό σου, δηλώνει ότι κι εσύ δεν είσαι ευχαριστημένος από αυτό που σκοπεύεις να κάνεις.
Μην απαξιώνεις τους πάντες για να δικαιολογήσεις μια ηλίθια επιλογή.
Απλά... ακολούθησέ την ή μην την ακολουθείς. Εγώ δεν θα την ακολουθούσα!
Γεια σου

Επισκέπτης

"Ειδήμων"

05/09/2009, 10:52:38

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Αξίζει να κυνηγάς το όνειρό σου με κάθε κόστος!
Προσπάθησε να εισαχθείς στην ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ σχολή που παντα ονειρευόσουν και μη σε παίρνει από κάτω. Όσο χρόνο κι αν σου πάρει, όσες θυσίες κι αν απαιτηθούν.
Άσε τις "απομιμήσεις", τα εαπ, τα ανοιχτα θεσσαλονικης, τα ανοιχτα πάτρας, τα πσε, τα ιεκ και τα άλλα κουραφέξαλα. Μπορεί κάποια από αυτά να σου δώσουν λίγα ευρώ αύξηση στο μισθό σου (πάντα με το αζημίωτο βέβαια), κανένα όμως από αυτά δε θα σε κάνει πραγματικό επιστήμονα.
Διάλεξε ΕΣΥ τι θέλεις!

Επισκέπτης

αντωνης

05/09/2009, 17:18:49

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Αγαπητέ φίλε,
Η λέξη επιστήμονας είναι λίγο υποτιμημένη στις μέρες μας. Κακώς. Σου θυμίζω ότι σήμερα εισάγονται σε Α.Ε.Ι. με μέσο όρο 10 και 11.

Το κακό είναι ότι κάποιοι από εμάς πληρώνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Και το λάθος δεν είναι ότι αποτύχαμε στις πανελλήνιες, είναι ότι είχαμε λιγότερες φιλοδοξίες και δεν δώσαμε καθόλου. Κάναμε αυτό που γουστάραμε και δεν συμβιβαστήκαμε με κάποια σχολή. Μάθαμε την τέχνη που μας άρεσε, γίναμε καλοί στην δουλειά μας και εργαζόμαστε από το πρώτο ένσημο μέχρι και σήμερα πάνω σε αυτό.

Δυστυχώς όμως η ζωή έχει γυρίσματα. Μεγάλωσαν οι προσδοκίες μας και η ανάγκη μας για μάθηση. Οι απαιτήσεις της αγοράς και οι δικές μας.
Αν κατοικούσα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα δεν θα το σκεφτόμουν ούτε στιγμή να δώσω πανελλήνιες και να περάσω σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αρεσκείας μου στην περιοχή.
Δεν είμαι υπέρμαχος υπερασπιστής του ΑΕΠ, το θεωρώ κι εγώ κοροϊδία. Και στο κάτω κάτω δεν έχει ειδικότητα της αρεσκείας μου.
Δεν ανέχομαι όμως διάφορους υπερόπτες σνόμπ (προς θεού μην παρεξηγηθώ) που φοίτησαν σε Ελληνικά ΑΕΙ (μαγκιά τους και μπράβο τους) να υποβιβάζουν οποιαδήποτε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης, να την θεωρούν πατέντα, απομίμηση, κουραφέξαλα και μπούρδα. Και φυσικά να θεωρούν ότι δεν έχει κανένας από αυτούς το δικαίωμα να σπουδάσει ξανά, να αυξήσει τις γνώσεις του και να αναβαθμίσει το πτυχίο του, τον μισθό του και την ζωή του.
Αυτά για να ολοκληρωθεί το θέμα γύρο από εμένα. Σʼ ευχαριστώ πάντως «ειδήμων» για την κουβέντα μας. Αν κάποιος το έχει ψάξει κι άλλο και γνωρίζει κάποιο ξένο ΑΕΙ (για να μην πω πανεπιστήμιο και το πάρουμε πάλι από την αρχή) το οποίο να έχει τμήματα εξʼ αποστάσεως θα με εξυπηρετούσε με την πληροφορία.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Υ.Γ. Θα το κυνηγήσω!!!

Επισκέπτης

αντωνης

05/09/2009, 17:27:12

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Όσο για το «με κάθε κόστος», είναι πολύ ρομαντικό να το κάνεις όταν είσαι 17, 18 ετών και το κόστος είναι ένα με δυο χρόνια από την ζωή σου και μερικά ευρώ των γονιών σου. Στην περίπτωσή μου (και άλλων εργαζόμενων με οικογένεια) το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν μπορείς να το αντιληφθείς αν δεν είσαι στην ίδια θέση.
Τέλος

Επισκέπτης

"Ειδήμων"

05/09/2009, 20:07:16

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Ίσως ήμουν σε χειρότερη. Σε πολύ χειρότερη!

Μου αρκεί αυτό που είπες: ""Δεν είμαι υπέρμαχος υπερασπιστής του ΕΑΠ, το θεωρώ κι εγώ κοροϊδία. Και στο κάτω κάτω δεν έχει ειδικότητα της αρεσκείας μου.""

Καλή επιστυχία στη ζωή σου. Νέος είσαι. Άλλοι στην ηλικία σου βυζαίνουν ακόμα τους γονείς τους και το παίζουν ακόμα φοιτητές. Των ανοιχτών, των κλειστών, των μισόκλειστων, των κανονικών, των αληθινών, των ψεύτικων, των πραγματικών, των δημοτικών, των σκεπαστών, των εύκολων ή των δύσκολων πανεπιστημίων. Ο τεμπέλης οπουδήποτε και αν σπουδάζει είναι τεμπέλης. Ο μάγκας οπουδήποτε και αν σπουδάζει είναι μάγκας.

Ως "ειδήμων" (χαχαχα) θα σε συμβούλευα να αποφύγεις τις σπουδές εξ αποστάσεως. Είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτρικό. Για πολλούς λόγους, που δεν είναι της παρούσης.
Αν θέλεις οπωσδήποτε να σπουδάσεις, προτίμησε ένα "κανονικό" ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο (όχι βέβαια "κολλέγιο" Μ. Βρετανίας) ή, ακόμα καλύτερα, μάθε καλά μια ξένη γλώσσα. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι πάντοτε χρήσιμη. Σε όλους τους τομείς της ζωής.

Είσα πολύ νέος. Μην απογοητεύεσαι και μη μιλάς σαν ηλικιωμένος.
Μην επιλέγεις τις σπουδές σου επιπόλαια και με σκοπό μόνο και μόνο να σπουδάσεις κάτι.
Αν δηλαδή ήσουν εξηντάρης και ανύπαντρος, θα επέλεγες κάποια άσχημη, κακιά και ξεδοντιάρα, μόνο και μόνο για να μη μείνεις ανύπαντρος; Γιατί λοιπόν διακαιολογείς αυτούς, που επιλέγουν (το ξαναλέω) τις μπούρδες μόνο και μόνο για να σπουδάσουν κάτι;
Ο σκοπός είναι να επιλέγουμε κάτι σωστό και αξιόλογο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ας μην το επιλέγουμε καθόλου.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 100 ΠΤΥΧΙΑ. ΕΪΝΑΙ Ο,ΤΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΕΧΕΙΣ ΠΕΤΥΧΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ. ΚΑΜΑΡΩΝΕ ΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑ ΤΑ!

Καλή επιτυχία._

Επισκέπτης

Ευτυχια

24/09/2009, 07:40:14

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Αξίζει να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας εινάι η φωτιά του να σε κάψει...

Επισκέπτης

Βασίλης

28/09/2009, 00:28:36

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Μπράβο ειδήμων

Τελικά για να μας λες ποιο είναι Κανονικό ή όχι Παν/μιο πρέπει να έχεις εντρυφήσει πολύ σε ακαδημαϊκά ζητήματα αυτής της φύσης.

Ευτυχώς που μας συμβουλεύεις κιόλας σε ποιο Παν/μιο να πάμε και σε ποιο όχι. Τι θα κάναμε χωρίς αυτές τις συμβουλές? Μάθαμε και ποια είναι Κανονικά Παν/μια και ποια Ακανόνιστα.

Μόνο πρόσεξε αν βρεθείς σε κανένα Κανονικό ΑΕΙ για πτυχίο ή μεταπτυχιακό μη σου τύχει κανένας καθηγητής απόφοιτος από το ΕΑΠ ή από τη Μ. Βρετανία ή άλλο Ακανόνιστο Παν/μιο...

SOS: Αποφύγετε ειδικά Οξφόρδη / Κέμπριτζ / LSE / OU κλπ .- μπροστά στα Κανονικά του/της Ειδήμονα δεν πιάνoυν μία.

Χαιρετίσματα.

Επισκέπτης

Θεόδωρος

28/09/2009, 14:25:56

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Βαγγέλη, πολύ καλά τα λέει ο "ειδήμων".
Εσύ είσαι σε σύγχυση, που βάζεις στο ίδιο τσουβάλι το ΕΑΠ, τα δημοτικά ανοιχτά "πανεπιστήμια" (Θεσσαλονίκης), την Οξφόρφη το London School of Economics και το βρετανικό Open University! Το τελευταίο ας πούμε αναγνωρίζεται ως ισότιμο με τα ελληνικά κρατικά πανεπιστήμια ΚΑΙ σε ΟΛΑ επαγγελματικά δικαιώματα; Ας γελάσω. Χειρότερο και από το ΕΑΠ είναι!
Ποιός καθηγητής απόφοιτος του ΕΑΠ θα διδάξει σε "κανονικό" ελληνικό πανεπιστήμιο, αφού και στο ΕΑΠ διδάσκουν επ. καθηγητές από τα κανονικά και μάλιστα με σύμβαση; Σε ποιόν τομέα θα διδάξει; Μήπως στην Ιατρική ή στη Νομική, που δεν υπάρχουν στο ΕΑΠ;
'Ολος ο κόσμος ξέρει ότι οι ΤΡΙΕΤΕΙΣ σπουδές στη Βρετανία δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και δύσκολες και σίγουρα όχι ισότιμες με τις τετραετείς ή πενταετείς στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εξαιρώ αν θέλεις τις σπουδές στην Οικονομία και Διοίκηση. Όλα τα πλουσιόπαιδα στην Αγγλία πάνε για να πάρουν πτυχίο χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Για πήγαινε στη Γερμανία ή αλλού, να δεις πόσο διάβασμα πέφτει!
Μην ειρωνεύεσαι αυτούς που λένε πέντε σωστά πράγματα. Είναι κατανοητό να θέλεις να υπερασπιστείς κάποιες επιλογές ή αποτυχίες σου, αλλά όχι κι έτσι πια!

Χαιρετίσματα.... στη Βρετανία!

Επισκέπτης

Βασίλης

28/09/2009, 19:13:51

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Θερμα ευχαριστώ Θεόδωρε (ή/και Ειδήμων, Κατερίνα κλπ.?? δεν ξέρω πραγματικά έχω μπερδευτεί) για τις τεράστιες συμβουλές, οι οποίες όμως ποτέ δεν σου ζητήθηκαν εξαρχής.

Κάτι για επίκουρους κλπ, μάλλον θα μιλάς για τους Βοηθούς στα Κανονικά που μια και που το έφερε η κουβέντα διαθέτουν Διδακτορικό>? Γιατί απ' ό,τι ξέρω στο ΕΑΠ διαθέτουν όλοι Διδακτορικό. Δεν πειράζει αν δυσκολεύεσαι κάντο γαργάρα κι αυτό, σε καταλαβαίνω...

Α, και για τα δημοτικά και ελεύθερα "παν/μια", (δηλαδή τα σεμινάρια Δήμων της χώρας) μάλλον εσύ τα ανέφερες κι όχι εγώ. Μάλλον εκ παραδρομής λάθος κι αυτό υποθέτω...

Εκπλήσσομαι από την τεράστια προσπάθεια προσφοράς κι ενημέρωσης των υποψήφιων φοιτητών πάντως. Κατά τη γνώμη μου στην επερχόμενη αξιολόγηση των Παν/μιων πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή ως αξιολογητής και οι αρμόδιοι ελπίζω να εκτιμήσουν τα προσόντα αυτά.

Αν όχι δεν πειράζει, μπορείς πάντα να μπαίνεις σε διάφορα site και να μας χαρίζεις τις καλόβουλες και πάντα από γνήσιο ενδιαφέρον συμβουλές και την καθοδήγησή σου, έστω... κι αν δεν τις χρειαζόμαστε.
Επισκέπτης

tequila

28/09/2009, 19:57:08

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Κοπελιά, πάντως οι εκκλήσεις σου δεν βλέπω να πιάνουν τόπο. Το ΕΑΠ έχει δεκαπλάσια ζήτηση από τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να απορροφήσει.

Εν αντιθέσει με κάποια άλλα που έχουν πάει για να αγοράσουν λουκέτο.

Δεν πειράζει, εσύ δεν χρειάζεται να πτοείσαι. Συνέχισε να μας χαρίζεις το γέλιο και τη χαλάρωση.

Εξάλλου είναι τόσο πολύτιμα αυτά τα αγαθά στην σημερινή εποχή και σε ευχαριστούμε για την συνεισφορά σου.

Επισκέπτης

Θεόδωρος

28/09/2009, 20:43:00

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Ο Θεόδωρος και μόνο είμαι.

Σχετικά με τους επίκουρους εννούσα ότι ένας επίκουρος σε "κανονικό" (φυσικά με διδακτορικό) είναι "καθηγητής" στο ανοιχτό. Και όταν τελειώνει η σύμβασή του, επανέρχεται στο "κανονικό" ως επίκουρος. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι;
Όπως ίσως ξέρεις, η ακαδημαϊκή ιεραρχία είναι η εξής: Διδάκτορας, λέκτορας, επίκουρος, αναπληρωτής, καθηγητής. Όταν κάποιος επίκουρος είναι καθηγητής στο ΕΑΠ, αυτό δεν είναι καλό για το ΕΑΠ, γιατί δείχνει ότι ότι στο ΕΑΠ φτάνει να είσαι επίκουρος (αλλού) για να είσαι καθηγητής (υπό προθεσμίαν κιόλας). Οι "βοηθοί" είναι κάτι άλλο. Δεν τους λέμε καθηγητές.
Έχεις δίκιο για τα δημοτικά, εγώ έκανα λάθος. Νομίζω ότι και σένα σε ενοχλεί η λέξη πανεπιστήμιο γι αυτά τα σεμινάρια. Φυσικά και δεν έχουν σχέση με το ΕΑΠ, το οποίο είναι σαφώς ανώτερο. Συγγνώμη αν θίχτηκες.
Αν σε ενοχλεί η λέξη "κανονικό", πες μου εσύ πώς πρέπει να λέμε τα μη ανοιχτά πανεπιστήμια. Να τα λέμε κλειστά; Μη μου πεις να τα λέμε συμβατικά, γιατί συμβατικός είναι ο ψεύτικος, ο συμβιβασμένος (π.χ. συμβατική ζωή, συμβατικός γάμος). Η λέξη αυτή έχει αρνητική σημασία.
Νομίζω όμως ότι και το ΕΑΠ δεν είναι πραγματικά ανοιχτό, γιατί δεν μπαίνουν εκεί όσοι θέλουν, αλλά μόνο μετά από κλήρωση.
Δεν έχω μπει σε κανένα άλλο σάιτ και δεν έχω μιλήσει για εκπαιδευτικά θέματα. Μάλλον κακώς έκανα και μίλησα και τώρα, αφού με πήρες από τα μούτρα.

Να πω και κάτι για τον τεκίλα και ας μην αναφέρθηκε σε μένα.
Μακάρι το ΕΑΠ να γίνει πρότυπο πανεπιστήμιο. Το καλύτερο από όλα. Μην έχετε τέτοια έχθρα για τους άλλους. Μπορεί κάποτε να σπουδάσω κι εγώ εκεί αν έχει κάτι που μ αρέσει.. Εκτός και αν απαγορεύεται.
Καλό να είναι να έχει κάποιος όρεξη να αποκτά γνώσεις από όπου μπορεί.
Εγώ μπόρεσα να μπω σε ένα μη ανοιχτό (κανονικό το λένε όλοι, με συγχωρείτε που το είπα κι εγώ) και τώρα είμαι φοιτητής. Δε μισώ όμως όσους είναι στο ανοιχτό. Αν αξίζει κάποιος, θα το αποδείξει μετά τις σπουδές. Άσε που πολλοί καθηγητές διδάσκουν και στα ανοιχτά και στα κανονικά και πολλοί φοιτητές, πριν σπουδάσουν στο ΕΑΠ, σπούδασαν και σε ένα κανονικό πανεπιστήμιο.
Ίδιοι άνθρωποι είμαστε και οι μεν και οι δε. Να σέβεστε και την άλλη άποψη.
Καλό πτυχίο και σε μένα και σε σας (αν είστε φοιτητές).

Επισκέπτης

Βασίλης

29/09/2009, 00:08:36

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Κοίταξε Θεόδωρε οι συμβασιούχοι στο ΕΑΠ (μέλη ΣΕΠ) μπορεί να είναι Λέκτορες ή Επίκουροι ή και ανώτερης βαθμίδας.

Τα μέλη ΔΕΠ όμως (μόνιμοι) ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή με την πλήρη έννοια και κάποιοι αναπληρωτές κ.ο.κ.
Το ίδιο συμβαίνει παντού: κάθε ΑΕΙ έχει από Λέκτορες μέχρι Καθηγητές. Τις γνωρίζω φυσικά τις βαθμίδες.

Ο Επίκουρος στον οποίο αναφέρεσαι ο οποίος μπορεί να διδάσκει στο Ανοικτό και σε άλλο ΑΕΙ είναι συμβασιούχος στο ΕΑΠ (μέλος ΣΕΠ). Δεν είναι μέλος ΔΕΠ.

Τα μέλη ΔΕΠ (όλη η ιεραρχία όπως σωστά την ανέφερες) είναι μόνιμα και αποκλειστικά στο ΕΑΠ και δεν εργάζονται σε άλλα ΑΕΙ. Εσύ είχεις υπόψη σου απ' ό,τι φαίνεται μόνο τα μέλη ΣΕΠ που μπορεί να εργάζονται ως συμβασιούχοι στο ΕΑΠ και σε άλλα ΑΕΙ.

Είναι όμως γεγονός ότι οι Βοηθοί διδάσκουν σε άλλα ΑΕΙ (κυρίως περιφερειακά) όπως λένε οι φοιτητές, ενώ στο ΕΑΠ αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται. Όλοι κατέχουν Διδακτορικό τίτλο. Καταλαβαίνεις.

Συμφωνώ ότι το ΕΑΠ δεν είναι πραγματικά ανοιχτό, εφόσον τίθεται πλαφόν εισακτέων. Και εγώ θα ήθελα να ήταν πραγματικά ανοιχτό σε όλους. Αυτό όμως φαντάζομαι έχει σχέση με τη ροή της χρηματοδότησης από το Κράτος. Αν αυξήσεις τον αριθμό των φοιτητών χρειάζεσαι και περισσότερα κονδύλια για να ανταπεξέλθεις, αλλιώς μάλλον αυτό θα αποβεί σε βάρος της ποιότητας.

Σου εύχομαι κι εγώ καλές σπουδές όπου κι αν σπουδάζεις.

Υ.Γ.: Καλά έκανες και είπες την άποψή σού. Αυτό μετράει. Δεν σε πήρα από τα μούτρα, απλώς η έντονη συζήτηση έχει κι αυτή τα πλεονεκτήματά της κάποιες φορές. Αλλιώς, θα γίνουμε όλοι "συμβατικοί" και "συμβιβασμένοι". Χρειαζόμαστε νέες ιδέες, δομές και απόψεις, μακριά από τα κατεστημένα.

Επισκέπτης

Verite

30/09/2009, 15:48:46

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Βρε ποια ΕΑΠ και Καποδιστριακά και ΑΠΘ κλπ μας λέτε? Αυτά είναι πολυτέλειες για τους περισπούδαστους...

Επαρχιακά ΤΕΙ (και ΑΕΙ, άμα λάχει...) είναι η μαγική λέξη!
Ζήτω το νεοελληνικό El Dorado!

Έλα να κινείται το χρήμα, να γίνονται νέες γκαρσονιέρες, να ενισχυθεί η επαρχιακή οικονομία με τόνωση της ζήτησης για σκορδαλιές, σουβλάκια, χωριάτικες χυλοπίτες, και άλλα καλούδια.
Όλα με γνήσια και ντόπια υλικά 100% free από μεταλλαγμένα!

Ποιος νοιάζεται για ακαδημαϊκά ζητήματα? Οι... σπουδαστές να έρχονται και όλα καλά θα πάνε. Ζωή κοντά στη φύση μακριά από τη μόλυνση και καλή ζωή. Αυτό είναι το νόημα για μένα (και όχι μόνον)!

Επισκέπτης

μαριλια

17/10/2009, 19:48:25

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ειναι η πρωτη φορα που μπαινω σε αυτην την σελιδα και ολα οσα διαβαζω ειναι των ακρων.ποιο ειναι το προβλημα δεν καταλαβα ακομα.το οτι υπαρχει και μας ¨"τρωει "λεφτα?το οτι υπαρχει και δεν ειναι αρκετα αυτα που προσφερει το εαπ?ποιος μπορει να μου πει εμενα που οι γονεις μου δεν ειχανε καμμια οικονομικη δυνατοτητα για το οτιδηποτε ειχε σχεση με σπουδη οτι πρεπει να μεινω κουτσουρο για ολη μου την ζωη?γιατι δεν μπορει αυτοι που κραζουν να μην ηταν πιο ευνοημενοι απο μενα και απο πολλους αλλους.γιατι να δωσω τα λεφτα μου σε ενα ξενο πανεπιστημιο που δοξα τω θεο στην Ελλαδα μας εχουμε πολλα και να μην τα δωσω στο εαπ που στην τελικη ειναι στανταρ αναγνωρισμενο το πτυχιο που θα παρω και οχι να περιμενω ποτε θα παρει εγκριση να αναγνωριστει..αλλωστε ολοι απο τους Ελληνες μαθαινανε παντα.αυτην την ξενομανια δεν την καταλαβαινω.στηριξε τον τοπο σου για να σε στηριξει και αυτοσ με την σειρα του.η γνωση ειναι γνωση και ο ανθρωπος που θελει να μαθει και σε ενα κρατικο ιεκ να παει θα μαθει.μην τρελαθουμε τελειως.και να ρωτησω ολους αυτους που περασανε με εισαγωγικες αν το αχτι τους το βγαζουν επανω στους εαπιτες λογω της τρομερης πιεσης που δεχτηκαν για να περασουν στο πανεπιστημιο.(?)καποιοι πληρωνουν και καποιους τους πληρωνουν αν ειμασταν ολοι ιδιοι δεν θα ειχε και νοημα.και συμφωνω απολυτα με καποιον ποιο πανω που λεει οτι η αξια του καθενος θα φανει στην πορεια του.και ασ μου εξηγησει καποιος ποιες ακριβως ονομαζονται "γνωσεις σκουπιδια" γιατι εγω στην ζωη μου εμαθα οτι η γνωση ειναι δυναμη αρκει να ξερεις να την λαμβανεις σωστα.

Επισκέπτης

Ευα

27/10/2009, 12:36:13

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Λοιπον για να βάλουμε τα πραγματα στη θέση τους, το ΕΑΠ ναι είναι το 19 ΑΕΙ αλλα δεν έχουν όλα του τα πτυχια του το οκ για την εκπαιδευση ,το τμήμα του ελληνικου πολιτισμου είναι εκτος όλα τα αλλα μπορουν ...Τώρα όσον αφορα τον βαθμο δυσκολίας αν δεν έχεις όρεξη για πολυ διάβασμα διάλεξε κάτι άλλο!! σίγουρα χρειάζονται πολλα χρήματα όχι μόνον για τις θεματικές αλλά και για την βιβλιογραφία και τέλος δεν είναι όλοι στο ίδιο καζανι αραχτοι στα κάφε των σχολών βαφοντας πανο υπάρχουν και ανθρωποι που δουλευουν 10 ωρες την ημέρα μεγαλώνουν παιδακια και διαβάζουν όλη νύχτα για το παλιοχαρτο του ΕΑΠ

Επισκέπτης

ΜΑΡΙΑ ΦΤΟΥ ΣΑΣ ΡΕ

11/12/2009, 12:27:57

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

GEIA...
ESEIS POY LETE APOTYXHMENA TA PAIDIA POY THELOUN EAP EISTE K POLY KARAGIOZIDES ALLA KYRIOS XERETE TI EISTE...????ELLHNES.....DEN YPARXEI XEIROTERO.....

H EPITYXIA STH ZWH ORIZETAI ME ALLA KRITHRIA KAI OXI ME TO POIO PANEPISTHMIO TELIOSES...GIATI AN NOMIZETE ESEIS POY EXETE TELEIOSEIS TA "KANONIKA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ" ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ...

ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΠΟΥ ΧΑΣΑΤΕ ΤΟΣΟ ΧΡΟΝΟ....


ΕΛΕΟΣ.....ΓΕΝΙΚΑ....ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ.........Κ ΤΩΡΑ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΑ ΕΙΠΑΤΕ....

Επισκέπτης

Σωτηρία

20/12/2009, 15:41:52

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Μήπως μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει; Είδα τη σειρά κατάταξης αλλά πουθενά δε λέει αν κληρώθηκα ή όχι. 'Οσο για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι ο καθένας κάνει ό, τι μπορεί.

Επισκέπτης

.....

25/12/2009, 10:27:27

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Όσοι λοιπόν την βγάζουν αραχτοί στα στέκια , τα καφέ , τα κλαμπακια ,τρώγοντας την πατρική περιουσία και αισθανόμενοι ότι σπουδάζουν ,βρίζοντας το ΕΑΠ , και πιστεύουν πως σπουδές είναι ΝΑ περάσεις στις πανελλαδικές μόνο ( αν και έτσι ειναι οι σπουδές στα ΑΕΙ ,πλην του ΕΑΠ , πως περνάμε τις πανελλαδικές , από κει και μετά αντιγραφή και γλείψιμο στους καθηγητές θέλει μόνο ) , ας το βαλουν καλα στο προβληματικό μυαλό τους πως , ο παππάς που νόμιζαν πως του πιασαν τα @[email protected] περνώντας τις πανελλαδικές μόνο , έχει φύγει και έχει πάει στο ΕΑΠ , μαζί με τα @[email protected] του .

Είναι θέμα χρόνου να γίνει το ΕΑΠ το καλύτερο ελληνικό ΑΕΙ , ενώ για τα υπόλοιπα ( αν συνεχίσουν έτσι ) είναι θέμα χρόνου να βάλουν λουκέτο μη μπορώντας να ανταποκριθούν στις εξελίξεις τις εποχής

Επισκέπτης

Τίτος

25/12/2009, 11:24:23

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Ώπα!
"Έκανε κι η μύγα κώλο κι έχεσε τον κόσμο όλο"!

Επισκέπτης

/./

25/12/2009, 12:29:41

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Το αν το ΕΑΠ θα γίνει το καλύτερο ΑΕΙ μελλοντικά κανείς δεν το ξέρει διότι δεν είμαστε μελλοντολόγοι.

Το ότι αυτή τη στιγμή το ΕΑΠ είναι Κεντρικό Πανεπιστήμιο πανελλήνιας εμβέλειας και θεωρείται ότι βρίσκεται αμέσως μετά το Καποδιστριακό και το ΕΜΠ και αιώνες μπροστά από τα επαρχιακά ΑΕΙ είναι ωστόσο γεγονός.
Επισκέπτης

Άννα

25/12/2009, 14:56:53

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Σε όλον τον κόσμο γελάνε!
http://www.youtube.com/watch?v=qFLOHu8Ozm8

Εμείς απλώς παραμυθιαζόμαστε με μπούρδες!

Επισκέπτης

///

25/12/2009, 19:01:41

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Δέστε κι αυτό!

http://www.youtube.com/watch?v=OotKwAiB2pE

Τελικά καλά λένε κάλλιο να μασάς παρά να μιλάς...

Επισκέπτης

tina

25/12/2009, 19:08:18

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

http://www.youtube.com/watch?v=F0oHha3QTf8&feature=related

!!!!

Επισκέπτης

digital

25/12/2009, 19:10:09

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010


axaxaxaxaxaxaxaxaxax


Straight 2 the point!...

Επισκέπτης

katina

25/12/2009, 19:33:27

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Συμφωνώ και εγώ με την /// digital tina!
Μόνο οι φυτιτές του εαπ έχουμε αγωγή από το σπίτι μας. Γι αυτό και σπουδάζουμε από εκεί!

Πονάει κεφάλι; Κόβει κεφάλι!
Καταργίστε όλα τα πανεπυστίμια και φιάχτε εαπ!

Καταργίστε και τα σχολεία, γιατί και εκεί βρίζουνε τα παλιόπαιδα!

Εαπ και πάσης ελλάδος αμα λάχει ναούμε!
Εαπ από το νηπιαγωγείο κιόλας! Να μη χάνουμε χρόνο σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και πανεπυστίμια!

Ζήτω το εαπ ρεεεεεεεεεεεεεε!!!!!!!!1

Επισκέπτης

....

25/12/2009, 19:48:06

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Ορίστε οι φωστήρες των συμβατικών ΑΕΙ , ας τους καμαρώσουμε , επιστήμονες , τρομάρα τους , μόνο για παροιμίες είναι…

1.http://www.youtube.com/watch?v=XDfDzYdu6aM&feature=related

2.http://www.youtube.com/watch?v=XDfDzYdu6aM&feature=related

3.http://www.youtube.com/watch?v=WVvdWSC-gZI&feature=related

4.http://www.youtube.com/watch?v=3cDl4pW83_0&feature=related


Αυτές μάλιστα , αυτές είναι σπουδές , με νόημα και βάθος , μην αφήσετε να σας εξαπατούν με το ΕΑΠ , αφιερώστε τον χρόνο σας για κάτι ποιο ουσιώδες για κάτι σαν αυτό που είδαμε και παραπάνω , αξίζει να προσπαθήσει κάποιος για να ζήσει το όνειρο το συμβατικών αει ,και να γίνει έτσι και …τέρας …μορφώσεως , τέτοιο που θα του επιτρέπει να λέει και τους εαπιτες αγράμματους ….

Επισκέπτης

!!!

25/12/2009, 20:03:09

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Μόνο που για να κάνεις αυτές τις σπουδές "με νόημα και βάθος" έδωσες 10 φορές εξετάσεις και ΑΠΕΤΥΧΕΣ!
Και τώρα... χρυσώνοντας το χάπι , υπερασπίζεσαι την πρώτη τρύπα που βρήκες να μπεις και υποβαθμίζεις αυτά στα οποία παρακαλούσες να εισαχθείς. Ξέρεις όμως ότι δεν έχεις δίκιο, όση χολή και να ρίχνεις χριστουγεννιάτικα, προσπαθώντας να βγάλεις τα ατελείωτα μίση και απωθημένα σου!
Χρόνια πολλά "επιστήμονα" μιας ανύπαρκτης επιστήμης!
¨Οσο σκατά και να είναι τα πανεπιστήμια που απαξιώνεις, είναι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ! Και αν σου έλεγαν να πας σε αυτά και να ανταλλάξεις την κληρωμένη εαπική σου θέση, θα έτρεχες με τα τέσσερα! Παραδέξου το!
Βγάζεις μίσος για κάτι που δεν καταφερες ποτέ!

Η λύση για τα νεύρα είναι άλλη. Την ξέρεις καλά, ψάξε να τη βρεις... εκτός και αν ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΑΠΕΤΥΧΕΣ!!!

Επισκέπτης

....

25/12/2009, 20:38:11

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Εδώ βλέπουμε τους πετυχημένους των ΑΕΙ ,οι αποτυχημένοι δεν είναι εδώ είναι στο ΕΑΠ όποτε είναι και εύλογο να συμπεράνει κάποιος από πού , και πως ,αντλούν την σοφία τους οι φωστήρες των ΑΕΙ , και την εκφράζουν στα παραπάνω μηνύματα τους , είναι όντως μια επίδειξη μορφώσεως αυτό που μας κάνουν ….τους ευχαριστούμε για τον χρόνο τους ,
http://www.youtube.com/watch?v=HgTpNiof3Xc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jwyrFFbgix0&feature=related

έχουν γίνει όμως πάρα πολλοί καλοί στις παροιμίες, και οι ικανότητα τους στο να περιγράφουν μια υποθετική κατάσταση , τις περισσότερες φορές ίσως μη υπαρκτή , επίσης πρέπει να τους αναγνωριστεί , προσωπικά ποτέ δεν παρακάλεσα να μπω στο ΑΕΙ σου ,και όπως βλέπεις μόνο εσύ βγάζεις κάτι το νευρικό , δεν είναι νεύρο το να περιγράφει κάποιος την πραγματικότητα , όπως επίσης είναι νεύρο το να θέλει κάποιος η πραγματικότητα να είναι αυτή που πιστεύει αυτός και να λέει μάλιστα, "επιστήμονα" μιας ανύπαρκτης επιστήμης! Προσωπικά δεν έδωσα 10 φορές εξετάσεις, και έχω πετυχει στην ζωή μου ,εσένα δεν σε βλέπω καλά όμως, έχεις χάσει την ψυχραιμία σου ,, ίσως αν βρίσεις λίγο ακόμη το ΕΑΠ , τότε μπορεί τα πράγματα να γίνουν καλύτερα για εσένα, που ξέρεις , μπορεί βρίζοντας να καταφέρεις να απαξιώσεις το ΕΑΠ και να αναδείξεις το δικό σου ΑΕΙ, και τότε όλοι θα που ααα!!! τι επιστήμονας είναι αυτός ……βρίζει υπέροχα ….ακόμα και τις ανακρίβειες του τις λέει πιστεύοντας τες ….. αν ….αλλά πρέπει να σου πω όμως πως όσο εσύ το κάνεις αυτό , οι άλλοι στο ΕΑΠ διαβάζουν …

Επισκέπτης

...

25/12/2009, 21:08:24

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Κάποιοι βιαστήκαν να ορίσουν τον πετυχημενο και τον αποτυχημένο ,ΕΔΩ, και αυτό το κανανε με την έκφραση του εσωτερικού τους πόθου καταλήγοντας έτσι σε συμπεράσματα μη υπαρκτά ( όπως ότι το ΕΑΠ είναι ψεύτικο και παραπλανητικό …κτλ ) είναι από την μια λυπηρό να βλέπει κανείς την κατάντια των ανθρώπων αυτών που για να επιχειρηματολογήσουν καταφεύγουν σε αστεία ψέματα και λασπολογίες που αρμόζουν μόνο σε 10χρονα .

http://www.youtube.com/watch?v=gCK491j5AA8

http://www.youtube.com/watch?v=B7Wv2126F9M&feature=related


Από την άλλη Είναι πολύ εύκολο για οποιονδήποτε να τους βγάλει ψεύτες .το ΕΑΠ έχει και πολύ καλό επίπεδο ,και όλα τα πτυχία του είναι αναγνωρισμένα στο δημόσιο , και όλα πλην του ελληνικού πολ. Είναι στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. όντως είναι σχετικά με τα αντίστοιχα τμήματα των συμβατικών αει πολύ ποιο δύσκολο ως προς τις απαιτήσεις, και ναι είναι εύκολο να μπεις αλλά πολύ δύσκολο να βγεις , δεν υπάρχει εαπιτις που να έχει πάρει πτυχίο και να μην μπορεί να υποστηρίξει με επάρκεια αυτό που λέει το πτυχίο του ότι μπορεί , σε αντίθεση πάντα με το 60% των πτυχιούχων των συμβατικών αει που δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν ακόμη και το πτυχίο τους ……ξέρουν όμως να βρίζουν και να λασπολογούν ….κάτι είναι και αυτό …σωστά , !!!

Επισκέπτης

Ανδρέας Κ.

25/12/2009, 21:10:51

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο και οι μεν και οι δε!
Σε στρατόπεδα χωριστήκατε; Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας;

Μερικές παρατηρήσεις θα κάνω μόνο και για τους μεν και για τους δε:

1. Είναι λάθος να συγκρίνουμε το ΕΑΠ με τα άλλα ΑΕΙ. Άλλος ο σκοπός του ΕΑΠ και άλλος των άλλων ΑΕΙ. Καλό είναι να συγκρίνουμε τα πανεπιστήμιά μας με εκείνα του εξωτερικού (για να βλέπουμε το πραγματικό μας χάλι).
Δεν είναι δυνατό να συγκρίνουμε το ΕΑΠ με τα άλλα ΑΕΙ, τα οποία έχουν εντελώς διαφορετική δομή και αντικείμενο. Ο σκοπός του ΕΑΠ δεν είναι να αντικαταστήσει τα ήδη υπάρχοντα ΑΕΙ. Δεν επιδιώκει να παράξει γιατρούς, νομικούς, μηχανικούς κλπ. Οι παραδοσιακές και αναγνωρισμένες επιστήμες συνεχίζουν να διδάσκονται από τα παραδοσιακά ή κανονικά (και όχι συμβατικά, όπως κάποιοι κακώς τα αποκαλούν) ΑΕΙ. Στο ΕΑΠ διδάσκονται άλλες "επιστήμες" και παρέχονται άλλες γνώσεις.

2. Το ΕΑΠ δεν είναι ουσιαστικά ΑΝΟΙΧΤΟ πανεπιστήμιο, αφού δεν μπαίνει όποιος γουστάρει, αλλά όποιος κληρώνεται. Είναι ένα ίδρυμα σπουδών εξ αποστάσεως. Όχι ανοιχτό στην κυριολεξία. Και εκεί διαλογή υπάρχει (άλλου είδους βέβαια).

3. Τα βιντεάκια με τις φοιτητικές εκλογές δε μας δείχνουν την κατάντια των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ και την ανωτερότητα του ΕΑΠ. Μας δείχνουν το ύφος του κομματικού διαλόγου εντός της ελληνικής νεολαίας. Μας δείχνουν την κομματική εξάρτηση, τον χαβαλέ, την πλάκα, την έλλειψη επιχειρημάτων κλπ, στοιχεία τα οποία συναντάμε παντού.
Οι εκλογές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι μαζικές και τέτοια φαινόμενα είναι φυσικό να παρατηρούνται. Τα ίδια θα συνέβαιναν και στο ΕΑΠ, αν η ηλικία των φοιτητών ήταν χαμηλότερη και οι διαδικασίες μαζικότερες.

4. Τα βιντεάκια με τις αθλιότητες στις παραδόσεις τα τράβηξαν ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΕΙ και ΟΧΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΑΠ. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι φοιτητές αναγνωρίζουν και καταγγέλλουν τα χάλια των παναπιστημίων τους. Καλό θα ήταν και οι φοιτητές του ΕΑΠ να αναγνωρίζουν τα χάλια που έχει και το ΕΑΠ και να μη βρίζουν μόνο τα άλλα ΑΕΙ. Η αναβάθμιση ενός ιδρύματος δεν περνάει μέσα από την υποβάθμιση του άλλου.

5. Η παιδεία στην Ελλάδα έχει τα χάλια της. Το ΕΑΠ αποτελεί μέρος της ελληνικής παιδείας και φυσικά εν εξαιρείται αυτής της κατάστασης. Τα πανεπιστήμια (κανονικά ή εξ αποστάσεως) αποτελούν μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Μην περιμένουμε καλύτερη κατάσταση!

6. Αν κάποιος είναι μαλ..... θα παραμείνει μαλ... είτε σπουδάσει σε παραδοσιακό είτε σε ανοιχτό πανεπιστήμιο είτε δε σπουδάσει πουθενά. Αν κάποιος έχει αξία, θα διακριθεί οπουδήποτε και αν πάει! Ικανοί και μαλ.... υπάρχουν και στα ανοιχτά και στα άλλα! Ας μη γενικεύουμε.

Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά και στους εαπίτες και στους μη εαπίτες. Μην τρώγεστε μεταξύ σας. Άλλος είναι ό τίτλος της σελίδας. Όχι "πόλεμος εαπιτών και μη εαπιτών"

Επισκέπτης

....

25/12/2009, 21:28:20

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Αυτός εδώ ο φοιτητής που κάνει αυτό την ώρα των μαθηματικών , είναι αυτός που θα βγαίνει μετά στα φόρα και θα βρίζει το ΕΑΠ και θα λέει τους εαπιτες αποτυχημένους , και προφανώς θα το κάνει αυτό , γιατί την ώρα του μαθήματος χαριεντίζονταν με την φίλη του , και για να στο πω στα ΑΕΙστικα να το καταλάβεις και συ φωστήρα , γκομενιαζε με την φίλη του αισθανόμενος επιστήμονας ….

http://www.youtube.com/watch?v=itx9KSlaiqU&feature=related

Αυτός εδώ ο φοιτητής που κάνει αυτό την ώρα των μαθηματικών , είναι αυτός που θα βγαίνει μετά στα φόρα και θα βρίζει το ΕΑΠ και θα λέει τους εαπιτες αποτυχημένους , και προφανώς θα το κάνει αυτό , γιατί την ώρα του μαθήματος χαριεντίζονταν με την φίλη του , και για να στο πω στα ΑΕΙστικα να το καταλάβεις και συ φωστήρα , γκομενιαζε με την φίλη του αισθανόμενος επιστήμονας ….

Αυτό εδώ είναι περιγραφη μιας πραγματικοτητας , δεν είναι νευρικοτητα

Νευρικότητα είναι να λέει κάποιος ότι το ΕΑΠ έχει ανύπαρκτες επιστήμες την ώρα που απόφοιτος μιας ανύπαρκτης επιστήμης του εαπ έγινε δεκτή στο CERN (π.χ.)

http://www.arvanitidis.gr/?p=4

Επισκέπτης

alexandros23

26/12/2009, 06:02:48

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Οχι μόνο η συγκεκριμένη φοιτήτρια του Φυσικού του ΕΑΠ έγινε δεκτή στο CERN μετά από επιλογή πανελλαδική από όλα τα ΑΕΙ και εκπροσώπησε τη χώρα μας, αλλά υπάρχει και το πρόσφατο παράδειγμα του ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ φοιτητή Πληροφορικής του ΕΑΠ που ανακάλυψε νέο μαθηματικό τύπο και δημοσιεύθηκε σε όλα τα επιστημονικά περιοδικά.

Και σπουδές μηχανικών έχει το ΕΑΠ σε μεταπτυχιακό επίπεδο, προς το παρόν, (μιας και το ΕΑΠ είναι νέο Παν/μιο, μόλις το 19ο από τα 23 Πανεπιστήμια της Ελλάδας) αλλά και δικηγόρους βγάζει το Open University στην Αγγλία, ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου. Οπότε, όποιος μιλάει για ξεχωριστές επιστήμες και σκοπούς μάλλον βιάστηκε λίγο...

Και κάτι άλλο, όποιος τελικά σκάβει το λάκκο του αλλουνού τελικά πέφτει ο ίδιος μέσα - Βλ. βιντεάκια, όπου η αρχή έγινε με ένα κωμικό -πργματικά - βιντεάκι, αλλά ΦΤΙΑΧΤΟ για να πλήξει και καλά το ΕΑΠ, για να αντιπαρατεθούν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ από την άλλη σε άλλα ΑΕΙ στα υπόλοιπα βιντεάκια...

Συμφωνώ ότι αδυναμίες έχουν όλα τα Πανεπιστήμια στη χώρα μας και το ΕΑΠ φυσικά, αλλά στον ακαδημαϊκό-επιστημονικό τομέα το ΕΑΠ έχει ξεφύγει πολύ μπροστά σε όλα τα επίπεδα από πολλά άλλα ΑΕΙ, κυρίως τα μικρά-περιφερειακά, και όποιος δεν το βλέπει αυτό ή δεν θέλει να το δει απλώς χάνει την ψυχραιμία του - και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που φαίνεται...

Χρόνια Πολλά σε όλους τους ΑΕΙΤΖΗΔΕΣ (ΕΑΠΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ)
Αλλού πρέπει να στραφούμε, βλέπε Κολλέγια, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΚΕΚ κλπ
Peace

Επισκέπτης

..

26/12/2009, 06:42:58

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Πραγματικά τα ΤΕΙ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ είναι μια μάστιγα που απειλούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των Πανεπιστημιων και Πολυτεχνειων (ΑΕΙ).

Αυτό που προσπαθούν χρόνια να κάνουν, δηλαδή να εξισώσουν τα ΑΕΙ με τα ΤΕΙ και τα κολλέγια δεν θα γίνει ποτέ γιατί θα μας βρει απέναντι και αυτή τη φορά ενωμένους. Δεν υπάρχει πιο σοβαρή απειλή από αυτ'ή και αν δεν ενωθούμε όλα τα ΑΕΙ (Πολυτεχνεία και Πανεπιστήμια) θα χάσουμε τη μάχη και ο κόπος των σπουδών μας θα πάει χαμένος, ενώ τις θέσεις μας θα παίρνουν σπουδαστές (και όχι φοιτητές) των ΤΕΙ και των κολλεγίων με 10ράκια στο πτυχίο τους...!!!

Επισκέπτης

mastigwmenos

27/12/2009, 17:50:58

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

mono pou oute sta tei kataferes na mpeis kai tora ta vrizeis vgazontas ta koblex sou.
ekei pou kapote itheles na gleifeis, tora xezeis. sou ksynizei diladi to tei pou einai 20 xronia paliotero apo to eap e? egine kai mastiga to tei, e?
ego den apaito exisosi aei kai tei kai anagnorizo tin anoterotita twn aei. sta tei den leme oti eimaste panepistimio. xeroume ti eimaste.
esy omws stamata na paristaneis oti pigeneis se dimosio panepistimio otan plironeis tosa xiliarika gia na pareis to xartaki sou.
kai mi gleifeis tous aeitzides legontas oti tha eiste enomenoi. oi pragmatikoi aeitzides sas exoune grammenous! otan akoune eap, gelane.

kala eipe enas parapanw: "ekane kai h myga kwlo kai exese ton kosmo olo"!

kanenas sovaros aeitzis i teitzis den asxoleitai sovara me esas. monoi sas vgazete ta apothimena sas kai vrizete tous pantes kai ta panta giati kata vathos xerete ti pragmatika spoudazete.

Επισκέπτης

axaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxxaxaxaxaxa

27/12/2009, 18:44:15

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Βλέπω εσύ ειδικά δεν ασχολείσαι καθόλου...! lol

Μα καθόλου δεν σε ενοχλεί ρε παιδί μου το θέμα ότι είσαι ΤΕ. Καθόλου όμως...

Εγώ στη θέση σου θα αγωνιζόμουν για αναβάθμιση των σπουδών στα ΤΕΙ ωστέ να γίνουν μια μέρα Τεχνολογικά Παν/μια και δεν θα λασπολογούσα τους άλλους όπως εσύ κάνεις

Και άσε μας τους ΑΕΙΤΖΗΔΕΣ στην ησυχία μας.

Αλήθεια που ξέρεις τι λέμε μεταξύ μας εμείς? Εχεις βγάλει και ΑΕΙ, έχεις καν γραφτεί σε αυτά? Εγώ όμως ξέρω κάμποσα άτομα σπουδαστές των ΤΕΙ ου μπήκαν στο ΕΑΠ ή σε άλλα ΑΕΙ για πάρουν ένα πτυχίο Πανεπιστημίου και εσύ τους αδικείς, ξέρεις γιατί? Επειδή το επίπεδό τους είναι απιαστο για εσένα που σε ενοχλεί οτιδήποτε σε ΠΕ και θέλεις να διχάσεις τους φοιτητές των ΑΕΙ ., και μη μου λες ότι τα ΤΕΙ είναι παλιότερα και κουραφέξαλα γιατί το Παν/μιο Αθηνών είναι 185 ετών και το ΕΑΠ 17 και το Πελοποννήσου ακόμα λιγότερο κ.ο.κ. Ο θεσμός μετράει και τα ΑΕΙ υπήρχαν ανέκαθεν

Τη χολή σου να την μετατρέψεις σε ενέργεια για να βελτιώσεις τη θέση σου μαζί μe τους συναδέλφους σου και με δίκαιο τρόπο με αναβάθμιση των σπουδών σας αν θέλετε δικαιώματα και όχι με το έτσι θέλω και μπαίνοντας στα χωράφια των ΑΕΙ.

Μήπως ξέρεις και τι λέγεται και στη σύνοδο των Πρυτάνεων (που μετέχει και το ΕΑΠ) να μας πεις αυτή τη φορά τι λένε και για τα ΤΕΙ εκεί?
πληροφοριακά βρε παιδί μου..

Κατηγορώντας(ότι βολεύει καθε φορά) άλλοτε το ΕΑΠ άλλοτε τα υπόλοιπα ΑΕΙ και ειδικά τα Πολυτεχνεία που έχουν μπει στο μάτι ορισμένων, δεν εξυψώνεις τον εαυτό σου, αλλά τον υποβιβάζεις. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ που τα λες δεν το καταλαβαίνεις αλλά οι άλλοι που τα διαβάζουν το πιάνουν.

Τώρα είσαι free να γελάσεις όσο θέλεις, μόνο να ξέρεις και τον λόγο...
Comprends?

Χρόνια σου πολλά και εύχομαι μια μέρα να μπεις και εσύ σε ένα Πανεπιστήμιο για να σου φύγει το βάρος που κουβαλάς και είναι ολοφάνερο.

Επισκέπτης

...

27/12/2009, 18:46:01

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

distixos oloi xeroyn ti einai kai ta TEI , mp.....la xamilis poiothtas , vlepeis yparxoyn kai ta polytelias ,vlepe symbatika AEI , pare kai sy loipon , na mhn paraponiese , ali8ia pote perases sta TEI tote poy pernoysane oloi ? h apo to texniko lykeio ......episthmona , exeis TEItzei ta @@ na vgaleis to EAP? ti to perasesw san ton K....sas? , ela pare poiothta

http://www.youtube.com/watch?v=w9AREvmz2rk

http://www.youtube.com/watch?v=JLPyKFUKVY4&feature=related

tha sas ginei o efialths sas to EAP , kai otan oi eapites tha diaprepoyn eseis na fwnazete ...den dosane paneladikes ...den dwsane paneladikes ........kai otan sas rwtane ti xerete na lete dosame paneladikes .....eiste gia lyphsh , oi ekfraseis poy kanw xrhsh poio panw se teleitse den einai tipota mpros se ayta poy didaskonte apo ton ka8hghth toys oi TEItzides sto deytero video

Επισκέπτης

bamboo

27/12/2009, 19:18:53

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Exetastiki:

http://www.youtube.com/watch?v=BQzPmhC_lsY&feature=related

Επισκέπτης

mastigwmenos

27/12/2009, 19:54:55

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

vlepo oti apantate amesws! oli mera kai oli nyxta edw mesa eisaste, mpas kai perasei kapoios pou diafwnei gia na ton vrisete. amesws! wraia komplexiki zwi kanete! o kosmos krinei ti lyssa sas kai tin aniparkti sovarotita sas.
vgalte kai alla apothimena, apotyximena atoma! gerontokorakia!
kai otan kourasteite, koitaxteite ston kathrefti kai parte monoi sas tin apantisi, giati eisaste mesa savvatovrado kai kathe savvatovrado!

pou einai ta ktiria tis sxolis sas kai ta amfitheatra sas gia na mas ferete kai eseis kanena video? mipws den exete? xaxaxaxaxaxaxaxa
milate twra kai ex onomatos twn allwn aei, ta opoia vevaia frontisate na thapsete prwta?
"ekane kai i myga kolo kai exese ton kosmo olo" ksana kai ksana

ante kalo ksekatiniasma. pao gia potaki me tin gomena. xairetismata sti diki sas gomena dld ti xeira me ta pente orfana
xaxaxaxaxxaxaxa

ante geia ... olo kai kapoio koroido tha vrethei na asxolithei mazi sas kai na sas dosei tin efkairia na vgalete ta apothimena sas kai na diaskedasete ti monaxia sas
rixte kai kanena allo video gia na niosete epistimones

Επισκέπτης

bamboo

27/12/2009, 20:31:27

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Ναι γιατί αν δεν είμασταν μέσα και να ξενυχτάμε λύνοντας ασκήσεις δεν θα βγάζαμε φοιτητές που εκπροσωπούν όλα τα ελληνικά ΑΕΙ στο CERN ή προπτυχιακούς που εφευρίσκουν μαθηματικούς τύπους οι οι οποίοι διδάσκονται στα ΑΕΙ ανά τον κόσμο.

Αλλά εσένα τι σε νοιάζουν αυτά? Κινέζικα σου μοιάζουν έτσι δεν είναι ή μήπως και γραφικά?

Αρκέσου στο... ποτάκι σου και όλα καλά θα πάνε στη νιρβάνα σου, έτσι μήπως και πάνε κάτω τα φαρμάκια....Όσο για τους χαρακτηρισμούς σου δεν στους επιστρέφουμε αφού δεν μας αγγίζουν καν, μην σε κάνουμε και περισσότερο ανασφαλή...

Επισκέπτης

...

27/12/2009, 21:11:22

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

xaxaxa exarthmene apo oysies TEItzi poy moy 8es kai gomena , ti na se kanei apotyxhmene esena h gomena ?,ti eisai se 8esh na tis prosfereis ektos apo oysies ,tsigarilikia kai kana poto me to xartilikh toy patera soy ? eee? einai 8ema xronoy na se parathsei gia enan apo toys efialtes soy , 8eoreis thn poio megalh epityxia sthn zwh soy thn exodo toy sabatovradoy se kamia gwnia kanenos klamp, metrontas ta psila soy gia na peies kai deytero ntrink epistimona twn TEI.den exeis vgalei eisodhma akomh kai tolmas na les ergazomenoys me pedia pou parallhla spoydazoy ,apothxhmenoys , eno apoteleis ton orismo ths apotyxias

kai gia na deis poso eykola mporei na sas vgalei kapoios pseytes , fantasi argotera 8a zhtate kai doylei , enw den eiste se 8esh oyte anakrivies me sovarothta na peite .

. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στεγάζεται σε 11 κτίρια συνολικού εμβαδού :
7.582,19 τ.μ. kai noikiazei alla tosa

8. Συνολικά αποφοιτήσαντες
α) Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 3254
β) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 5066

katalabaineis ti exei na ginei , oyte se gyradiko den 8a se pernoyn me to ptyxio toy TEI soy ,

Επισκέπτης

///

27/12/2009, 21:19:03

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Εσείς απ' τα ΤΕΙ θα πρέπει να είστε τουλάχιστον ευγνώμονες στα ΑΕΙ και ειδικά στο ΕΑΠ, το οποίο προσφέρει κάθε χρόνο με ειδική ποσόστωση θέσεις για καθηγητές ΤΕΙ που δεν διαθέτουν ούτε μεταπτυχιακό τίτλο, ώστε να αποκτήσουν κι αυτοί ένα μεταπτυχιακό και να σας προσφέρουν έτσι πιο αναβαθμισμένη γνώση και μόρφωση.
Αλλά όπως λένε μερικοί η αχαριστία είναι από τα χειρότερα κακά που υπάρχουν στον κόσμο!

Όσο για τις αίθουσες του ΕΑΠ σε πληροφορώ κ. Μαστιγωμένε ότι οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί το ΕΑΠ (εργαστήρια, αίθουσες μαθημάτων, πύλες, διοικητικές, παραρτήματα, ερευνητικά εργαστήρια κλπ) σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα υπερβαίνουν κατά πολύ σε τετραγωνικά πάρα πολλά ΤΕΙ συναθροιζόμενα μαζί.
Αυτό αν δεν το ήξερες γιατί αν το ήξερες και το είπες ξέροντας ότι λες ανακρίβειες δεν είναι στο χέρι μου να σε πείσω.

Επισκέπτης

...

27/12/2009, 21:23:06

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

exete to 8rasos anti na klete me thn poithta twn spoydwn sas , pernete ptyxia me antigrafes , me glypsimo , me 2aria poy ginonte 5aria ...ktl , kai zhtate na sas 8ewrhsoyn kai epistmones , poy an sas dwsei kapoios ena piroynh na fate eiste se 8esh na vgalete ta matia sas .

http://www2.eap.gr/frameset.jsp?locale=el

h apanthsh tis koinonias se ayto to xali einai kai to EAP , kai sthn poreia ola ta AEI 8a enarmonistoyn me ton tropo spoydwn toy EAP , dhl. spoydes ana 8ematikh , exetaseis sto synolo tis ylhs , me thn diafora pws pleon den 8a ginonte apo apostash , diaforetika oyte oi albanoi den 8a sas proslambanoyn gia doyleia , koita ligo ton ka8reyth kai anarwthsoy , poios kai giati na se parei akomh kai ton skylo toy na vgazeis volta .....afoy 8a ton xaseis,apo tis oysies den prolabaineis , oxi na se 8ewrhsei kai episthmona kiolas .

Επισκέπτης

Γιώργος

27/12/2009, 21:34:30

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Είχα κάποιες αμφιβολίες για την ποιότητα κάποιων "εαπιτών", αλλά τώρα πλέον δεν έχω καμία!
Συγχαρητήρια!
Ευτυχώς που μαντρώνεστε κάθε νύχτα στο ίντερνετ και βγάζετε τα απωθημένα σας και περιορίστηκε ο αριθμός των βιασμών στην Ελλάδα!

Όσο πιο πολύ γράφετε, τόσο περισσότερο γελοιοποείτε το ΕΑΠ, το οποίο υποτίθεται ότι αγαπάτε. Είστε η ζωντανή δυσφήμιση του ΕΑΠ!

Υ.Γ. Είμαι στο ΕΑΠ, αλλά ντρέπομαι να σας έχω συναδέλφους!
Σταματήστε επιτέλους αυτόν τον οχετό! Εκτός και αν κατά βάθος θέλετε να κατηγορείτε εμμέσως το ΕΑΠ. ΚΑΙ εξαιτίας σας ο κόσμος έχει κακή άποψη για το πανεπιστήμιό μας!

Επισκέπτης

sabbas

27/12/2009, 21:41:06

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Εγώ από την άλλη είμαι φοιτητής κάποιου ΑΕΙ , και βλέποντας αυτά ντρέπομαι για την κατάντια των σπουδών μας , δεν θα συμφωνήσω με των Γιώργο και ούτε πιστεύω ότι σπουδάζει στο ΕΑΠ, αισθάνομαι ότι είναι κάποιος από τους παραπάνω φοιτητές των ΑΕΙ που τώρα τα γέρνει , γιατί αν κάποιος δει τα αρχικά μηνύματα οι φοιτητές των συμβατικών ΑΕΙ τα ξεκίνησαν όλα . καληνύχτα

Επισκέπτης

Γιώργος

27/12/2009, 21:52:23

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Κάνεις λάθος "συνάδελφε" εαπίτη Σάββα με τα πολλά ονόματα.
Δε με ενδιαφέρει όμως τι πιστεύεις. Αναρωτήσου μόνο πόσο κακό έχεις κάνει στο πανεπιστήμιό μας και στον αγώνα που κάνουμε με αυτά τα εμετικά σου σχόλια. Δε θέλω να συνεχίσω. Υπάρχουμε και εαπίτες χωρίς απωθημένα. Καληνύχτα και σε εσένα. Ελπίζω να ξέδωσες και απόψε!

Επισκέπτης

.

28/12/2009, 06:57:54

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Αχ βρε τειτζή που θα κατηγορήσεις και τα ΑΕΙ...

Τη μία σου φταίνε τα Πολυτεχνεία και οι φοιτητές τους, την άλλη επιτίθεσαι στο ΕΑΠ με εμετικά σχόλια, την άλλη βγάζεις τη χολή σου στις Γεωπονικές σχολές των ΑΕΙ ...Δεν ξέρεις τι σου φταίει τελικά, ..μήπως σου φταίει εντέλει ο ίδιος σου ο εαυτός σου και οι "σπουδές" σου?? ...wannabe... ακαδημαϊκέ πολίτη!

Ευτυχώς που υπάρχουν και επιστημονικοί οργανισμοί και φορείς όπως το ΤΕΕ, το γεω-ΤΕΕ κλπ που φροντίζουν να σε βάζουν στη θέση σου όταν παρεκτρέπεσαι.

Αν θες να δεις ποιοι είμαστε εμείς οι ΑΕΙΤΖΗΔΕΣ μπες στο ΤΕΕ κοι κοιτα ποια είναι τα ελληνικά ΑΕΙ που στηρίζουν την ανάπτυξη αυτής της χώρας και στελεχώνουν το επιστημονικό δυναμικό της. Απ' ό,τι βλέπω εκεί δεν υπάρχει κανένα από τα ΤΕΙ σου...

Επισκέπτης

eleos

28/12/2009, 07:12:26

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Γιώργο ποια κακη άποψη έχει ό κόσμος για τα ΑΕΙ και για το ΕΑΠ που αναφέρεσαι ανενδοίαστα?

Μήπως αυτή που γίνεται σκοτωμός καθε χρόνο ποιος θα πρωτομπεί εκεί με πρώτους-πρώτους τους καθηγητές των ΤΕΙ για να πάρουν έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ ?

Η μήπως όταν αναφέρεσαι για κακή άποψη του κόσμου έκανες λάθος εκ περαδρομής πιστεύω και αναφερόσουν στα ΤΕΙ που ο κόσμος τα απαξιώνει κάθε χρόνο και περισσότερο αφήνοντας τα άδεια?

Δεν με πείθεις αγαπητέ ότι είσαι φοιτητής, δλδ μέλος των ΑΕΙ και του ΕΑΠ ειδικότερα όπως λες και της ακαδημαικής κοινότητας γενικότερα .

Επισκέπτης

!

28/12/2009, 08:10:57

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010


Gia idiaitera "gousta"


http://www.youtube.com/watch?v=opLoa0RlNPw&feature=related

Επισκέπτης

ΕΜΠ

28/12/2009, 08:32:00

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010


Εσύ Γιώργο είναι αξιοπερίεργο που στηλιτεύεις του χαρακτηρισμούς από τη μία πλευρά και κάνεις τον Κινέζο όταν πρόκειται για τους χαρακτηρισμούς του εκπροσώπου των ΤΕΙ.


Μπας και είσαι συνάδελφός του και μας το παίζεις και καλα ΑΕΙ. Ρωτάω απλώς......

ΤΕΕ και πάλι ΤΕΕ και σε όποιον αρέσει!

Επισκέπτης

Γιώργος

28/12/2009, 18:02:01

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Eμένα με ενδιαφέρει μόνο το ΕΑΠ και γι αυτό θλίβομαι με σένα που παριστάνεις τον εαπίτη, κατηγορείς και βρίζεις τους πάντες και τα πάντα εδώ μέσα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια), αλλά στην ουσία κάνεις τεράστιο κακό στο πανεπιστήμιό μου (ΕΑΠ).
Θα νομίζουν όλοι ότι οι εαπίτες είναι μανιοκαταθλιπτικοί τύποι σαν εσένα που αρέσκονται να ικετεύουν για παρέα στο διαδίκτυο, βρίζοντας χυδαία τους άλλους και χρησιμοποιώντας διαφορετικά ονόματα.
Δε με ενδιαφέρει τι λένε οι ΤΕIτζήδες (όπως τους λες στα δεκάδες μηνύματά σου) γιατί αυτοί δε με αγγίζουν και δε με αφορούν. Εσύ όμως ξεφτιλίζεις συνέχεια το ΕΑΠ παριστάνοντας ότι το διαφημίζεις. Τον εαυτό σου προσπαθείς να υπερασπίσεις και όχι το ΕΑΠ. Ντροπή σου!
Και μη με παρακαλείς (με διαφορετικά ονόματα και με διαφορά ελάχιστων λεπτών μηνύματα) να σου απαντήσω, όπως βέβαια κάνεις και με όλους τους άλλους. Εγώ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ διαβάζω, δουλεύω και έχω και παιδιά. ΕΓΩ τιμώ το ΕΑΠ και τις σπουδές μου και όχι εσύ κομπλεξικέ κακιασμένε!
Δεν θα ξαναασχοληθώ μαζί σου και θα σε παρακαλέσω, αν είσαι πραγματικός φοιτητής του ΕΑΠ, να ΜΗ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΚΑΚΟ!!!
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΑΥΤΟΞΕΦΤΙΛΙΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙΣ!!

Επισκέπτης

!

28/12/2009, 18:55:20

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Τελικά δεν το έχεις και τίποτα για να λες ότι κατηγορούμε τα ΑΕΙ. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει ότι τώρα συζητάμε για τα ΑΕΙ / ΤΕΙ. Όσο για την τάχα υποβάθμιση που διατείνεσαι ότι κάνουμε σε άπαντες, θα σε πληροφορήσω ότι η τακτική σου δεν πείθει διότι ο καθένας μπορεί να διαβάσει τι είπε ο καθένας και δεν περιμένει από εσένα να μεταφράσεις τι είπα εγώ ή ο τάδε ή ο δείνα.
Σε ενοχλούν οι χαρακτηρισμοί από πλευρας των εκπροσώπων των Πανεπιστημίων αλλά δεν βγάζεις άχνα για τους χαρακτηρισμούς των εκπροσώπων των ΤΕΙ! Πώς συμβιβάζονται αυτά? Πως σε ενοχλεί το ένα αλλά καταπίνεις το άλλο? Και μετά θες να σε πιστέψουμε ότι είσαι φοιτητής ΕΑΠ (ΑΕΙ).
Να μην αναφέρω και ότι επί της ουσίας δηλαδή για τα ακαδημαϊκά θέματα ΑΕΙ/ΤΕΙ απέφυγες να τοποθετηθείς (ουπς! καίει αυτό!).

Επισκέπτης

!

28/12/2009, 19:07:00

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Και κάτι άλλο : οι επιθετικοί χαρακτηρισμοί στους οποίους καταφεύγεις αντικατοπτρίζουν και το επίπεδο..

Πάντως δεν πειράζει, καταλαβαίνουμε, έλλειψη ψυχραιμίας, επιχειρημάτων κ.ο.κ. Δεν κρατάμε κακία. Εμείς των ΑΕΙ δεν είμαστε τελικά τόσο κακοί άνθρωποι όσο νομίζεις...!

Επισκέπτης

...

28/12/2009, 19:34:49

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ε , ένταξη είπαμε , αλλά ο Γιώργος το παράκανε , πρώτον καταφέρεται μόνο στους εαπιτες , και αυτήν την φορά και καλά ότι είναι και αυτός εκεί , ενώ προφανώς πριν το έκανε μόνο βρίζοντας , δεύτερον ,κανένας δεν έβρισε τα παιδία των ΤΕΙ , κτλ έγινε απλά περιγραφή τις πραγματικότητας , ενώ ο Γιώργος βρίζει Εμέσα μόνο τους εαπιτες .
τρίτον στην όλοι περιγραφή του αφήνει στο τέλος χαρακτηρισμούς μειωτικούς για του ΕΑΠΙΤΕΣ που δήθεν βρίζουν , όπως λέει , τους άλλους

αν όντως τελικά είναι εαπιτις και τα κάνει αυτά , τότε δυστυχώς δέχεται πως είναι ένας αποτυχημένος σιν και όλα τα αλλά που ξεστόμισαν κάποιοι εδώ για το ΕΑΠ , όποτε πάλι ως αποτυχημένος δεν μπορεί να είναι στο εαπ ….κοκ άρα ο Γιώργος είναι ένα κουτοπόνηρος ΤΕΙτζης που τώρα για να αποκτήσει βαρύτητα η άποψη τους το παίζει εαπιτις , επειδή δε έχει εκφραστεί με πολλά νικ εδώ , νομίζει ότι αυτό το κάνουν και οι άλλοι , και γι αυτό το κάνει χρήση στην επιχειρηματολογία του και αυτό ……..Γιώργο πέραν όλων των άλλων , αυτά που κάνεις δεν αρμόζουν καν σε άντρα , αλλά εγώ πιστεύω πως και στην τελική είσαι και γυναίκα .

και συνοψίζοντας , τα βιντεακια είναι πραγματικά η κατάσταση αυτήν είναι αληθινή , οι επιθέσεις κατά του εαπ εδώ ήταν άμεσες και πάντα μειωτικές , όσοι έχουν μιλήσει φαινομενικά υπέρ του ΕΑΠ δεν έβρισαν , περιέγραψαν πραγματικές καταστάσεις , ενώ όλοι οι άλλοι βρίζουν συνεχώς τους ΕΑπιτες είτε παρουσιάζονται εντος είτε εκτός του ΕΑΠ . όπως και ο Γιώργος, δηλ. δεν μπορεί να μην προκάλεσαν στον Γιώργο εμετικές καταστάσεις τα σχόλια των ΤΕΙτζιδων π.χ. και να ανακατεύτηκε μόνο με τους άλλους , Ε Γιωργάκη ? είσαι ένα αποτυχημένος άχρηστος ,gerontokoraki ,βλάκας , είσαι για τα @^$#@"@$^@[email protected] ….. κάθεσαι τώρα σπίτι και …. Παίζεις ti xeira me ta pente orfana ……όλες οι εκφράσεις αυτές είναι από τα παραπάνω μηνύματα , έπρεπε να αντιδράσεις και για αυτές για να γίνεις πιστευτός ,

eime aytos poy ypografw ( ... ) xwris na apoklyw to endexomeno na to kanei kai o giwrgos ayto gia na me ek8esei

Επισκέπτης

...

28/12/2009, 19:54:42

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Και για να επανέλθουμε στο θέμα μας , το ΕΑΠ είναι πανεπιστήμιο πλήρως ισότιμο με όλα τα αλλά , βρίσκεται μίλια μακριά από τα περισσότερα επαρχιακά ΑΕΙ και δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα κεντρικά 2~3 μεγάλα ΑΕΙ της Ελλάδος , και η πραγματικότητα είναι πως πλέων τα συναγωνίζεται,

Όλοι όσοι αφήνουν χαρακτηρισμούς πως τάχα έχει ανύπαρκτες επιστήμες , μη αναγνωρισμένα πτυχία κτλ πετάξανε λάσπη , και η λάσπη τους επιστράφηκε , δεν πετάχτηκε επιπλέων λάσπη προς αυτούς . ας το χωνέψουν το ΕΑΠ είναι μια πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία , για να το συναγωνιστούν πρέπει να διαβάσουν , λασπολογώντας στα φόρα δεν γίνεται τίποτα ....μαστιγωμένε Γιωργάκη ?

Επισκέπτης

!

29/12/2009, 06:59:15

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Δηλαδή "άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε την κάπα του αλλιώς..."

Ο εκπρόσωπος των ΤΕΙ μπρος στη γύμνια των θέσεων και επιχειρημάτων του φαίνεται ότι εμφανίζεται τώρα ως ΑΕΙΤΖΗΣ και συγκεκριμένα ως φοιτητής του ΕΑΠ για να μας "συγκινήσει", αφού απέφυγε πλήρως να απαντήσει για τον χώρο του δηλαδή για τα ΤΕΙ.

Τσιμουδιά δεν έβγαλε για τα θέματα εκπαίδευσης! μόνο κατηγόριες και χαρακτηρισμοί

Αντί να υποστηρίξει τα ΤΕΙ στα οποία ανήκει, χύνει χολή με όποιον μπορεί να μηχανευτεί, έμμεσα ή άμεσα, για το ΕΑΠ και τα ΑΕΙ.

Επισκέπτης

ttf

30/12/2009, 18:48:55

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

τελικά αυτο το thread εξελίχθηκε σε ένα θλιβερό υβρεολόγιο μεταξύ "επιστημόνων" -(όχι όλοι βέβαια)

Μια και κάνετε "αξιολόγηση" κάντε την σωστά. Συγκρίνεται τα νηπιαγωγεία στα οποία πήγατε, στα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια πριν φτάσετε στα πανεπιστήμια.

Ηρεμήστε επιστήμονες. Οποιος αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής για τον εαυτό του δεν έχει ανάγκη να κτυπιέται σαν στερημένη αδελφή

Επισκέπτης

γιαντσις

03/01/2010, 09:16:13

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

αγαπητοί φίλοι
τελείωσα το τει ηλεκρονικής θεσσαλονίκης και για όσους γνωρίζουν είναι μία δύσκολη σχολή. επειδή μεγάλωσα και δεν μπορούσα να παρακολουθώ μαθήματα (λόγω εργασίας και οικογένειας) εκανα αίτηση στο εαπ. αναφέρω ότι για τον ίδιο λόγο έκανα αίτηση στο newcastle για mphil και με πήρανε (είναι μεταπτυχιακό που οδηγεί σε διδακτορικό) και θα το έκανα part-time και distance learning studies.έδωσα στο newcastle τον πρώτο χρόνο προκαταβολή περίπου 1700 ευρώ και λόγω του γεγονότος της επιλογής μου στο εαπ σταματησα απο αγγλία και προτίμησα το εαπ. διαλεξα μια τελείως διαφορετική ειδικότητα του μεταπτυχιακού στο εαπ την ορθοδοξία έτσι γιατί πιστεύω ότι κάθε επιστήμονας πρέπει να κατέχει και ανθρωπιστικές επιστήμες εκτός απο τεχνολογία για να κάνει κάτι χρήσιμο για τον άνθρωπο. τέλος πάντων τελείωσα το μεταπτυχιακό και έχω να πώ ότι: 1. οι σπουδές είναι δύσκολες με την έννοια της ποιότητας και αποτελεσματικές. δήλαδή ΄΄εμαθα θεολογία και μάλιστα με πολύ ενδιαφέρον. 2. το σύστημα με τις εργασίες και τις εξετάσεις είναι αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα πανεπιστήμια της ελλάδας. 3. μπορεί το εαπ να σε βάλει στην διαδικασία έρευνας απο πολύ νωρίς. 4. η βιβλιογραφία είναι αναγκαστικά πολυποίκιλη και για όσους ξέρουν αυτό είναι πολύ σημαντικό. 5. κάτω απο αυτές τις προυποθέσεις ίσως να κάνω και διδακτορικό στο εαπ. (εδώ ίσως να ισχύει λιγότερο το ρηθέν "κουβάλα τον προτζέκτορα για να σε κάνω λέκτορα".....
θα δείτε ότι σε λίγο καιρό θα αναγνωριστεί η αξία του εαπ και η ποιότητά του απο το επίπεδο των φοιτητών και το έργο τους. πάντως καλό είναι οι σκεπτικιστές να δουνε την ύλη ανά θεματολογία και επιστήμη και να ερευνήσουν μέσα απο αυτούς που έχουν εμπειρία στο εαπ το τι γίνεται εκεί. όσο για την είσοδο μέσω πανελληνίων δεν νομίζω ότι είναι το ορθό αξιολογικό εργαλείο για την "δημιουργία" επιστημόνων. απαιτεί πολλές δεξιότητες βέβαια αλλά ίσως όχι τις σωστές. αποστήθηση αντί κριτική, όγκο ύλης αντί εμβάνθυση, επιλογή τυχαία της επιστήμης και όχι κλίση..... και άλλα. άξιοι αυτοί που τρέχουν και κερδίζουν σε αυτόν τον αγώνα των πανελληνίων αλλά τα αποτελέσματα είναι απογοήτευση, κατάθλιψη ανεργία και ένα μεγάλο κενό γιαυτούς που δεν έκαναν αυτό που έχουν κλίση και θα κατέληγαν υπέροχοι επιστήμονες, πλούσιοι και χρήσιμοι. αυτά......

Επισκέπτης

Χρήστος

03/01/2010, 18:33:50

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Α, ωραια!
Το τει ηλεκρονικής θεσσαλονίκης είναι μια δύσκολη σχολή λοιπόν! Τι γνώμη έχει άραγε ο εαπίτης (ή οι επαπίτες) που έβριζαν χυδαία τους "τειτζήδες" και τις "ψευτοσπουδές" τους, οι οποίες υπολείπονται κατά πολύ από το σούπερ εαπ;
Ο γιαντσις παραδέχεται ότι επέλεξε το εαπ επειδή, όπως ανέφερε, "μεγάλωσα και δεν μπορούσα να παρακολουθώ μαθήματα" και όχι γιατί θαύμασε το υψηλό επίπεδο του ιδρύματος. Συμβιβάστηκε ο άνθρωπος και καλά εκανε. Άλλα είναι λοιπόν τα "συμβατικά" πανεπιστήμια, έτσι; Όχι όλα πλην εαπ!
Το εαπ, που είναι (ας πούμε) σοβαρό πανεπιστήμιο, γιατί δέχεται στα μεταπτυχιακά του κάποιον από μη σοβαρό και κατώτερο τει και μάλιστα χωρίς εξετάσεις; Θα μπορούσε ο γιαντσις να κάνει μεταπτυχιακό στη θεολογία αθηνών ή θεσσαλονίκης με δίπλωμα από αυτό το τει; Όχι βέβαια! Οι σοβαρές σχολές δέχονται μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (και αποφοίτους του εαπ φυσικά) και κατόπιν επιλογής και βαθμολογίας! Μεταπτυχιακές σπουδές σε άσχετο αντικείμενο από το προπτυχιακό γίνονται μόνο στη Βρετανία (και στο εαπ). Ένας ηλεκτρονικός από τει με μετατυχιακό θεολογίας στο εαπ, λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εξειδικευμένος θεολόγος, παρά μόνο απόφοιτος τει με γνώσεις θεολογίας. Ένας θεολόγος (από πραγματικό πανεπιστήμιο) με μεταπτυχιακό θεολογίας ΕΙΝΑΙ ένας θεολόγος με μεταπτυχιακό (έστω και αν κάποιος - δικαίως ίσως - μπορεί να έχει ενστάσεις σχετικά με το επίπεδο των παρεχομένων γνώσεων στη θεολογική σχολή) .
Καλό είναι να κρίνει κάποιος τη δυσκολία ενός ιδρύματος, όταν έχει περάσει από πραγματικά δύσκολα πανεπιστήμια και όχι να το συγκρίνει με το λύκειο ή με ένα τει. Δηλαδή ο απόφοιτος ιατρικής ΑΠΘεσσαλονίκης τι να πει, αν το τει ηλεκτρονικής είναι δύσκολο; Ας έχουμε την αίσθηση του μέτρου. Φυσικά είναι δύσκολο το εαπ, αν το συγκρίνουμε με το λύκειο και αν έχουμε ήδη ξεχάσει αυτά που διδαχτήκαμε εκεί πριν 30 χρόνια!

Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής:
Ηρεμήστε λιγάκι όλοι και κυρίως οι εαπίτες, οι οποίοι δυστυχώς βγάζουν ένα πολύ άσχημο πρόσωπο προς τα έξω, βρίζοντας όποιον διαφωνεί μαζί τους χωρίς να υπερασπίζονται στην πραγματικότητα την επιλογή τους.
Είναι γεγονός ότι το εαπ έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια (κυρίως το 2009). Είναι όμως ακόμα πάρα πάρα πολύ πίσω. Αν συνεχίσει έτσι, ίσως κάποτε να αποκτήσει κύρος και να συναγωνιστεί όλα τα ιδρύματα της Ελλάδας.
Είναι φυσικό να έχει το εαπ τεράστια προβλήματα, αφού ο θεσμός αυτός είναι ακόμα στα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα. Ίσως βελτιωθεί, ίσως εξελιχθεί, ίσως καταργηθεί (αν πλέον δεν εξυπηρετεί κανένα).

Ας περιμένουμε και ας μην υπερβάλλουμε.
Το επίπεδο του καθενός δεν εξαρτάται τόσο από το ίδρυμα από το οποίο θα αποφοιτήσει, όσο από τη δική του προσωπικότητα, το χαρακτήρα και την προσωπική διάθεση για διάβασμα και απόκτηση γνώσεων.
Καλή επιτυχία σε όλους σας, όποιου είδους σπουδές και αν κάνετε!

Επισκέπτης

!

05/01/2010, 18:59:12

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Στο τελευταίο μήνυμα και τα σχετικά σχόλια ότι δήθεν το ΕΑΠ είναι "πάρα πάρα πολύ πίσω" από τα άλλα Πανεπιστήμια (ΑΕΙ):

Πρώτον, η απάντηση σε αυτή τη δήλωση (που δεν συνοδεύεται από κανένα στοιχείο που να τη στηρίζει - σεβαστή, ωστόσο, αν και όχι αποδεκτή) δίνεται με συγκεκριμένα στοιχεία στα παραπάνω posts. Όποιος θέλει μπορεί να τα διαβάσει για να δει που βρίσκεται το ΕΑΠ και να ανατρέξει ερευνώντας αν τα στοιχεία που δίνονται είναι αληθή ή όχι. Όποιος θέλει πράγματι να δει...επειδή αν δεν θες ή δεν μπορείς να αντέξεις μια πραγματικότητα τότε δεν θα τη δεις ποτέ...μα ποτέ...

Δεύτερον, αναφέρθηκε ότι ενδεχομένως να κλείσει το ΕΑΠ αν δεν εξυπηρετεί ανάγκες πια στο μέλλον. Το δέχομαι αυτό γιατί είναι μια πιθανότητα. Μόνο που αυτή η πιθανότητα είναι ισχνότερη από τα υπόλοιπα ΑΕΙ, μιας και είναι το Πανεπιστήμιο με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα. Και πάλι αυτό στηρίζεται σε στοιχεία και δεν είναι απλώς μια γνώμη (καλοπροαίρετη ή μη...!) Πρώτα λοιπόν θα έπρεπε να κλείσουν όλα τα υπόλοιπα ΑΕΙ και έπειτα το ΕΑΠ για να υλοποιηθεί η πιθανότητα που περιέγραψε ο προηγούμενος συνομιλητής

Τρίτον, λάβε υπόψη ότι το ΕΑΠ αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μαζί με τα υπόλοιπα Κεντρικά ΑΕΙ, παρά το ότι αποτελεί μόλις το 19ο ΑΕΙ από τα 23 ΑΕΙ της χώρας σε σειρά ίδρυσης.

Γιατί, στο κάτω-κάτω καλές και σεβαστές όλες οι γνώμες αλλά ακόμα καλύτερες όσες στηρίζονται και σε κάποια μετρήσιμα δεδομένα και στοιχεία και γεγονότα κ.ο.κ....

Επισκέπτης

!!!!!!!

06/01/2010, 10:52:24

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Είναι φανερό ότι ο συνομιλητής Χρήστος είναι εκτός πραγματικότητας ή αρνείται να την δει ή ζει στην δική του πραγματικότητα, στην τοποθέτηση του αυτή δε, μιλά με πλάγιο τρόπο πάλι υποτιμητικά για το ΕΑΠ , κάνοντας αναφορά σε τρίτους και μόνο , γνωρίζω προσωπικά μαθηματικούς του ΑΠΘ , που κουραστήκαν περισσότερο να περάσουν τις πανελλαδικές , παρά να γίνουν μαθηματικοί , όπως και πτυχιούχους νομικής που αισθάνονται ότι σπουδάζουν πραγματικά τώρα που κάνουν μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ .

Το να το λέμε δεν είναι αλαζονεία , είναι μια ( διαπίστωση-πραγματικότηταα ) που την κάνει οποιοσδήποτε μπει στο ΕΑΠ, όχι επειδή το λέω το θέλω εγώ π.χ. …αλλά επειδή το ΕΑΠ είναι πλέον πραγματικότητα , υπάρχουν πραγματικά δεδομένα και συγκρίσιμα , και υπαρκτά , όχι ο εσωτερικός πόθος του κάθε Χρήστου που θέλει αλλιώς την πραγματικότητα ,

Όπως πραγματικότητα είναι πως κάποιος έδωσε 4 ώρες πανελλαδικές ( όπως και πολοι από τους ΕΑΠιτες έχουν πετύχει και εκεί ) και πλέον το πτυχίο στο ~ 6αρι ήταν σχεδόν εξασφαλισμένο , ενώ στο ΕΑΠ η εξέταση κάθε θεματικής είναι δυο φορές η δυσκολία των πανελλαδικών , δηλ. εκεί 1 φορά πανελλαδικές για να μπεις, στο ΕΑΠ 12 φορές για να βγεις , αυτό είναι μια πραγματικότητα που και τους εαπιτες ξινίζει , , από την άποψη πως οι φοιτητές των άλλων ΑΕΙ εξετάζονται 1~2 ώρες και ανά μάθημα 6αμηνου ενώ η εαπιτες ανά θεματική (3~4 6αμηνα μαθήματα ) και τις περισσότερες φορές για 5 συνεχόμενες ώρες εξέταση ……

Υπάρχουν εξαμηνιαία μαθήματα π.χ. στα μαθηματικά που οι σπουδαστές λύνουν μόνο μια άσκηση , όποτε το 5αρι είναι σχεδόν δεδομένο , ενώ ένα εαπιτι πρέπει να λύσει 3 διπλές ασκήσεις από τις 6 για να πιάσει ένα 5αρι στα μαθηματικά

Επισκέπτης

[email protected]

07/01/2010, 23:56:37

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Διαβάζω τα μηνύματα και έχω σχηματίσει προσωπική άποψη.
Ένα έχω όμως να πω: Άλλος επέλεξε να σπουδάσει εδώ ή εκεί, άλλος λίγο νωρίτερα άλλος αργότερα κλπ. Όλοι είναι άξιοι, άσχετα αν αποφοιτήσουν από ένα ΑΕΙ ή ένα άλλο ίδρυμα. Η γνώση είναι δύναμη και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι.
Σπουδάστε, σπουδάστε, σπουδάστε!!
Και εσείς παιδιά του ΕΑΠ μην ακούτε τον καθένα που λέει οτιδήποτε για τους δικούς του λόγους. Επικεντρωθείτε στη γνώση γιατί μονο αυτή αξίζει. Θα ακούσετε πολλά, (όπως και όλοι μας ακούμε πολλά καθημερινά στη ζωή, στην δουλεία μας κλπ), Μην επηρεάζεστε όμως και συνεχίστε το μακρύ, δύσκολο αλλά και μαγευτικό ταξίδι της γνωσης. Κρατήστε τα καλά και αδιαφορήστε για τα άλλα, αφήστε τα να περάσουν χωρίς να σας αγγίξουν!!

Επισκέπτης

ευα

12/01/2010, 05:29:38

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Δυο γαιδαροι μαλωνανε σε ξενο αχυρωνα ..τα ΑΕΙ και το ΕΑΠ έχουν και τα δυο προβλήματα και ειδικα με τα επαγγελματικα τους δικαιωματα , ακόμα και σημερα τα ΠΔ προσπαθουν να ξεκαθαρισουν το τοπιο .Δεν έχει κανενα νοημα όλη αυτη η φασαρια ο καθενας κάνει τις επιλογες του και τις στηρίζει ο καλύτερος θα φανει στην πορεια και όλοι εχουν δικαιωμα στην γνωση .Αυτο που δεν έχει αυτή η χωρα είναι σεβασμος και εκει ειναι το προβλημα

Επισκέπτης

γεωργία

19/01/2010, 09:22:30

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

γειά σας! μπήκα να ψαξω πως θα μπω στο ανοιχτο πανεπ. και επεσα επάνω σας, ρε παιδια τι χαμός είναι αυτός..εγώ δημόσιο ιεκ εχω τελειώσει και θέλω να εξελιχθώ αλλά με αυτά που διαβάζω η μόνη λύση είναι στο εξωτερικό...δυστυχως!!!!!

Επισκέπτης

george

19/01/2010, 13:30:44

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

gia osous theloynna spoydasoyn sto EAP

Το Ε.Α.Π. είναι το ( Χρονολογική σειρά δημιουργίας ) 19ο ελληνικό Α.Ε.Ι. Όπως και τα άλλα Α.Ε.Ι., είναι Ν.Π.Δ.Δ., αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Η λειτουργία του καθορίζεται από το Ν.2552/97 (όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000,* από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002 **, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004 *** & από το αρθ.19 του Ν.3577/2007**** ).

gia osoys lene pws to EAp den eixei anagnwrismena ptyxia

Το ΕΑΠ είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο με τα άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας, και παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.

Το Ε.Α.Π. παρέχει:
Πτυχία
Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters)
Διδακτορικά Διπλώματα
Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης
Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θ.Ε.gia osoys lene pws to EAP den exei ktiriakes egkatastaseis

Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ
Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσίων
Γραφείο Νομικής Συμβούλου
Γραφείο Πληροφοριών – Πρωτοκόλλου
Γραφείο Υποτροφιών
ΕΔΕΛ
Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΑΠ
Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων
Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων
Τμήμα Εκπαίδευσης
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Τμήμα Προσωπικού

Σαχτούρη 23
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
Αίθουσα ΟΣΣ

Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέου
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας
Εργαστήρια
Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο ΕΑΠ

Πατρών – Κλάους 279 / Περιβόλα Πατρών
Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού

Ρ. Φερραίου 169 & Τσαμαδού
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας
Γραφείο Διασύνδεσης
Αίθουσα ΟΣΣ

Ρ. Φερραίου 167 & Τσαμαδού
Γραφεία Μελών ΔΕΠ ΕΑΠ

Σαχτούρη 16 & Αγ. Ανδρέου
Αίθουσες ΟΣΣ

Σαχτούρη 11 & Αγ. Ανδρέου
Αίθουσες ΟΣΣ

Μπουμπουλίνας 57-59
Αίθουσες ΟΣΣ

Τριών Ναυάρχων & Μαιζώνος
Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Tο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στεγάζεται σε 11 κτίρια συνολικού εμβαδού :
7.582,19 τ.μ.

ktiria poy noikiazei to EAP

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ΑΙΘΟΥΣΕΣ AA-151 έως ΑΑ-257 ΑΑ-Η/Υ1, ΑΑ-Η/Υ2

Εκπαιδευτήρια "Πλάτωνας" ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠ-ΓΥΜΝ, ΑΠ-ΑΜΦ, ΑΠ-ΒΙΒΛ

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ΑΕ-108 έως ΑΕ-317 & ΑΕ-αμφ1, ΑΕ-αμφ2 ,ΑΕΚ-1 έως ΑΕΚ-5

ΕΑΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ,ΑΕΑΠ-αιθ Α1 έως ΑΕΑΠ-αιθ Α2 ΑΕΑΠ-αιθ Β1

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ (OTEacademy) Αθηνας

Εκπαιδευτήρια "Καλοσκάμη"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜ-αιθ 1 έως ΘΠΜ- αιθ16 και ΘΠΜ-αμφ 1 έως ΘΠΜ-αμφ 13

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ)

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ (OTEacademy) Θεσσ.

ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΠΑΜ))

ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΑΠ

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.ΕΕ. "Σταύρος Σ. Νιάρχος"

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΙΙ

prepei na katalavoyn kapoioi pws to EAP einai pragmatikothta , as ( stro8oyne ) sto diavasma loipon) aliws to mono poy 8a kanoyn einai na to vrizoyn anonyma sta fora .

Επισκέπτης

teq

22/01/2010, 17:09:22

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

t

Επισκέπτης

teq

22/01/2010, 17:16:03

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Τα μεγαλύτερα Ελληνικά ΑΕΙ:

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
4. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Επισκέπτης

kostas

13/03/2010, 07:47:29

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

PERASES KANEIS STO DTE METAPTYXIAKO EAP?H EINAI FOITHTHS? AN PARW 2 ENOTHTES THA TA KATAFERW DEDOMENOY OTI DEN EXO XRONO?

Επισκέπτης

ilias gzek

17/03/2010, 20:36:01

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ΣΤΟ ΕΑΠ-ΑΕΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΙ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΑΣΟΕΕ ΟΠΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ
ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΟ ΙΔΙΟ
ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ.

Επισκέπτης

ilias gzek

17/03/2010, 20:38:26

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως μέλη και να αποκτήσουν άδεια λογιστή – φοροτεχνικού (Γʼ – Βʼ – Αʼ τάξης)
Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών έχουν επίσης το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς εντάσσονται στο εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων.
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα».
αριθμ. 315.../31-12-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Αʼ περιέχεται το Προεδρικό Διάταγμα υπʼ αριθμ. 347 για τη τροποποίηση διατάξεων Π.Δ/τος 50/2001

Επισκέπτης

ilias gzek

17/03/2010, 20:40:21

ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Πάτρας) ΕΑΠ ιδρύθηκε από το άρθρο 27 παρ. 1 εδ. ά του ν. 2083/1992, είναι αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) και λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
Η εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ πτυχιακό), γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση, ύστερα από υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων, οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής και επιλεγούν και εφόσον απαραιτήτως προσκομίσουν το Απολυτήριο Λυκείου, γίνονται δεκτοί από το ΕΑΠ.
Το ΕΑΠ διευκολύνει τους εργαζομένους παρέχοντας τους εξʼ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω internet και κατάλληλων βιβλίων, καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού υλικού (cdʼs), έτσι οι φοιτητές δεν υποχρεούνται να παρευρίσκονται στις ΟΣΣ, στις ώρες που γίνεται συμβουλευτική διδασκαλία (ΟΣΣ), συνήθως στο κτίριο Δημόσιας Διοίκησης στην Πειραιώς και στην ΑΣΠΑΙΤΕ στο Ολυμπιακό Στάδιο, για τα τμήματα της Αθήνας. Εάν και προτεινόμενο για δικό τους όφελος είναι να παρευρίσκονται στις ΟΣΣ, όταν μπορούν.
Υποχρεούνται βέβαια να παρευρίσκονται στις Εξετάσεις Θ.Ε. με φυσική παρουσία, την αστυνομική και φοιτητική τους ταυτότητα.
Για την απόκτηση Πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς 12 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει Τρία (3) Εξαμηνιαία Μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ΑΕΙ. Άρθρο 2 Νόμου 2552/97.
Για να μπορέσει ο φοιτητής να συμμετάσχει στις Εξετάσεις, θα πρέπει να έχει παραδώσει τις προβλεπόμενες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) και να έχει συγκεντρώσει τους προβλεπόμενους Βαθμούς. Αντιγραφή στις Γ.Ε., όπως και στις Εξετάσεις επισύρει μηδενισμό και άλλες κυρώσεις.
Επιτυχών στις Εξετάσεις είναι όποιος έχει γράψει τουλάχιστον 5/10 (Βάση).
Οι Εξετάσεις στο ΕΑΠ (ΔΕΟ), είναι από τις πιο αυστηρές όλων των Πανεπιστημίων, οι κανονισμοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί και υπάρχει αξιοκρατία.
Για να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει στην ΔΕΟ του ΕΑΠ, είναι απαραίτητο το 1ο έτος σπουδών να περάσει επιτυχώς την Θ.Ε. ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι, περιλαμβάνει Μαθηματικά, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Γραμμικό Προγραμματισμό, Η/Υ. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί και ένα είδους καθώς πολλοί φοιτητές εγκαταλείπουν και δεν προχωρούν στο ΕΑΠ, εφόσον αποτυγχάνουν να περάσουν την συγκεκριμένη Θ.Ε., έτσι διαγράφονται από το ΕΑΠ (στο ΕΑΠ μικρό ποσοστό αυτών που μπαίνουν καταφέρνουν να αποκτήσουν Πτυχίο).
Βέβαια στη συνέχεια των σπουδών και άλλες Θ.Ε. όπως η ΔΕΟ34 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική (Μίκρο-Μάκρο Οικονομία), ΔΕΟ31 Χρηματοοικονομικά, ΔΕΟ42 όπου περιλαμβάνει εκτός των άλλων και όρους φυσικής-χημείας, μαθηματικών, κ.α. Θ.Ε. είναι εξίσου δύσκολές αλλά και χρήσιμες καθώς ενισχύουν την λογική, μαθηματική, επιστημονική και οικονομική σκέψη, που αποδεικνύεται απαραίτητη στη σύγχρονη εποχή ιδιαίτερα στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομολόγων.
Στις θεωρητικές Θ.Ε. όπως ΔΕΟ10 Δίκαιο (Αστικό, Διοικητικό, Ευρωπαϊκό, Εργατικό, Εμπορικό) απαραίτητο είναι η καλή και ορθή γνώση της γλώσσας.
Η συστηματική και σωστή μελέτη από την αρχή του Ακαδημαϊκού Έτους, η παρακολούθηση των ΟΣΣ, το ενδιαφέρον για μάθηση και κατανόηση, όχι η ξερή αποστήθιση, οι Γ.Ε., καθώς και εάν κρίνεται αναγκαίο από το φοιτητή για την κάλυψη των κενών του η παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων (επικουρικά πάντα με σκοπό τη μάθηση), είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα οδηγήσουν τον φοιτητή στην επιτυχία και στο πολυπόθητο Πτυχίο. Η ανταμοιβή στο τέλος είναι πολύ γλυκιά.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) του ΕΑΠ(ΑΕΙ) είναι ίδια με αυτά αντίστοιχων συμβατικών ΑΕΙ-ΑΤΕΙ. Έτσι οι απόφοιτοι ΔΕΟ δύνανται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως μέλη και να αποκτήσουν άδεια λογιστή – φοροτεχνικού (Γʼ – Βʼ – Αʼ τάξης) σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για την απόκτηση της αν λόγω άδειας (Ν. 2515/1997 και Π.Δ. 340/1998).
Έχουν επίσης το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς εντάσσονται στο εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων.
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού.
Το ΕΑΠ είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Πρώτης Ευκαιρίας, το Πρόγραμμα Σπουδών ΔΕΟ απευθύνεται και έχει φοιτητές, οι οποίοι εκτός από το απολυτήριο Λυκείου, κατέχουν και άλλο Πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΑΤΕΙ), ή άλλοι έχουν αποκτήσει κάποιο μεταλυκειακό τίτλο (ΙΕΚ), ή άλλοι φοιτητές είναι εργαζόμενοι χρόνια και δεν είχαν την θέληση ή ευκαιρία ή χρόνο, μετά το Λύκειο να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, άλλοι φοιτητές είναι στρατιωτικοί, κ.τ.λ.
Κάθε χρόνο στη ΔΕΟ το επίπεδο των φοιτητών ανεβαίνει, αυτό οφείλεται εκτός από τη θέληση των φοιτητών και τη συνεχή αναβάθμιση του ΕΑΠ και στο συνεχώς αυξανόμενο πλήθος μαθημάτων και ασκήσεων που απαιτούν προχωρημένο Μαθηματικό Λογισμό.
(Αξίζει να σημειωθεί ότι φοιτητής του ΕΑΠ στο τμήμα ΠΛΗ ανακάλυψε πρόσφατα μαθηματικό τύπο).
Επίσης το επίπεδο των διδασκόντων καθηγητών του Πανεπιστημίου του ΕΑΠ είναι ιδιαιτέρως υψηλό, οι περισσότεροι είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, καθηγητές στο ΟΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ.α. ΑΕΙ της χώρας.
Ειδικότερα ονόματα όπως του καθηγητή Λιανού (Μίκρο-Μάκρο Οικονομία), του καθηγητή Εμμανουήλ Καβουσανού (Χρηματοοικονομικά) και της καθηγήτριας Πηνελόπης Αγαλλοπούλου (Δίκαιο), κοσμούν το ΕΑΠ.
Τα δίδακτρα που πληρώνουν οι φοιτητές είναι για το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό του ΕΑΠ και τις δυσκολίες της εξ ʽαποστάσεως ενισχυτικής διδασκαλίας. Στους αριστούχους φοιτητές επιστρέφονται όλα τα δίδακτρα που κατέβαλλαν. Έτσι ένας αριστούχος φοιτητής μπορεί να τελειώσει το ΕΑΠ δωρεάν.
Η απόκτηση Πτυχίου ΔΕΟ του ΕΑΠ, γίνεται σε τουλάχιστον 4 έτη όπως σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας.
Παρέχεται η προβλεπόμενη από το κράτος φοιτητική άδεια σπουδών, όπως σε όλα τα ΑΕΙ.
Ο απόφοιτος ΔΕΟ του ΕΑΠ(ΑΕΙ) δύναται με Κατατακτήριες να εισαχθεί και σε άλλο Πανεπιστήμιο της χώρας, όπως και να συμμετάσχει σε Μεταπτυχιακά-Διδακτορικά του ΕΑΠ ή άλλων Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) της χώρας ή και του εξωτερικού.
Τέλος πολλές από τις καινοτομίες του ΕΑΠ υιοθετούνται σιγά, σιγά και από τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, για μια καλύτερη αξιοκρατικότερη Παιδεία.

Επισκέπτης

ilias gzek

17/03/2010, 20:56:20

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΑΠ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΠΑΙΔΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ή ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΠΟΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΟΛΛΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΝ Ε.Σ. ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ. ΤΟ ΕΑΠ ΕΙΝΑΙ ΑΕΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ. ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΕΙ. ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΠ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ. ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΕΞΑΛΛΟΥ Η ΜΑΓΚΙΑ ΦΕΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ ΕΧΟΥΝ ΠΡΩΤΕΥΣΕΙ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΑΠ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ. ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.
ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ.
http://www.ypepth.gr/el_ec_page1047.htm
ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΧΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΟΛΗ ΔΟΜΗ.
http://www.ypepth.gr/el_ec_page969.htm

Επισκέπτης

ilias gzek

17/03/2010, 20:58:51

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ, ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ. ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ.

Επισκέπτης

ILIAS GZEK

17/03/2010, 21:19:53

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΑΠ ΓΙΝΕΣΤΕ ΔΕΚΤΟΣ/Η ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ.
http://career.eap.gr/spoudes/index.php?link=3

Επισκέπτης

ilias gzek

17/03/2010, 21:24:15

eap=aei

ΕΑΠ ιδρύθηκε από το άρθρο 27 παρ. 1 εδ. ά του ν. 2083/1992, είναι αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) και λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Το πτυχίο από το ΕΑΠ είναι ισοδύναμο τυπικά με αυτά όλων των άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Άρθρο 2 Νόμου 2552/97 «Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ΑΕΙ»

Επισκέπτης

ilias gzek

17/03/2010, 21:25:32

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α.).
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
ΕΛΛ. ΑΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.).
http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=KMNLM_aeda834b

Επισκέπτης

ilias gzek

17/03/2010, 21:27:09

Τελειόφοιτος ΠΛΗ έκανε μαθηματική ανακάλυψη

Τελειόφοιτος ΠΛΗ έκανε μαθηματική ανακάλυψη
Δημοσιεύθηκε: 14 Friday November @ 03:59:58 CST
ΕΑΠ (ΑΕΙ)

Από την Απογευματινή:
Αγρότης το καλοκαίρι, οικοδόμος το χειμώνα, ο 38χρονος Βασίλης Παπαδίνας από την Ημαθία κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Αν. Πανεπιστήμιο και να αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα ανακαλύπτοντας ένα νέο μαθηματικό τύπο!
Τη μεθεπόμενη Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, ορκίζεται και παίρνει το πτυχίο του με βαθμό 7,45!
Η «Απογευματινή» τον βρήκε στο χωριό του, τον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Δοβρά, λίγο έξω από τη Βέροια.
Γεννημένος το 1970 στη Θεσσαλονίκη, τελείωσε το Πολυκλαδικό Λύκειο Αγίου Γεωργίου Ημαθίας, όπου και κατοικεί μόνιμα. Από μικρός είχε κλίση στην Πληροφορική, του άρεσαν οι υπολογιστές, πήρε μάλιστα και πτυχίο προγραμματιστή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το '87. Το χειμώνα δουλεύει σε οικοδομές, ενώ το καλοκαίρι ασχολείται αποκλειστικά με αγροτικές εργασίες.
Το 2000, μόλις ιδρύθηκε το ΕΑΠ, υπέβαλε αίτηση και η τύχη του χαμογέλασε. Τα οικονομικά της οικογένειας, όμως, δεν του επέτρεπαν να παίρνει τρεις θεματικές ενότητες ετησίως κι έτσι περιορίστηκε σε μία, άλλες φορές δύο, σημ. η μία θεματική ενότητα αντιστοιχεί σε τρία μαθήματα ΑΕΙ, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει φέτος τις 12 θεματικές ενότητες και να αποκτήσει το πολυπόθητο πτυχίο στην Πληροφορική. Ασχολούμενος με το αντικείμενο ανακάλυψε ένα νέο μαθηματικό τύπο στο πεδίο της γραφοθεωρίας και εκπόνησε την πτυχιακή του εργασία.

Επειδή ο ίδιος δεν γνωρίζει Αγγλικά, θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο τη μετάφραση της εργασίας, προκειμένου αυτή να δημοσιευθεί σε ξένα περιοδικά.
«Νιώθω περήφανος και συγκινημένος. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ήταν βαρύ για τον περιορισμένο χρόνο που διέθετα, αλλά ήταν τόση η όρεξη μου, για σπουδές που θα το ήθελα ακόμη βαρύτερο», είπε στην «Α» ο Βασίλης Παπαδίνας.
Δεν είναι ο μόνος που νιώθει περηφάνια για το κατόρθωμα του. Η περίπτωση του αγρότη-οικοδόμου-φοιτητή έχει συγκινήσει ιδιαιτέρως τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Αν. Πανεπιστημίου, καθηγητή Παναγιώτη Σιαφαρίκα, ο οποίος και αναφέρθηκε σ' αυτόν («αυτά είναι τα καλά μυαλά της Περιφέρειας», είπε) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες στην Αθήνα, μαζί με το γενικό γραμματέα του ΕΑΠ, Χαράλαμπο Ροδόπουλο.
Ούτως ή άλλως, το ΕΑΠ Πανεπιστήμιο απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους, οι οποίοι και αποτελούν το 85% του συνόλου των φοιτητών του. Το Πανεπιστήμιο πηγαίνει κοντά τους και όχι εκείνοι στο Πανεπιστήμιο. Τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν ευρύτητα γνώσεων και το πτυχίο τούς επιτρέπει να κατακτήσουν θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
ΕΑΠ ιδρύθηκε από το άρθρο 27 παρ. 1 εδ. ά του ν. 2083/1992, είναι αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) και λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Το πτυχίο από το ΕΑΠ είναι ισοδύναμο τυπικά με αυτά όλων των άλλων Συμβατικών Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Σημείωση eap-forums:
Η ανακάλυψη έγινε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας:
HOU-CS-UGP-2008-14
Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι επίλυσης για το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή (Traveling Salesman Problem – TSP)
B. ΠΑΠΑΔΙΝΑΣ, Σταματίου (Ε), Σγάρμπας (Μ), Γραββάνης (Ε)

Παναγιώτης ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ: Ανάπτυξη ΕΑΠ με δυναμισμό
Η έδρα του ΕΑΠ βρίσκεται στην Πάτρα κι αυτό είναι καλό για την πόλη. Μαθήματα γίνονται σε οκτώ πόλεις και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός. Για παράδειγμα, στις εξετάσεις δίνονται ταυτοχρόνως τα θέματα.
Είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ένα μύθο που, ίσως, υπάρχει. Νομίζει κάποιος ότι, μπαίνοντας στο ΕΑΠ, θα πάρει εύκολα πτυχίο. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
Οι σπουδές είναι υψηλού επιπέδου και αρκετοί εργαζόμενοι εγκαταλείπουν. Είναι ενδεικτικό ότι, στο πρώτο έτος της Πληροφορικής, από τους 1.000 συνεχίζουν οι 300.
Θα σας πω κάτι που αξίζει να τονιστεί. Προπτυχιακός φοιτητής Πληροφορικής του ΕΑΠ και αγρότης, που δουλεύει στα χωράφια, επέκτεινε εργασία που τους έβαλε ο καθηγητής και προέκυψε επιστημονική εργασία. Είναι φοβερό! Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ικανά και έξυπνα άτομα.

Συγχαρητήρια Βασίλη είσαι το φωτεινό παράδειγμα για μας και μας δίνει δύναμη το επίτευγμά σου, ώστε κι εμείς να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.
Συγχαρητήρια και πάλι.
Είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που λες ότι η αξία ενός ανθρώπου πράγματι αποδεικνύεται περίτρανα παρόλες τις αντιξοότητες της ζωής του.
Στα μαθηματικά αν ανακαλύψεις και αποδείξεις κάτι μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα στην έρευνα και στο μέλλον μπορεί να σημάνει πολλά.
Μου θυμίζει κάπως την περίπτωση του γερμανού μαθηματικού Weierstrass.
Ο Weierstrass δίδασκε σε ένα επαρχιακό σχολείο και ήταν τόσο φτωχός που δεν είχε χρήματα ούτε για να αγοράσει βιβλία, ούτε για να έχει επιστημονική αλλήλογραφία και πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά, δεν είχε λεφτά ούτε να ταξιδέψει σε άλλη πόλη για να δει βιβλία σε βιβλιοθήκη. Αναγκάστηκε να ανακαλύψει μόνος του μαθηματικά εργαλεία που είχαν ήδη βρει άλλοι.
Επειδή ακριβώς δεν είχε λεφτά, δημοσίευσε την πρώτη του εργασία στην επιθεώρηση των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ήταν τόσο σημαντικό το δημοσίευμα από έναν τελείως άγνωστο που αναγνωρίστηκε αμέσως, του δόθηκαν υποτροφίες, διακρίσεις, έργα και από εκεί και πέρα έζησε και μεγαλούργησε. Πρακτικά χωρίς το έργο του Weierstrass δεν θα υπήρχαν σήμερα κομμάτια ολόκληρα των μαθηματικών, της μαθηματικής φυσικής, της πυρηνικής φυσικής και της πληροφορικής.
Και όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα σε ένα ασήμαντο περιοδικό
Μεγάλο μπράβο από όλους αξίζει ο συνάδελφός μας...Τελικά πιστεύω ότι η θέληση τα κερδίζει όλα.
Και κάτι άλλο που βγαίνει μέσα από αυτό το γεγονός: Να μην κρίνουμε ποτέ κάποιον, με βάση το επάγγελμά του ή την οικονομική του κατάσταση. Δυστυχώς ζούμε σε μία εποχή που σχεδόν όλοι κρίνονται με αυτά τα κριτήρια. Τελικά αποδεικνύεται ότι τα μεγάλα μυαλά υπάρχουν παντού και δεν υπάρχουν σύνορα...
Περήφανο το ΕΑΠ(AEI), το έκανες συνάδελφε...

Παπαδίνας Βασίλης.
Παιδιά σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για να αναρτήσετε θέμα σχετικό με την δική μου περίπτωση.
Είδα μόλις σήμερα το σχετικό άρθρο στο eap-forums και έμεινα κυριολεκτικά στήλη άλατος!!
Δυστυχώς για μένα ο χρόνος που αφιερώνω να μπαίνω στο Internet είναι πάρα πολύ μικρός λόγω του ότι είμαι αναγκασμένος για βιοποριστικούς λόγους να εργάζομαι όλη την ημέρα στο χωράφι και το βράδυ πέφτω με τα μούτρα στο διάβασμα για να προετοιμαστώ για τον επερχόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής.
Με την εργασία μου στη γραφοθεωρία ήθελα πρώτα από όλα να αποδείξω σε όλους ότι στο ΕΑΠ δεν παίζουμε και το επίπεδο των σπουδών μας είναι υψηλότατο. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον πρόεδρο της διοικούσας του ΕΑΠ, κύριο Σιαφαρίκα Παναγιώτη για την απόφασή του να δημοσιοποιήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την περίπτωσή μου. (Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Σιαφαρίκας με ξαφνιάζει ευχάριστα).
Ευελπιστώ στο άμεσο μέλλων να αναρτήσω στο eap-forum ένα θέμα σχετικό με το ιστορικό της όλης εξέλιξης της εργασίας μου αυτής για να σας κάνω να πιστέψετε στις ικανότητες που ο καθένας από μας κρύβει μέσα του, ελπίζοντας ότι θα καταφέρω να σας παρασύρω στην λογική ενός τρόπου διεξαγωγής των σπουδών στο ΕΑΠ με διερευνητικό πνεύμα. Ελπίζω δηλαδή να σας πείσω να ασχοληθείτε και με την έρευνα παράλληλα με τις σπουδές σας.
Γιατί το λέω αυτό;
Να μια μικρή λίστα με τα οφέλη που μπορεί ο φοιτητής να αποκομίσει αν ασχοληθεί με την έρευνα συνειδητά:
Ποια πλεονεκτήματα έχει να προσφέρει στον φοιτητή η ενασχόληση του με την έρευνα:
1) Θα του δώσει την ικανότητα να μάθει πώς να συνεργάζεται με ειδικούς άλλων θεματικών πεδίων, η ικανότητα αυτή είναι ένα απαραίτητο θεμέλιο για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία του.
2) Θα του δώσει την δυνατότητα να αποκτήσει ένα περισσότερο διευρυμένο γνωστικό ορίζοντα οξύνοντας την κριτική του ικανότητα. Η συνέπεια αυτού τελικά θα είναι να αλλάξει νοοτροπία σκέψης απέναντι στο τρόπο που προσλαμβάνει την νέα γνώση και να αυξήσει τις επιδόσεις του στις σπουδές του στο πανεπιστήμιο.
3) Θα τον βοηθήσει να μάθει ποιο είναι τελικά το γνωστικό πεδίο που τον έλκει περισσότερο από όλα τα άλλα και να αφιερωθεί σʼ αυτό.
4) Θα τον αναγκάσει να έρθει σε επαφή με πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία, δίνοντας του την δυνατότητα να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρων για την μάθηση.
Τέλος θέλω ξανά να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που δαπανήσατε να ασχοληθείτε με την περίπτωσή μου.
Με εκτίμηση,
Παπαδίνας Βασίλης

Επισκέπτης

Λίνα

21/05/2010, 08:41:10

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Θα ήθελα να απαντήσω σε όλιους που πολυυυ αργά είδα τι έγρψαν για τα παιδιά που πάνε στο εξωτερικό για σπουδές. Συγγνώμη εξαρχής για την καθυστέρηση, αλλά σύντομα γυρνάω στην πατρίδα λόγω πτυχίου απο Αγγλία και τώρα μπαίνω σε τέτοια sites να δω πώς μπορώ να συμμετάσχω σε σεμινάρια και έπεσα σ' αυτό το forum (?).
Δεν έχω δει τη γενικότερη συζήτηση και γι' αυτό το λόγο θα σταθώ μόνο στην εξης πρόταση σας ότι ' όλα τα πλουσιόπαιδα πάνε στο εξωτερικό' να πάρουν το πτυχιο τους.
Συμφωνώ ότι υπαρχουν τα παιδιά από εύπορες οικογένειες τα οποια πάνε για την πλάκα τους στην Αγγλία και στην Αμερική να πάρουν καλύτερα πτυχία.
Έχω πολλούς συμφοιτητές εδώ Έλληνες απο Θεσσσαλονίκη οι οποιοι φέρανε και την Πόρσε του μπαμπά, παίρνουν τα πτυχια τους και γυρνάνε Ελλάδα να αναλάβουν επιχειρησεις οικογενειακες.
Το θέμα είναι, ότι όσα ειναι αυτά τα παιδιά σε αριθμό, το τριπλάσιο ειναι Εληνάκια τα οποια νωρίς συνειδητοποιουν οτι δεν υπάρχει και το καλύτερο μέλλον στην ίδια τη νπατρίδα τους και φεύγουν.
Θέλω να σας πω, ότι για να έρθω εδωπέρα χώρια τα δάνεια τα οποια εχω πάρει νόμιμα απ' το Πανεπιστημιο και απ' το κράτος της Αγγλίας προκειμένου να μπορεσω να σπουδασω, δουλεύω κανονικα, και υπαρχουν και άλλοι συμφοιτητες και φιλοι μου οι οποιοι κανουν 2 δουλειες για να μπορεουν να πάρουν το πτυχιο τους.
Δουλεύουμε απλά και μόνο για να μπορεσουμε να ειμαστε εδωπέρα να πληρώνουμε σχολες. Δεν είμαστε πλουσιοπαιδα, απλα δεν τα περιμενουμε ολα ετοιμα. Και άμα υπάρχουνε άνθρωποι οι οποιοι θέλουν να παρακολουθησουν μαθήματα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο καλώς να κάνουν. Δεν καταλαβαίνω γιατι πρεπει να υπάρξει διαμαάχη μεταξύ του τι πτυχιου πρεπει να παρει κανεις. Και γιατί άμα υπάρξει κάποια λύση όπως το ανοιχτό πανεπιστήμιο, η ιδιωτικά ή πανεπιστημια στην ελλάδα που συνεργάζονται με το εξωτερικό πρέπει να καταδικάζεται. Έτσι όπως είναι η κατάσταση στη χώρα μας, ο καθένας προσπαθεί να αρπάξει την καλυτερη ευκαιρια νωρίς ή αργά να μπορεσει να καταφερει κατι για τον ευατο του και μονο. Πιστεύω θα' πρεπε να χαιρόμαστε για τις εναλλακτικες επιλογές που υπάρχουν για όλους μέσα στη χώρα.
Μια ακόμα άποψη......

Επισκέπτης

ilias

05/06/2010, 23:20:08

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

ΤΟ ΕΑΠ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΕΙ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΕΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ.
ΒΓΑΖΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΟΥΣ, Κ.Α. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΑΠ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ.
ΤΥΠΙΚΑ ΤΟ ΕΑΠ ΕΙΝΑΙ ΑΕΙ.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΙΝΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ.
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ.

Επισκέπτης

μαιρη

24/06/2010, 11:08:06

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Γεια σας.
Εχω μια ερωτηση κ θα εκτιμησω παραπολυ,
την οποιαδηποτε σχετικη πληροφορια η απαντηση.
Το πτυχιο του βρετανικου πανεπιστημιου στην ελλαδα , αναγνωριζεται , καθολου,η
εχει καποια 'αξια' στη χωρα μας?

...ευχαριστω πολυ , για την οποιαδηποτε πληροφορια ,
τελιωνω τις σπουδες μου εκει κ αν οντας πολυ χαρουμενη με το επιπεδο σπουδων ,προβληματιζομαι πολυ ,
γιατι θελω να επιστρεψω στη Ελλαδα να εργαστω,ει δυνατον.

Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων ,
Μαιρη

Επισκέπτης

Αντώνης

10/07/2010, 05:19:50

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

Καλησπέρα θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με το πότε μπορω να κάνω αίτηση για το ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πληροφορικής.
Ευχαριστώ πολύ!

_fantom_

_fantom_

05/11/2010, 04:12:37

Απ: Αιτήσεις στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για το έτος 2009-2010

μπορείτε να δείτε -> Αιτήσεις στο ανοικτό πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012


:-)

Η προσθήκη σχολιασμού για αυτό το θέμα έχει απενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή

πλιγούρι με πιπεριές

Πλιγούρι με πιπεριές
Εύκολη συνταγή και νόστιμη


πουρές πατάτας

Πουρές πατάτας
Δεν είναι η κλασική συνταγή


τυρόπιτα

Τυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο
Η πρώτη μου προσπάθεια


πατάτες ογκρατέν

Πατάτες ογκρατέν με κρέμα γάλακτος
Έβρασα πρώτα τις πατάτες


χαβίτς

Χαβίτς - Παραδοσιακή ποντιακή συνταγή
Φτιάχνεται με φούρνικο


Κους κους

Κουσκούς με πιπεριά και κρεμμύδι
Έτοιμο μέσα σε λίγα λεπτά


Ομελέτα με μανιτάρια

Ομελέτα με μανιτάρια και πιπεριές
Έχω την συνταγή σε videoΝαύπλιο

Ναύπλιο
Πήγαμε για μία μονοήμερη εκδρομή


κάστρο

Κως
Το νησί του Ιπποκράτη


Πόρτο Κατσίκι

Λευκάδα
Σύντομος τουριστικός οδηγός


Πάργα

Πάργα
Όμορφος παραδοσιακός οικισμός


Ρόδος

Ρόδος
Το νησί των Ιπποτών


παραλία Χαλκιδικής

Χαλκιδική
Σαν την Χαλκιδική δεν έχει :-)


Μαρία Ευθυμίου

Μαθήματα παγκόσμιας ιστορίας από την κα. Μαρία Ευθυμίου
Δείτε online τα μαθήματα της κυρίας Μαρία Ευθυμίου σε video


κολοκυθάκια τηγανιτά

Συνταγή για κολοκυθάκια τηγανιτά με κουρκούτι
Ταιριάζουν με τζατζίκι