Πείτε όχι στα τοξικά - DetoX your life


DetoX News 4 - May 2005

Τα αποτελέσματα από το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο για το περιβάλλον (δημοσκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Οι Έλληνες βρισκόμαστε ανάμεσα στις πρώτες θέσεις των Ευρωπαίων πολιτών που ανησυχούν για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος! Καταλαμβάνουμε μάλιστα τη δεύτερη θέση ανάμεσα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους σε σχέση με το πόσο ανησυχούμε για τις επιπτώσεις από την ύπαρξη επικίνδυνων χημικών σε προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Για τις επικίνδυνες ιδιότητες ορισμένων χημικών ανησυχούν όμως και εκπρόσωποι της ελληνικής χημικής βιομηχανίας, οι οποίοι σε σχετική έρευνα που διεξήγε το WWF Ελλάς εμφανίζονται πρόθυμοι να αναλάβουν δράση υποκαθιστώντας επικίνδυνα χημικά ΅ε άλλα περισσότερο φιλικά για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Και η αρχή έγινε με τη σύσταση του Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας, μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και τεσσάρων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας μας.

Οι Έλληνες ανησυχούν για τα επικίνδυνα τοξικά περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους!

Τον Απρίλιο του 2005, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωβαρόμετρο που ασχολείται με την στάση των Eυρωπαίων πολιτών απέναντι στο περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτό, οι Ευρωπαίοι πολίτες στο σύνολό τους ανησυχούν για το περιβάλλον και την υποβάθμισή του, ενώ από τους πλέον συνειδητοποιημένους όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική είναι οι Έλληνες.

Όσον αφορά τα χημικά και τις επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αλλά και γενικότερα το ζήτημα της λήψης αποφάσεων στην περιβαλλοντική πολιτική, αξίζει να σημειωθούν τα εξής:

1) H Ελλάδα είναι η 4η χώρα στην Ε.Ε. των 25, που θεωρεί ότι υπάρχει χάσμα πληροφόρησης για τα χημικά που βρίσκονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης και τις επιπτώσεις αυτών στην υγεία μας.

2) Οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν τις επιπτώσεις των χημικών σε καθημερινά προϊόντα ως το 5ο σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα για το οποίο ανησυχούν (ποσοστό 35%). Οι Έλληνες κατατάσσουν το ίδιο ζήτημα στη 2η θέση από άποψη ανησυχίας, με ποσοστό 47%

3) Το 95% των Ελλήνων θεωρεί ότι αυτοί που καθορίζουν τις πολιτικές θα πρέπει να αποδίδουν την ίδια σημαντικότητα στο περιβάλλον, όσο και στην οικονομική και κοινωνική πολιτική

4) Το ίδιο σχεδόν υψηλό ποσοστό Ελλήνων (93%) πιστεύει ότι όταν καθορίζονται πολιτικές για άλλα ζητήματα (π.χ. οικονομία, απασχόληση) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η περιβαλλοντική διάσταση

5) Για το 66% των Ελλήνων πολιτών, ο καλύτερος τρόπος επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι να γίνει αυστηρότερη η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (46%)
Περισσότερα: Ολόκληρο το Ευρωβαρόμετρο… (.pdf)

Ελληνικές Χημικές Βιομηχανίες και Kανονισμός REACH

Επιθυμώντας να καταγράψει τη στάση της ελληνικής χημικής βιομηχανίας απέναντι στον υπό ψήφιση κανονισμό REACH, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς απέστειλε σειρά ερωτηματολογίων σε 49 χημικές βιομηχανίες στην Ελλάδα. Δυστυχώς, το ποσοστό που απάντησε ήταν εξαιρετικά χαμηλό (μόλις 6 βιομηχανίες). Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως τουλάχιστον αυτές είναι θετικά διακείμενες προς τον κανονισμό REACH. Ανησυχούν για τις επικίνδυνες ιδιότητες ορισμένων χημικών, κατανοούν την αρνητική στάση των καταναλωτών απέναντί τους, αναγνωρίζουν το δικαίωμα του κοινού στη γνώση και προτίθενται να αναλάβουν δράση υποκατάστασης επικίνδυνων χημικών ΅ε άλλα περισσότερο φιλικά για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Από τα γενικότερα στοιχεία που συγκέντρωσε το WWF Ελλάς εκτιμάται πάντως πως το 60% των ελληνικών βιομηχανιών δε διαθέτουν επαρκή πληροφόρηση για τον κανονισμό REACH.
Περισσότερα: H στάση των ελληνικών χημικών βιομηχανιών απέναντι στον κανονισμό REACH... (.pdf)

Σύσταση Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας

Το Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας είναι πλέον γεγονός. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και 4 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας με στόχο την προώθηση της Πράσινης Χημείας στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, στην έρευνα, τη βιομηχανία και την κοινωνία.

Η Πράσινη Χημεία στοχεύει στην πρόληψη κατά τη χρήση και δημιουργία επικίνδυνων χημικών ουσιών, τη διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της ποιότητας ζωής που έχει επιτευχθεί μέσω της επιστήμης της χημείας, αλλά και την  προώθηση των τεχνολογικών  επιτευγμάτων της χημείας κατά τρόπο βιώσιμο. Βασίζεται, δε, σε 12 αρχές: πρόληψη, οικονομία ατόμων, λιγότερο επικίνδυνες χημικές συνθέσεις, σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών προϊόντων, ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά μέσα, σχεδιασμός για ενεργειακή αποτελεσματικότητα, χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, μείωση ενδιαμέσων παραγώγων, κατάλυση, σχεδιασμός ανακυκλώσιμων προϊόντων, ανάλυση πραγματικού χρόνου για πρόληψη της ρύπανσης και ασφαλέστερη χημεία για την πρόληψη ατυχημάτων.

Στο δίκτυο μετέχουν εκτός από τα τέσσερα ακαδημαϊκά τμήματα (Τμήμα Χημείας Παν. Πατρών, Τμήμα Χημείας Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας Παν. Θεσ/νίκης, Τμήμα Χημείας Παν. Αθηνών) και οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις Μεσόγειος SOS και WWF Ελλάς.
Περισσότερα: Το Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας...

Xρήσιμες συμβουλές (Στο σαλόνι και στο δωμάτιο)

Αποφεύγετε:

  • Το στεγνό καθάρισμα, όποτε είναι δυνατό.
  • Να στρώνετε χαλιά όταν είστε έγκυος.
  • Συνθετικά χαλιά, υποστρώματα χαλιών ή ταπετσαρίες από συνθετικούς αφρούς, αφρώδες πλαστικά και πλαστικά καλύμματα - επειδή εκλύουν πτητικούς οργανικούς ρύπους VOC's.
  • Αποσμητικά χώρου. Για καθαρό αέρα απλά ανοίξτε το παράθυρο. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε σόδα ή φυσικά αρώματα όπως ποτ πουρί.
Αγοράστε:
  • Χαλιά από οργανικές ίνες όπως μαλλί, βαμβάκι, ινδικό καλάμι ή γιούτα, υλικά και ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο και δεν έχουν υποστεί μεγάλη χημική επεξεργασία (π.χ. δεν περιέχουν απωθητικά νερού).
Είπαν...

Η σπουδαιότητα της γνώσης σχετικά με τα χημικά και τις επιπτώσεις τους σημειώνεται από τον Καθηγητή Ιατρικής Dr Peter Ohnsorge, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας για την  Περιβαλλοντική Ιατρική: "Αν γνωρίζαμε με ποιον τρόπο τα χημικά προκαλούν βλάβες, θα μας δίνονταν πολύτιμες πληροφορίες για τις αρρώστιες από τις οποίες υποφέρουν οι ασθενείς μας. Θα μας βοηθούσε, επίσης, στη έγκαιρη διάγνωση και την επαρκή φροντίδα των ασθενών, ώστε να βασιζόμαστε στα πραγματικά αίτια κι όχι στην συμπτωματολογία". Ο Dr Peter Ohnsorge εξηγεί, γιατί ο κανονισμός REACH, που υπόσχεται την παροχή πληροφοριών για τα χημικά και την απόσυρση των πιο επικίνδυνων, είναι αναγκαίος: "Θα πρέπει να βοηθήσουμε όσους πολίτες υποφέρουν από ασθένειες που σχετίζονται με το περιβάλλον. Δεν είναι δυνατό να εξετάσουμε όλα τα χημικά και τι προκαλούν, επομένως αποφεύγοντας τα πιο επιβλαβή θα μπορούσαμε να κάνουμε μια νέα αρχή, υπό το πρίσμα της πρόληψης κι όχι μόνο της θεραπείας".

 

Πείτε όχι στα τοξικά - DetoX your life
WWF Ελλάς
Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα
Τηλ: 210 33 14 893 o Fax: 210 32 47 578
[email protected]  -  www.wwf.gr/detox

κοινοποίηση

Ημερομηνία : 26/05/2005, 12:01:53
Ετικέτες: , , , ,


Δείτε επίσης στην ενότητα Οικολογία:


Κοινωνικός σχολιασμός

η κοινωνία δεν το έχει σχολιάσει ακόμη :-( Κάνε εσύ την αρχή!

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

Παρακαλώ: α) Μην γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (είναι κουραστικό), β) Μην γράφετε με greeklish, γ) Εκφραστείτε κόσμια

Αριθμός ασφαλείας (antispam) :

Ψιτ? Αν γράφεις συχνά σχόλια και βαριέσαι να συμπληρώνεις συνέχεια όνομα, email και αριθμό ασφαλείας, μπορείς να γίνεις μέλος ώστε να μπορείς να σχολιάζεις μόνο γράφοντας το μήνυμα σου :-)


Συνταγή για πλιγούρι με κρέας, χρησιμοποιήσαμε μοσχαρίσιο κιμά

Πλιγούρι με κιμά
Είναι μια εύκολη συνταγή που όμως είναι πολύ χορταστική και εμένα μου φαίνεται αρκετά νόστιμη


κιμάς

Μακαρόνια με κιμά
Μια συνταγή που μας φέρνει αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια


Αργολίδα

Αργολίδα
Ο νομός Αργολίδας, είναι ο μικρότερος της Πελοποννήσου και έχει...


Νομός Καστοριάς

Νομός Καστοριάς
Η λίμνη της Καστοριάς, o ορεινός όγκος του Γράμμου με...


Σκόπελος

Σκόπελος
Η Σκόπελος είναι ένα όμορφο καταπράσινο νησί στις βόρειες Σποράδες....


Αίγινα

Αίγινα
Η Αίγινα βρίσκεται στο κέντρο του Σαρωνικού κόλπου και πρωτεύουσα...


κώδικας ιστοσελίδας

Στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες
Λίγα λόγια γύρω από τα δύο βασικά είδη των ιστοσελίδων


ιστοσελίδα

Τι χρειάζεται για μια ιστοσελίδα;
Τρία είναι τα βασικά σημεία για να υπάρξει μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ


Κάπνισμα

Κόβω το τσιγάρο
Με λένε Αναΐς, είμαι 20 χρονών, καπνίζω εδώ και 3...


Νετρινίτα η Ατίθαση

Νετρινίτα, ή....Νετρίνα η Ατίθαση :ΡΡ
Μια μεξικάνικη ιστορία, με την νετρινική μας πινελιά. Ο Χοσέ...


κάλπικη λίρα

η άλλη κάλπικη λίρα ...
Κάποτε, πριν δέκα συναπτά έτη, φοιτήτρια ούσα σε ένα από...


γυναικεία συζήτηση

Απόψεις γύρω από το θέμα της αποτρίχωσης
Προσωπικά θεωρώ μεγάλο έγκλημα τη χρήση ξυραφιού, αν και αναγνωρίζω...


Χοιρινή τηγανιά

Χοιρινή τηγανιά με μουστάρδα και πιπεριές
Νόστιμη τηγανιά με χοιρινό κρέας και μουστάρδα για έξτρα γεύση


Καστοριά

Καστοριά
Στην Καστοριά βρεθήκαμε για μια ημερήσια εκδρομή και φτάνοντας εκεί...


Παλαιά Επίδαυρος

Παλαιά Επίδαυρος
Η Παλαιά (ή Αρχαία, όπως συνηθίζεται να λέγεται) Επίδαυρός βρίσκεται...